Odsek za ekonomsku multilateralu

Odsek za ekonomsku multilateralu obavlja poslove koji se odnose na:

  1. prava i obaveze Republike Srbije na osnovu članstva u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera;
  2. aktivnosti Republike Srbije u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera;
  3. druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje koji se odnose na međunarodne ekonomske i finansijske organizacije.