Zaštita podataka o ličnosti

Ministarstvo spoljnih poslova je u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) imenovalo lice za zaštitu podataka.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu spoljnih poslova:

Jasmina Petrović
Adresa: Kneza Miloša 24-26, Beograd
E-pošta: jasmina.petrovic@mfa.rs
Telefon: +381 11 306 8682