Odeljenje za regionalne inicijative

Odeljenje za regionalne inicijative obavlja poslove koji se odnose na:

  1. praćenje, analizu i učešće u radu institucionalizovanih regionalnih inicijativa, kao i neformalnih regionalnih procesa, kojih je R. Srbije član ili učesnik, a čije su aktivnosti neposredno povezane sa procesom reformi i evropskih integracija R. Srbije i čiji je EU član ili učesnik;
  2. sprovođenje niza aktivnosti kroz saradnju sa regionalnim inicijativama i davanja odgovarajućih predloga za koje je nadležno u cilju aktivnog doprinosa jačanju regionalne saradnje a time i pristupnim pregovorima R. Srbije Evropskoj uniji;
  3. druge poslove u vezi sa regionalnim inicijativama i evropskim makro-regionalnim strategijama usmerenim na evropske integracije, uključujući i – po potrebi – saradnju na sprovođenju odgovarajućih projektnih aktivnosti od značaja za afirmaciju i razvoj regionalne saradnje. Procese regionalne saradnje koje je EU inicirala, vodi ili je u njima jedan od partnera, članica ili učesnica.