Pomoćnici ministra

 

V.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju 
ambasador Vladimir Marić

Амбасадор Владимир Марић

Rođen je u Beogradu. Završio je međunarodnu srednju školu Institut Le Rosey u Rolu u Švajcarskoj. Diplomirao je na Georgia State University u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Stažirao je u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku 2002-2003. godine. Od 2004. je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova.  Tokom slovenačkog predsedavanja EU 2008. godine bio je raspoređen u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani. 

Od 2009. do 2012. godine bio je drugi sekretar/prvi sekretar/savetnik, zamenik šefa misije u Ambasadi Republike Srbije u Siriji (zadužen i za Liban i Jordan). 

U periodu 2012-2014. godine bio je savetnik u Kabinetu ministra spoljnih poslova, a od 2014. i šef Kabineta MSP u zvanju ambasadora. 

Od 2014. do 2020. godine bio je ambasador Republike Srbije u Indiji (nerezidencijalno postavljen i za ambasadora Republike Srbije u Avganistanu, Nepalu, Butanu, Bangladešu, Šri Lanki i Maldivima).

 U novembru 2020. godine je postavljen za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralnu saradnju.

Govori engleski i francuski jezik.
Oženjen je, otac dva sina.

V.d. pomoćnika ministra za konzularne poslove
ambasador Vera Vukićević

амбасадор Вера Вукићевић

Rođena je 1967. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Pohađala je Četvrtu i Dvanaestu beogradsku gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova.

Od 1996. do 2000. godine radila je u  advokatskoj kancelariji V. Jakića u Beogradu. Od 2000. do 2002. godine bila je angažovana u opštini Zemun, kao pravnik  u Odeljenju za imovinsko pravne poslove. 

Od 2002. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, gde je bila angažovana na više različitih funkcija, od kojih većinom na konzularnim poslovima. 
Od 2003. do 2007. godine službovala je kao  konzul u Generalnom konzulatu Državne zajednice Srbije i Crne Gore (kasnije Republike Srbije) u Gracu, R. Austrija. Funkciju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija obavljala je od 2011. do 2013. godine. 

Predavač je na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova na teme iz oblasti konzularnog prava i prakse. Od 2019. godine član je Komisije za azil.

Govori engleski i nemački jezik.

Majka jednog deteta, ćerke Katarine. 

V.d. pomoćnika ministra za bezbednosnu politiku
ambasador Dijana Ivančić

амбасадор Дијана Иванчић

Rođena je 1965. godine u Sarajevu. Završila je Osmu beogradsku gimnaziju i Međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerzitet u Beogradu.

Od 1989. do 2001. godine radila je u Predsedništvu SFRJ, Saveznoj vladi SRJ i Kabinetu predsednika SRJ, a od 2001. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova. 

Od  2001. do 2005.godine službovala je u Ambasadi SRJ u Sofiji, od 2005. do 2007. godine bila je šef Odseka za Francusku, Španiju, Portugaliju i zemlje Beneluksa u Direkciji za Evropu Ministarstva spoljnih poslova. Zamenik šefa misije u Ambasadi RS u Ljubljani bila je od 2007. do 2012. godine. U periodu od 2012. do 2016. bila je na dužnosti načelnika Odeljenja za NATO i PzM, a od 2016. do 2020. godine zamenik šefa misije u Ambasadi RS u Parizu. 

Odlukom Vlade postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova 26. novembra 2020. godine, od kada se nalazi na čelu Sektora za bezbednosnu politiku. 

Dobitnica je Povelje i plakete „Zlatni vek –car Samuilo“ (2005), najvišeg odličje Ministarstva kulture R. Bugarske za doprinos u oblasti kulture.

Govori francuski, engleski i bugarski jezik.
Majka jednog deteta, Anje.

V.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju 
ambasador Aleksandar Tasić

Амбасадор Александар Тасић

Rođen je u Konakriju (Gvineja). U 1985. godini diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodno-pravnom smeru.

U periodu od 1988. do 1992. godine bio je pripravnik, ataše/treći sekretar u Upravi za međunarodne organizacije Saveznog sekretarijata za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 

Period od 1992. do 1997. godine i period od 2000. do 2002. godine provodi u Stalnoj misiji Savezne Republike Jugoslavije pri UN u Njujorku, prvo u zvanju trećeg sekretara a potom u zvanju savetnika. 

Nakon vršenja funkcije direktora Direkcije za Ujedinjene nacije u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, 2006. godine postaje ministar savetnik, a kasnije i otpravnik poslova  a.i. u Ambasadi Republike Srbije u Briselu, Kraljevini Belgiji. 

Period od 2010. godine do marta 2015. godine provodi u Teheranu, na poziciji ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Iran. Nakon četiri godine vršenja funkcije šefa Odseka za ekonomsku multilateralu Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije, imenovan je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju. 

Tečno govori engleski jezik. 
Oženjen je i ima sina Jovana.    

V.d. pomoćnika ministra za Evropsku uniju
ambasador Nebojša Košutić

Rođen 1972. godine u Beogradu. Pohađao Osmu beogradsku gimnaziju, 1995. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i 1999. godine, odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Pravni status evropske kompanije“.

Usavršavao se u Velikoj Britaniji, Holandiji i Nemačkoj, gde je pohađao Diplomatsku akademiju Ministarstva inostranih poslova u Bonu i Berlinu.

Pravosudni ispit položio 2000. godine. Bio je zaposlen u Privrednom sudu u Beogradu, Institutu za međunarodnu politiku i privredu i kompaniji „Zepter International“.

Od 2002. godine je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova gde je sa uspehom pohađao i završio Diplomatsku akademiju, zatim službovao kao treći i drugi sekretar u Službi za međunarodnopravne poslove Ministarstva.
Od 2003. godine, zamenik načelnika i v.d. načelnika Službe za međunarodnopravne poslove Ministarstva, u zvanju prvog sekretara, u periodu 2003-2004. godine, predstavnik Srbije i Crne Gore u Komisiji za ljudska prava Saveta Evrope (CDDH).

U periodu 2004-2006. godine, prvi sekretar-konzul u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Beču, Austrija. U periodu 2006-2008. godine, savetnik za političke poslove u Ambasadi Srbije u Hagu, otpravnik poslova.

Od 2008. do 2009. godine, direktor Direkcije za institucije EU (DIEU) u Ministarstvu, u zvanju prvog savetnika, a 2009-2011. godine, direktor Direkcije za Evropu Ministarstva, (DEV) u zvanju ministar-savetnik.

Od 2011. do 2017. godine, Generalni konzul Republike Srbije u Diseldorfu, SR Nemačka.

U zvanju ambasadora od 2018. obavlja dužnost koordinatora u Kabinetu ministra spoljnih poslova Srbije, te koordinatora u Sektoru za konzularne poslove Ministarstva.

Od 2021. godine obavlja funkciju v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova, kao šef Sektora za EU.

Govori engleski i nemački jezik.
Oženjen je, otac dve kćeri.

V.d. pomoćnika ministra za ekonomsku diplomatiju
Miroslav Knežević

Rođen je u Užicu. Završio je srednju Ugostiteljsko turističku školu u Čajetini, kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. 

Tokom 2010. godine učestvovao je u formiranju Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) i bio imenovan za člana predsedničkog saveta. Iste godine postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. 

Kao najbolji student generacije, sa prosečnom ocenom 10, na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, 2011. godine stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste. Master studije završio je 2012. godine na Univerzitetu Singidunum.

Akademske 2011/2012. radio je kao saradnik u nastavi, a krajem 2012. je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment. Od 2013. do 2015. godine obavljao je funkciju predsednika Kluba asistenata na Univerzitetu Singidunum.

Doktorske studije završio je 2016. godine sa najvišom prosečnom ocenom, na Univerzitetu Singidunum.

Početkom 2016. godine izabran je u zvanje docenta, izvodio nastavu na više predmeta na osnovnim i poslediplomskim studijama. Krajem 2019. godine izabran u zvanje vanrednog profesora. Učesnik je velikog broja naučnih, stručnih, međunarodnih i domaćih konferencija. 

Autor  i koautor više od 40 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama, kao i dva udžbenika. Moderator, ključni govornik i panelista na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. 

Od avgusta 2017. do maja 2021. godine obavljao funkciju državnog sekretara za turizam, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. 

Govori engleski jezik.

Otac jednog deteta, ćerke Petre.