Pomoćnici ministra

V.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju
ambasador Irena Šarac

Ambasador Irena Šarac

Rođena je u Beogradu 9. aprila 1980. godine.

Nakon Filološke gimnazije u Beogradu (Odeljenje za kineski jezik), diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odsek za kineski jezik i književnost), a potom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu završila specijalističke akademske studije (smer Međunarodni odnosi), sa završnom tezom na temu: “Multilateralizam 21. veka – odnos snaga i manifestacija moći u Ujedinjenim nacijama“.

U Ministarstvu spoljnih poslova zaposlena je od 2005. godine. Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova završila je u generaciji 2005/2006. godine, od kada je, najpre kao pripravnik, radila u Diplomatskom protokolu, a potom u Odeljenju za Aziju, Australiju i Pacifik (2005-2013, na referatu NR Kina, R. Koreja, DNR Koreja i Mongolija - u zvanju atašea, trećeg, drugog i prvog sekretara), u Ambasadi Republike Srbije u Atini (2013-2017, na političkim poslovima - u zvanju prvog sekretara, pa potom savetnika), u Sektoru za bilateralnu saradnju (2017-2021, u zvanju savetnika/prvog savetnika/ministra savetnika – koordinatora), a od maja 2021. godine bila je na dužnosti načelnika Odeljenja za Aziju, Australiju i Pacifik.

Govori engleski i kineski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za konzularne poslove
ambasador Mirjana Živković

Mirjana Živković

Rođena je 1963. godine u Prištini. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja u Prištini, 1986. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 1995. godine.

Od 1988. do 1999. godine radila je u  Saveznom sekretarijatu za pravosuđe i državnu upravu, odnosno Saveznom ministarstvu pravde, u zvanjima od pripravnika do samostalnog savetnika. Od 1999. do 2001. godine, u zvanju višeg savetnika radila je u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. 

Od 2001. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, gde je bila angažovana na više različitih funkcija, od kojih najvećim delom na konzularnim poslovima. 

Od 2003. do 2007. godine službovala je kao šef Konzulata Državne zajednice Srbije i Crne Gore (kasnije Republike Srbije) u Malmeu, Kraljevina Švedska. Od 2007. do 2009. godine radila je na poslovima pomoćnika i zamenika generalnog sekretara, da bi u periodu od 2009. godine do 2011. obavljala funkciju generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. Funkciju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku, obavljala je od 2011. do 2019. godine. Poslove zamenika pomoćnika ministra u Sektoru za konzularne poslove obavljala je od 2019. do 2022. godine.

Govori engleski i švedski jezik.

Udata, majka dvoje dece. 

V.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju 
ambasador Milan Milanović

Rođen je u Pančevu 1959 godine. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odsluženja vojnog roka, 1988. godine, stupio je u službu diplomatije tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Od 1988. do 1993. godine bio je ataše, a potom i treći sekretar u Sektoru za ekonomske poslove Ministarstva spoljnih poslova. Iz Sektora za ekonomske poslove od 1993. do 1998. godine prelazi u zvanju drugog sekretara u Stalnu misiju Savezne Republike Jugoslavije pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi. Po završetku službe u Ženevi od 1998. do 2001. godine bio je zamenik, a potom i v.d. šefa kabineta u Kabinetu ministra spoljnih poslova.

Od 2001. do 2005. godine bio je prvi savetnik za ekonomska pitanja u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Parizu i predstavnik u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Po povratku 2005. godine biva imenovan za direktora novoosnovanog Odeljenja za Severnoatlantski savez (NATO) u Ministarstvu spoljnih poslova u zvanju ministra savetnika. Godine 2006. dobio je zvanje ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova.

Pre imenovanja za zamenika stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku 2009. godine, obavljao je dužnost direktora Odeljenja za Partnerstvo za mir u Sektoru za bezbednosnu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova. Odlukom Vlade Republike Srbije od 5. aprila 2013. godine imenovan je za stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i na toj dužnosti je bio do avgusta 2020. godine.

Po povratku sa službovanja u Njujorku postaje načelnik Odeljenja za Ujedinjene nacije u Ministarstvu spoljnih poslova, decembra 2020. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije, decembra 2021. godine, imenovan je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za multilateralnu saradnju.

Oženjen Majom, profesorom matematike, sa kojom ima dva sina.

Govori engleski i francuski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za Evropsku uniju
ambasador Miloš Todorović

ambasador Miloš Todorović

Rođen je u Beogradu 1969. godine. Pohađao Zemunsku a potom i Prvu ekonomsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Stupio je u diplomatsku službu Savezne Republike Jugoslavije 1996. godine, kao pripravnik u Odeljenju za Evropu.

Od 1998. do 2003. godine radi kao ataše i šef Konzularnog odeljenja u Ambasadi SRJ u Kopenhagenu. Po povratku u zemlju vraća se u Odeljenje za Evropu gde kao drugi sekretar radi do 2005. godine.

Odlazi u Misiju Srbije i Crne Gore pri EU u Briselu 2005. godine u rangu prvog sekretara gde prvenstveno radi na pitanju liberalizacije viznog režima sa EU. 2008. godine biva unapređen u savetnika.

Po povratku u zemlju 2009. godine postavljen je za načelnika Odeljenja za sektorske politike u Sektoru za Evropsku uniju u zvanju prvog savetnika.

Krajem 2012. i početkom 2013. godine bio je zadužen za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra spoljnih poslova. 

U aprilu 2013. godine unapređen je u rang ambasadora i upućen kao privremeni otpravnik poslova u Misiju Republike Srbije pri EU u Briselu. Tamo ostaje do 2022. godine u svojstvu zamenika šefa Misije.

Po povratku u zemlju postavljen je za zamenika a potom, u novembru 2022. godine i za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju.

Oženjen, ima sina i ćerku.

Govori engleski jezik.

V.d. pomoćnika ministra za ekonomsku diplomatiju Jagoda Lazarević

Rođena je 1969. godine u Beogradu, gde je završila Osmu beogradsku gimnaziju. Obrazovanje nastavlja na Studijama poslovne ekonomije i finansija na Webster  University u Ženevi i Beču. Kao student generacije, 1991. diplomirala je u zvanju Bachelor of Arts, a na osnovu nostrifikacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu iz 1996. godine priznato je zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od 1993. do 2008. godine radila je u porodičnoj firmi. 

Od 2008. do 2012. godine radila je u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, a potom od 2012. godine u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na poslovima bilateralne ekonomske saradnje sa Nemačkom, Austrijom, Švajcarskom, Francuskom, SAD, Kanadom, V. Britanijom.

Od juna 2013. godine do aprila 2014. godine bila je posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a od aprila 2014. do oktobra 2020. godine posebni savetnik za ekonomske odnose sa inostranstvom potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

Od oktobra do novembra 2020. godine radila je kao šef Odseka za Evropu i prekookeanske razvijene zemlje u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Decembra 2020. godine imenovana je za v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za bilateralnu ekonomsku saradnju.

Od novembra 2021. godine zaposlena je u Ministarstvu spoljnih poslova, Sektoru za ekonomsku diplomatiju, a Odlukom Vlade RS postavljena je za v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova za ekonomsku diplomatiju, počev od 11. juna 2022. godine.

Od septembra 2018. do februara 2021. godine bila je Generalni komesar Republike Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“.

Vodila je pregovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) R. Srbije sa Turskom (revizija i proširenje SST, 2017), Evroazijskom ekonomskom unijom (2019) i Velikom Britanijom (2020/21), bila je kopredsedavajuća Mešovitog komiteta Srbija Turska za sprovođenje SST Srbija Turska i Zajedničkog ekspertskog komiteta za ekonomsku saradnju sa Austrijom.

Govori engleski, francuski i italijanski i aktivno se služi nemačkim jezikom.