Generalni sekretar

Slavica Jelača

в.д. Генералног секретара Славица Јелача

Rođena je 1964. godine u Beogradu. Završila Prvu ekonomsku školu  1983. godine i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu  1988. godine.

Od 1988. godine do 2002. godine radila u Industriji obuće „Beograd“ u okviru Ekonomsko – finansijskog sektora, na poslovima od pripravnika do direktora sektora.

Od 2002. godine do 2012. godine radila u Komesarijatu za izbeglice, na poslovima šefa Odseka za finansijsko materijalne poslove.

Od 2012. godine do 2020. godine radila u Ministarstvu pravde, na poslovima pomoćnika ministra za materijalno finansijske poslove.

U okviru poslova na kojima je radila, nadležnost je imala u aktivnostima koje su u vezi sa planiranjem i realizacijom resursa privrednih subjekata, državnih organa, pravosudnih organa, kadrovskom problematikom zaposlenih u pravosudnom organima (12.000 zaposlenih državnih službenika i nameštenika), obezbeđenjem infrastrukturnih i materijalnih uslova za rad pravosudnih organa (rekonstrukcija, izgradnja i opremanje velikog broja pravosudnih objekata u ukupnoj površini od oko 200.000m2) i sl.

Majka dva odrasla sina.