Генерални секретар

Славица Јелача

в.д. Генералног секретара Славица Јелача

Рођена је 1964. године у Београду. Завршила Прву економску школу  1983. године и Економски факултет Универзитета у Београду  1988. године.

Од 1988. године до 2002. године радила у Индустрији обуће „Београд“ у оквиру Економско – финансијског сектора, на пословима од приправника до директора сектора.

Од 2002. године до 2012. године радила у Комесаријату за избеглице, на пословима шефа Одсека за финансијско материјалне послове.

Од 2012. године до 2020. године радила у Министарству правде, на пословима помоћника министра за материјално финансијске послове.

У оквиру послова на којима је радила, надлежност је имала у активностима које су у вези са планирањем и реализацијом ресурса привредних субјеката, државних органа, правосудних органа, кадровском проблематиком запослених у правосудном органима (12.000 запослених државних службеника и намештеника), обезбеђењем инфраструктурних и материјалних услова за рад правосудних органа (реконструкција, изградња и опремање великог броја правосудних објеката у укупној површини од око 200.000м2) и сл.

Мајка два одрасла сина.