Одељење за Европу

Одељење за Европу обавља послове који се односе на:

  1. успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са свим државама Европе, осим са суседним државама, државама Југоисточне Европе, Русијом и евроазијским државама;
  2. анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
  3. одржава сарадњу са Организацијом Франкофоније;
  4. друге послове из области билатералне сарадње са земљама Европе.