Одељење за Азију, Аустралију и Пацифик

Одељење за Азију, Аустралију и Пацифик обавља послове који се односе на:

  1. успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са Аустралијом и државама Азије и Пацифика;
  2. анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
  3. представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Азије и Пацифика у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
  4. друге послове из области билатералне сарадње са Аустралијом и државама Азије и Пацифика.