Спортска такмичења

 

У циљу превентивног деловања и спречавања инцидентних ситуација на међународним такмичењима на којима учествују спортски клубови Р. Србије, препоручује се спортским друштвима и клубовима Р.Србије да благовремено обавесте Министарство спољних послова о информацијама значајним за безбедно учешће наших спортиста и навијача у иностранству.

Спортска друштва и клубови Р.Србије треба да најмање три радна дана, пре почетка такмичења, Одељењу за конзуларне послове да доставе комплетно попуњену пријаву о учешћу наших спортиста (образац пријаве) на спортским манифестацијама у иностранству, као и да спискове учесника сачине латиничним писмом.

Министарство спољних послова ће пријаву о учешћу наших спортиста, преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Р.Србије, доставити надлежној институцији државе на чијој територији се одржава спортски догађај за предузимање, у случају неповољне безбедносне процене, одговарајућих мера ради несметаног одржавања спортске манифестације и заштите држављана Р. Србије.