Сектор за билатералну сарадњу

Сектор за билатералну сарадњу обавља послове који се односе на:

  • међународну сарадњу Републике Србије са другим државама у циљу унапређења билатералних односа и јачања њеног међународног положаја;
  • остваривање спољнополитичких приоритета Републике Србије;
  • остваривање радних контаката са дипломатским представницима других држава акредитованих у Републици Србији;
  • представљање Републике Србије у одређеним државама у којима нема дипломатску мисију и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи;
  • билатералну економску сарадњу;
  • друге послове из области билатералне сарадње.

 

Уже унутрашње јединице у Сектору за билатералну сарадњу: