Одељење за НАТО и ПзМ

Одељење за НАТО и ПзМ обавља послове који се односе на:

-    политичке активности и интеграционе процесе у оквиру НАТО и ПзМ, пре свега у региону Југоисточне Европе;
-    остварење Акционог плана Републике Србије за сарадњу са НАТО кроз ПзМ;
-    друге послове у вези са НАТО и ПзМ.