Путне исправе

ПУТНЕ ИСПРАВЕ

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат.

Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем представништву Републике Србије.

Потребан Вам је биометријски пасош Републике Србије:

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

Захтев за биометријске пасоше можете поднети у доле наведеним дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству1.

За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.

Уз захтев се приложу следећа документа у оригиналу:

• документ за идентификацију: биометријски пасош, лична карта или друга јавна исправа на основу које се може утврдити идентитет

• уверење о држављанству Р. Србије (не старије од годину дана) само код издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног, уверење је потребно ако је дошло до промене личних података. Уверење се прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

• извод из матичне књиге рођених. Извод се прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. . Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин. Узорак изјаве можете погледати овде. Сагласност се може дати и електронским путем преко портала еКонзулата.

Законски рок за решавање захтева поднетом у иностранству је 60 дана.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)

б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.

Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у дипломатко-конзуларно представништво где је поднет захтев а пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен том представнишву ради уручења. Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

Изгубили сте путну исправу у иностранству

Уколико сте изгубили путну исправу на пропутовању, пријавите нестанак исправе полицијском органу земље у којој боравите и затражите потврду о пријави губитка. Са том потврдом обратите се најближем представништву Републике Србије, које ће Вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Србију.

 


1Абу Даби, Атина, Бања Лука, Берлин, Берн, Беч, Брисел, Варшава, Вашингтон, Диселдорф, Загреб, Истанбул, Каиро, Канбера, Копенхаген, Кувајт, Лисабон, Лондон, Љубљана, Мадрид, Милано, Минхен, Москва, Мостар, Њујорк, Отава, Париз, Пекинг, Подгорица, Праг, Преторија, Рим, Салцбург, Сарајево, Сиднеј, Скопље, Стразбур, Стокхолм, Торонто, Требиње, Трст, Франкфурт, Хаг, Хамбург, Херцег Нови, Цирих, ЧикагоШтутгарт.