Сектор за Европску унију

Сектор за Европску унију обавља послове који се односе на:

  • анализу политичке активности Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и њених појединих органа и тела, нарочито у односу према Републици Србији и земљама Западног Балкана;
  • политичке активности Републике Србије према ЕУ;
  • координацију активности у вези са преговорима Републике Србије са надлежним институцијама ЕУ усмереним ка пуноправном чланству у ЕУ;
  • координацију и вођење преговарачког процеса који се односи на Поглавље 31 - Спољна, безбедносна и одбрамбена политика;
  • активно учешће у делу преговарачког процеса који се односи на потпоглавље Политика развојне и хуманитарне помоћи у оквиру Поглавља 30 - Спољни односи;
  • процесе регионалне сарадње које је ЕУ иницирала, води и/или је у њима један од партнера, чланова или учесника;
  • друге послове у вези са ЕУ.

Уже унутрашње јединице у Сектору за ЕУ: