Preleti vazduhoplova

 

Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova nadležan je za sprovođenje zakonom propisane procedure prijema i obrade zahteva i izdavanja diplomatskih odobrenja za prelet ili sletanje stranih državnih vazduhoplova na teritoriju Republike Srbije, kao i za pribavljanje adekvatnih dozvola za prelet i sletanje naših državnih vazduhoplova u inostranstvu.

U sklopu poslova koji se odnose na izdavanje diplomatskih odobrenja za prelet i sletanje stranih državnih vazduhoplova preko i na teritoriju Republike Srbije, a u cilju efikasnosti i operativnosti, potrebno je pridržavati se sledećeg Uputstva:

  1. Podnošenje pisanog zahteva (najmanje 72 časa pre planiranog leta) – dostava diplomatske note i popunjenog formulara za izdavanje odobrenja (Request for the Authorization of a Special flight in the Air Space of the Republic of Serbia).
  2. Zahtev sadrži sve relevantne podatke o vazduhoplovu, vazdušnim rutama (koridorima), ulazno-izlaznim tačkama (u i iz vazdušnog prostora Republike Srbije), datumu i vremenu leta (izraženo kao UTC vreme – Universal Time Coordinated), svrsi leta, aerodromu sletanja itd. Formular zahteva možete preuzeti ovde.
  3. Zahteve koji se odnose na vazduhoplove koji vrše prevoz opasnih materija, naoružanja, municije i eksploziva, podnose se takođe uz diplomatsku notu i popunjeni formular, najmanje pet radnih dana pre planiranog leta (zbog pravovremenog prosleđivanja zahteva nadležnom organu za ovu vrstu letova na dalju proceduru – Direktoratu civilnog vazduhoplovstva).
  4. U toku radnog vremena Ministarstva spoljnih poslova (od 07,30 do 15,30 časova), zahtevi se mogu dostavljati kurirom, e - poštom ( preleti@mfa.rs) ili faksom (011 306 8252). Van radnog vremena (nakon 15,30 časova, vikendom i praznikom), zahtevi se dostavljaju isključivo na centralnu e-poštu Ministarstva spoljnih poslova - msp.sv@mfa.rs, putem faksa 011 3618 366 ili ličnom predajom posredstvom kurira. Telefoni za dodatne informacije i radne konsultacije su 011 306 8236 i mobilni brojevi +381668066109 i +381668066104.

U sklopu poslova koji se odnose na pribavljanje diplomatskih odobrenja za prelet ili sletanje državnih vazduhoplova Republike Srbije u inostranstvu, potrebno je pridržavati se sledećeg Uputstva:

  1. Podnošenje pisanog zahteva u rokovima koji su propisani od strane stranih država (u najvećem broju slučajeva 5 radnih dana pre planiranog leta, s tim što je taj rok u nekim državama i 15 radnih dana). Avio prevoznicima koji obavljaju ovu vrstu letova, preporučujemo prethodni kontakt sa službenicima angažovanim na poslovima preleta aviona. Formular zahteva možete preuzeti ovde.
  2. Zahtevi za ovu vrstu letova (bez obzira na vreme podnošenja), isključivo na centralnu e – poštu Ministarstva spoljnih poslova - msp.sv@mfa.rs ili na faks 011 3618 366. Telefoni za dodatne informacije i radne konsultacije su 011 306 8236 i mobilni brojevi +381668066109 i +381668066104.