Sektor za ekonomsku diplomatiju

Sektor za ekonomsku diplomatiju obavlja poslove koji se odnose na:

  • predstavljanje i zaštitu interesa Republike Srbije u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog, finansijskog, privrednog i trgovinskog karaktera i sprovođenje ekonomske analize;
  • sprovođenje aktivnosti u cilju privlačenja stranih direktnih investicija;
  • promovisanje domaćih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu;
  • poboljšanje postojećih vidova saradnje i sklapanje novih sporazuma sa učesnicima na međunarodnom tržištu robe, usluga  i kapitala;
  • promovisanje turističkih, investicionih, privrednih i kulturnih dobara R. Srbije na svetskoj ekonomskoj sceni  u cilju privlačenja potencijalnih turista, investitora i rivrednika;
  • definisanje strategije pristupa međunarodnom tržištu i sačinjavanje predloga za izvoz robe i usluga;
  • analiziranje potencijalnih tržišta na osnovu dostavljenih informacija iz DKP i zvaničnih statističkih podataka;
  • praćenje i analiziranje dešavanja na svetskom finansijskom tržištu.

U Sektoru za ekonomsku diplomatiju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: