Politički odnosi Srbije i EU

Evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji su nacionalni interes i strateško opredeljenje Republike Srbije, dok su vrednosti Evropske unije upravo one vrednosti koje Republika Srbija podržava i želi dalje da neguje. Republika Srbija posmatra pristupni proces Evropskoj uniji kao podsticaj za reforme i jačanje evropskih standarda. Dodatno, Evropska unija je najvažniji trgovinski i investicioni partner Republike Srbije i veoma značajan faktor ekonomske stabilnosti zemlje.

Republika Srbija potpisala je 29. aprila 2008. godine Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. Ovim Sporazumom je potvrđena perspektiva članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji i regulisani su međusobni odnosi dve strane do realizacije punopravnog članstva. Tela nadležna za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju su: Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i odgovarajući pododbori, kao i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Zvanični zahtev za članstvo u Evropskoj uniji Republika Srbija je podnela 22. decembra 2009. godine, a status kandidata za članstvo stekla je 1. marta 2012. godine. Odlukom Evropskog saveta o otvaranju pristupnih pregovora od 28. juna 2013. godine, započinje najzahtevnija faza evropskih integracija - pregovori o članstvu, koja će rezultirati potpunim usaglašavanjem sa sistemom, vrednostima i zakonodavstvom Evropske unije. Tok pristupnih pregovora

Početak pregovora Republike Srbije i Evropske unije označen je prvim sastankom Međuvladine konferencije (Intergovernmental Conference – IGC) 21. januara 2014. godine. Tom prilikom predstavljen je Pregovarački okvir Evropske unije, koji sadrži principe, smernice i procedure za vođenje pregovora o pristupanju. Fokus u pregovorima je na uslovima pod kojima će država kandidat usvajati, implementirati i izvršavati pravne tekovine EU (acquis communautaire), podeljene na 35 tematskih poglavlja, odnosno u skladu sa novom metodologijom, u šest klastera.

Vlada Republike Srbije formirala je neophodna tela za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji, odnosno Koordinaciono telo za proces pristupanja Evropskoj uniji i Savet Koordinacionog tela, kao i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. U skladu sa podelom pregovaračkog procesa na 35 poglavlja, formirane su pregovaračke grupe za svako zasebno poglavlje. Značajan korak u institucionalnom jačanju procesa pregovora sa Evropskom unijom ostvaren je 2017. godine, formiranjem Ministarstva za evropske integracije. Pored državnih institucija Republike Srbije i njenih predstavnika, u proces pristupanja Evropskoj uniji uključeni su i predstavnici civilnog društva, prvenstveno kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Ministarstvo spoljnih poslova je nosilac aktivnosti za Pregovaračku grupu za Poglavlje 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika). Osim toga, Ministarstvo spoljnih poslova učestvuje u radu pregovaračkih grupa za poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava), 24 (pravda, sloboda i bezbednost) i 30 (ekonomski odnosi sa inostranstvom).

U dosadašnjem toku pregovaračkog procesa između Republike Srbije i Evropske unije održano je ukupno jedanaest međuvladinih konferencija na kojima je otvoreno osamnaest pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

 •  Prva, 21. januara 2014. godine - predstavljeni su Pregovarački okvir Evropske unije i Uvodna izjava Republike Srbije
 •  Druga, 14. decembra 2015. godine – otvorena su poglavlja 32 (finansijska kontrola) i 35 (ostala pitanja)
 •  Treća, 18. jula 2016. godine - otvorena su poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost)
 •  Četvrta, 13. decembra 2016. godine – otvorena su poglavlja 5 (javne nabavke) i 25 (nauka i istraživanje)
 •  Peta, 27. februara 2017. godine – otvorena su poglavlja 20 (preduzetništvo i industrijska politika) i 26 (obrazovanje i kultura)
 •  Šesta, 20. juna 2017. godine – otvorena su poglavlja 7 (pravo intelektualne svojine) i 29 (carinska unija)
 •  Sedma, 11. decembra 2017. godine – otvorena su poglavlja 6 (pravo privrednih društava) i 30 (ekonomski odnosi sa inostranstvom)
 •  Osma, 25. juna 2018. godine – otvorena su poglavlja 13 (ribarstvo) i 33 (finansijska i budžetska pitanja)
 •  Deveta, 10. decembra 2018. godine – otvorena su poglavlja 17 (ekonomska i monetarna politika) i 18 (statistika)
 •  Deseta, 27. juna 2019. godine – otvoreno je Poglavlje 9 (finansijske usluge)
 •  Jedanaesta, 10. decembra 2019. godine – otvoreno je Poglavlje 4 (sloboda kretanja kapitala).