Srbija u UN

Ujedinjene nacije (www.un.org) osnovane su nakon završetka Drugog svetskog rata, potpisivanjem Povelje Ujedinjenih nacija u San Francisku 1945. godine. Ova globalna međunarodna organizacija danas broji 193 članice.

SFRJ je bila jedan od inicijalnih osnivača ove svetske organizacije Republika Srbija je članica Ujedinjenih nacija 1. novembra 2000.godine i daje kontinuiran doprinos radu i aktivnostima različitih tela i specijalizovanih agencija iz sistema UN.

Prioriteti Republike Srbije tokom aktuelnog 75. zasedanja Generalne skupštine UN su: očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, značaj i uloga multilateralizma, mir i bezbednost, održivi razvoj, klimatske promene i zaštita životne sredine i promocija i zaštita ljudskih prava.

Očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta – aktivnosti Republike Srbije na ovom planu odraz su nastojanja da se odbrane principi međunarodnog prava, Povelje UN i pravno obavezujuće Rezolucije SB UN 1244 (1999), kojom se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije. Uz konstantno isticanje značaja poštovanja rezolucije SB UN 1244 (1999), uloge UNMIK i ostalog međunarodnog prisustva na KiM, Republika Srbija pridaje veliki značaj sednicama SB UN o radu UNMIK, kako bi međunarodna zajednica u kontinuitetu bila informisana o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno u pogledu položaja Srba i drugog nealbanskog stanovništva, vladavine prava, ljudskih prava, održivog povratka interno raseljenih lica, kao i zaštite kulturnog i verskog nasleđa.

Značaj i uloga multilateralizma – Republika Srbija snažno podržava multilateralizam i principe sadržane u Povelji UN koji u uslovima novih i sve kompleksnijih izazova dodatno dobijaju na važnosti. Takođe, pružamo aktivnu podršku aktivnostima UN i njenih specijalizovanih agencija u svim prioritetnim oblastima delovanja, uključujući i u kontekstu aktuelne krize izazvane pandemijom COVID-19, imajući u vidu da je ova jedinstvena situacija u kojoj se našao čitav svet pokazala da pojedinačni napori država nisu dovoljni i da je neophodna globalna solidarnost, saradnja i zajedničko delovanje.

Očuvanje mira i bezbednosti – Republika Srbija pruža kontinuiranu podršku naporima UN na planu promocije i očuvanja mira i bezbednosti i kroz angažman predstavnika Republike Srbije u mirovnim operacijama u misijama UN u Libanu (UNIFIL), DR Kongu (MONUSCO), Kipru (UNFICYP), Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i na Bliskom istoku (UNTSO). Takođe, kao država koja snažno osuđuje terorizam u svim njegovim oblicima i sve vidove ekstremizma i radikalizma, Republika Srbija je čvrsto opredeljena da doprinese suzbijanju ove pretnje na nacionalnom, regionalnom i globalnom planu. Ulažemo napore za punu implementaciju svih relevantnih rezolucija i konvencija UN i Globalne strategije UN za borbu protiv terorizma, a aktivno učestvujemo i u Globalnoj koaliciji za borbu protiv ID.

Održivi razvoj – Republika Srbija pridaje veliki značaj sprovođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja i preduzima intenzivne aktivnosti na nacionalnom nivou kako bi obezbedila odgovarajuću dinamiku njihove implementacije. Republika Srbija je bila aktivno uključena u proces definisanja Agende, a na zasedanju Političkog foruma na visokom nivou, koji je održan pod pokroviteljstvom ECOSOC, 2019.godine u Njujorku je predstavila i Dobrovoljni nacionalni izveštaj o implementaciji Ciljeva održivog razvoja (VNR). Republika Srbija smatra da su kontinuirano sprovođenje reformi, evrointegracije, kao i primena Agende 2030 komplementarni i međusobno prožimajući procesi

Klimatske promene i zaštita životne sredine – Republika Srbija je posvećena globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promena, zaštiti životne sredine, smanjenju rizika od prirodnih katastrofa i očuvanju biodivertiteta. Zalaže se za finalizaciju dogovora o pravilima, modalitetima i procedurama za operacionalizaciju Pariskog sporazuma o klimatskim promenama, kao i za obezbeđivanje finansijske pomoći za sve zemlje u razvoju za ispunjenje obaveza koje iz istog proističu.

Promocija i zaštita ljudskih prava - Republika Srbija aktivno učestvuje u radu ugovornih tela i mehanizama Ujedinjenih nacija, gde posebnu pažnju posvećuje radu Saveta UN za ljudska prava i njegovim mehanizmima i radu Trećeg komiteta GS UN nadležnog za pitanja ljudskih prava. Takođe, Republika Srbija sarađuje sa Kancelarijom Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kao i sa mehanizmom specijalnih procedura Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava. Polazeći od stava da bi unapređenje i zaštita ljudskih prava trebalo da počivaju na principima saradnje i otvorenog dijaloga, Republika Srbija aktivno učestvuje u Univerzalnom periodičnom pregledu – jedinstvenom mehanizmu u okviru Saveta za ljudska prava UN u kojem se razmatra stanje ljudskih prava u svim državama sveta. U januaru 2018. godine predstavljen je treći periodični izveštaj o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru ovog mehanizma. U pripremi je dobrovoljni srednjoročni izveštaj o primeni preporuka iz Univerzalnog periodičnog izveštaja Republike Srbije.

Republika Srbija nastoji da dodatno poveća svoju vidljivost i doprinese radu Organizacije i putem predstavljanja kandidatura za različita upravljačka i ekspertska tela u okviru sistema UN.
Rad UN i međunarodnih organizacija iz sistema UN prate Stalne misije R.Srbije u Njujorku (www.serbia-un.mfa.gov.rs), Ženevi (http://www.un-geneva.mfa.gov.rs) i Beču (http://www.osce-vienna.mfa.gov.rs), kao i Stalna delegacija pri UNESKO u Parizu (http://www.unesco-paris.mfa.gov.rs ). Rad specijalizovanih agencije UN, fondova i programa koji se nalaze van ovih centara (London, Rim, Najrobi i dr.) na stalnoj osnovi prate diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u tim gradovima.