VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u zemlju potrebna je viza. Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi R. Kongo u Rimu. Državljani R. Srbije koji putuju u R. Kongo u obavezi su da imaju žute kartone kao dokaz da su vakcinisani od žute groznice.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Pre polaska na putovanje proveriti aktuelnu zdravstvenu situaciju na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organization), Regionalne kancelarije za Afriku: www.afro.who.int/health-topics.
Sanitarna i epidemiološka situacija u R. Kongo je nestabilna i podložna izrazitim sezonskim fluktuacijama. Postoje visoki rizici za dobijanje virusnih, parazitskih, zaraznih i akutnih crevnih bolesti. Široko rasprostranjena malarija, tifusna groznica i hepatitis A. Kvalitet medicinske nege nije na zavidnom nivou. Za kvalifikovanu medicinsku negu, preporučuje se odlazak u privatne klinike.
Državljani R. Srbije koji putuju u R. Kongo u obavezi su da imaju žute kartone kao dokaz da su vakcinisani od žute groznice (vakcinacije se obavljaju u Institutu za tropske bolesti u Beogradu). Preporuka je da budu vakcinisani i od svih oblika hepatitisa, tetanusa i dečije paralize.
Savetuje se redovna primena higijene, pranje ruku i izbegavanje konzumiranja hrane koja nije dobro termički obrađena. Pije se isključivo flaširana voda.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Savetuje se puna obazrivost. Da bi se smanjila pretnja ličnoj bezbednosti, neophodno je preuzeti preventivne mere posebno hodati u grupama, ostavljati dragocene stvari, dokumente u sefu hotela i ne nositi velike sume novca. Prilikom kretanja u gradu sa sobom uvek treba nositi fotokopiju pasoša, kopiju vize i brojeve telefona hotela i policije.

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Kongo, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Kinšasi (adresa: 112, Avenue de 1 Etoile Gombe, Kinshasa, Kongo, DR), putem sledećih brojeva telefona: +243 97 1594988, +243 99 1045488 i elektronske adrese: serbambakin@gmail.com