VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
 Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza, osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Poljska je ukinula sva ograničenja koja se odnose na zaraznu bolest Covid-19, tj. za ulazak u Poljsku nije potreban  negativan PCR test ili dokaz o vakcinaciji.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Poljsku ukoliko dolaze iz pravca Srbije (direktnom avionskom linijom Beograd-Varšava) ili kopnenim putem iz pravca zemalja Evropske unije sa kojima se Poljska graniči (Nemačka, Češka, Slovačka).

Više informacija o ulasku i izlasku iz Poljske možete pronaći ovde.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije u R. Poljskoj dozvoljen je boravak bez vize do 90 dana u okviru šest meseci, kao i u ostalim zemljama članicama Evropske unije i Šengenskog sporazuma. Za ulazak u R. Poljsku, pored pasoša, u zavisnosti od svrhe dolaska (turistička, poslovna ili privatna poseta), nadležni granični organi mogu da traže na uvid dodatna dokumenta kao što su: dokaz o posedovanju novca za izdržavanje tokom boravka, dokaz o plaćenom putnom osiguranju, pozivno pismo pravnog ili fizičkog lica, adresu boravka u R. Poljskoj i sl.

Prelazak granice između Poljske sa Belorusijom i Kalinjingradskom oblašću

Prelazak granice između Poljske i Belorusije za putnički saobraćaj obavlja se samo preko graničnog prelaza: Terespol – Brześć, dok je teretni saobraćaj dozvoljen samo za kamione koji su registrovani u Poljskoj, zemljama EU, EFTA i Švajcarskoj na prelazu Kukuryki – Kozłowiczy. Kamionima srpskih auto-prevoznika preporučuje se da iz Belorusije pređu u Evropsku uniju preko graničnih prelaza sa Litvanijom i Letonijom.

Prelazak granice između Poljske i Kalinjingradske oblasti moguć je na dva granična prelaza i to: Grzechotki – Mamonowo II i  Bezledy-Bagrationowsk.

Važna napomena za državljane Srbije koji u Poljsku ulaze iz pravca Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti: Od momenta izbijanja sukoba u Ukrajini nadležni organi Poljske su zabranili ulaske strancima koji iz pravca Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti žele da preko kopnene/drumske granice uđu u Poljsku radi tranzita. Odobrava se ulazak samo državljanima Poljske, EU, stranim diplomatama ili strancima koji imaju regulisan boravak u Poljskoj (radna i studentska karta boravka ili viza). Ostalim strancima ulazak u Poljsku se odobrava u izuzetnim slučajevima, a konačnu odluko o ulasku donosi isključivo nadležni dežurni šef granične policije prilikom dolaska stranca na konkretni granični prelaz.

Državljani Republike Srbije koji žele da se iz Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti vrate u Srbiju preko Poljske se mole da ne polaze na put pre nego što kontaktiraju Ambasade Republike Srbije u Varšavi, Moskvi ili Minsku. Putnici treba ambasadama da dostave  informacije o tome ko, kada i preko kojeg graničnog prelaza planira da uđe u Poljsku. Ambasada Republike Srbije u Varšavi, po dobijanju ovih informacija radi najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske. Međutim, najave nisu garancija da će im ulazak i tranzit biti automatski odobreni. Najava je samo molba poljskim organima da im se odobri ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi službenik granične policije koji bude pregledao dokumentaciju na samom graničnom prelazu između Poljske i Belorusije i Poljske i Kalinjingradske oblasti.

Izlazak svih stranaca iz Poljske Srbije prema Rusiji i Belorusiji nije zabranjen, ali se izuzetno teško obavlja zbog rigoroznih kontrola koje sprovode poljski organi.

SOCIJALNI SPORAZUMI

R. Srbija i R. Poljska imaju potpisanu Konvenciju o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i NR Poljske iz 1958. godine, koja je još uvek na snazi, i koji obuhvata zdravstveno osiguranje u hitnim slučajevima bez posedovanja posebnih dokumenata.

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku pokretanjem postupka pred nadležnim poljskim organom u mestu gde državljanin R. Srbije boravi u R. Poljskoj;
R. Srbija i R. Poljska su članice multilateralnog sporazuma, tzv. Podsistema registarske oznake, koji omogućava vlasnicima motornih vozila iz R. Srbije da od 1. januara 2012. godine putuju u R. Poljsku bez obaveze da poseduju tzv. zelenu kartu.

OSTALO – U R. Poljskoj se kao sredstvo plaćanja koristi zlota (PLN). Sve konvertibilne svetske valute bez problema se mogu zameniti u menjačnicama. Opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja su i platne kartice (Visa, Mastercard).

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Poljskoj za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Varšavi, ul. Al. Roż 5, 00-556 Warszawa, telefoni: +48 22 628 51 61, +48 22 625 60 41, faks: +48 22 629 71 73, e.mail: embassy.warsaw@mfa.rs