PREDAVANjE ZA STUDENTE FAKULTETA BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI

24. maj 2022.
Nakon uvodne reči rukovodioca Diplomatske akademije amb. Marine Jovićević, koja je pozdravila goste i predstavila predavače, studentima su se obratili Vesna Filipović-Nikolić, zamenica generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova i Igor Kuželka, načelnik Odeljenja za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove.

Vesna Filipović-Nikolić je upoznala prisutne sa organizacionom strukturom i načinom funkcionisanja Ministarstva spoljnih poslova, uključujući DKP mrežu i nadležnosti svakog sektora pojedinačno. Iz ugla karijernog diplomate predočila je studentima kompleksnost diplomatske profesije, s akcentom na multilateralu, saradnju sa međunarodnim organizacijama u praksi, te značaj konzularnih poslova u službi naših građana u inostranstvu.

Igor Kuželka je tokom svog izlaganja predstavio nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova u domenu bezbednosne politike, kao i strukturu Sektora za bezbednosnu politiku u celini. Govorio je o aktivnostima u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, saradnji Srbije sa NATO kroz Partnerstvo za mir, IPAP i druge programe, učešću Srbije u mirovnim misijama i operacijama EU, kontroli naoružanja, kao i globalnim bezbednosnim izazovima.

Nakon predavanja, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima.

Posete studenata Fakulteta bezbednosti Ministarstvu spoljnih poslova realizuju se tradicionalno u saradnji sa Diplomatskom akademijom u okviru predmeta „Odbrambena diplomatija“, koji studenti slušaju na trećoj godini osnovnih akademskih studija.