Ambasada

Otpravnik poslova a.i.: Robert Popović
Adresa: Boulevard Du Regent 53
1000 BRISEL
BELGIJA
Telefon: +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545
Konzularni telefon: +322 / 649-8349
Faks: +322 / 647-29-41
E-mail: srb.emb.belgium@mfa.rs
Internet sajt: http://www.brussels.mfa.gov.rs

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Mortsel

Aleksandar Davidović

Počasni konzul Republike Srbije u Kraljevini Belgiji
Adresa: Statielei 5, Mortsel 2640, Belgija
Telefon: +32 (3) 443 96 88
+32 468 103 222
Elektronska adresa: consulaat.rs@gmail.com