Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Irska

1. Dablin

Živko Jakšić

Počasni konzul Republike Srbije u Irskoj
Adresa: 12 Hermitage Lawn, Rathfarnham, Dublin 16, D16 PV48, Ireland
Telefon: +353 86 803 7672
Elektronska adresa: srbconsul.irl@gmail.com

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi