Zvaničan naziv
RUMUNIJA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Bukurešt
Šef države
Klaus Johanis (Klaus Iohannis)
Predsednik Vlade
Nikolae Ćuka (Nicolae Ciuca)
Ministar spoljnih poslova
Bogdan Lućian Auresku (Bogdan Lucian Aurescu)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
april 1879. godine

Politički odnosi

R. Srbija i Rumunija imaju intenzivan bilateralni politički dijalog, utemeljen u dugoj tradiciji diplomatskih odnosa dve zemlje. Kneževina Srbija je davne 1836. godine svoje prvo diplomatsko predstavništvo, pod nazivom Knjaževsko-srpska diplomatska agencija, otvorila u Bukureštu. Pored toga, Ugovor o savezu između R. Srbije i Rumunije, sklopljen početkom 1868. godine, predstavlja jedan od prvih međunarodnih bilateralnih ugovora koje je zaključila moderna Srbija. Republiku Srbiju je 2018. godine posetio tadašnji ministar inostranih poslova Rumunije Teodor Meleškanu. Predsednik R. Srbije Aleksandar Vučić učinio je zvaničnu posetu Rumuniji 2018. godine.

 

Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja R. Srbije i Rumunije je najvećim delom zasnovana na trgovinskoj razmeni koja je, do izbijanja pandemije korona virusa beležila kontinuiran porast. Po ukupnoj razmeni, Rumunija zauzima sedmo mesto na listi spoljno-trgovinskih partnera R. Srbije.
U 2020. godini, ukupna trgovinska razmena dostigla je vrednost od 1,83 mlrd. evra, od čega naš izvoz iznosi 1,11 mlrd. evra, što predstavlja rast od 8,05% u odnosu na 2019. godinu, a uvoz 720,1 mil. evra, što je 1,23% manje. U 2019. godini, ukupna trgovinska razmena R. Srbije i Rumunije je premašila 1,75 mlrd. evra, od čega je naš izvoz iznosio 1,026 mlrd. evra, a uvoz 729,09 mil. evra.
Obim ukupnih investicija Rumunije u R. Srbiju je u proteklom periodu bio skromnijeg obima, te su, prema podacima NBS R. Srbije, u periodu od 2010. do 2019. godine ukupne neto investicije iznosile 102,6 mil. evra.

 

Ugovorno stanje

R. Srbija i Rumunija su potpisale 130 bilateralnih ugovora od kojih izdvajamo:

Trgovinski sporazum između FNRJ i Narodne Republike Rumunije, potpisan: 27.10.1956;

Konzularna konvencija između SFRJ i SR Rumunije, potpisan: 24.1.1974;

Ugovor o prijateljstvu, dobrosusedstvu i saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Rumunije, potpisan: 16.5.1996;

Sporazum između Savezne Vlade SRJ i Vlade Rumunije u oblasti zaštite nacionalnih manjina, potpisan: 4.11.2002;

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma, potpisan: 5.7.2007.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Bukureštu: http://www.bucharest.mfa.gov.rs

Ambasada Rumunije u Beogradu: https://belgrad.mae.ro/

Odeljenje za susedne i zemlje Jugoistočne Evrope: Tel: 011/306 8280; E-pošta: osz@mfa.rs