Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Glacis

Dr Miodrag Todorović

 

Počasni konzul Republike Srbije
Adresa: Mahe, Glacis, Main Road, Seychelles, P. O. Box 1001
Telefon: +248 4321 310; +248 4261 175
Mobilni telefon: +248 2712 333
Elektronska adresa: drtodo@gmail.com

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi