ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци

Обични пасоши и друге путне исправе:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци

Напомена:

За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Република Хрватска је чланица Шенгенског споразума, што значи да носиоцима биометријских пасоша Рeпублике Србије није потребна виза за боравак до 90 дана (укупно за цео шенгенски простор) у периоду од 180 дана, од дана првог уласка у земље шенгенског простора. Пасош мора бити важећи најмање три месеца, након датума планираног повратка.
Безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа, а којима је потребна виза.
Погранични органи могу, поред важећег биометријског пасоша, затражити на увид и додатну документацију у вези са дужином и сврхом боравка (нпр. позивно писмо, ваучер туристичке агенције итд), као и доказе о располагању или поседовању неопходних финансијских средстава за планирани боравак.
У Републици Хрватској постоји обавеза пријављивања боравка који је дужи од 24 часа. Ту обавезу имају хотели, пансиони, хостели, кампови или други субјекти који пружају услуге смештаја. У осталим случајевима, странац је у обавези да се лично пријави у месно надлежној полицији за странце. Доказ о пријави боравка је потребно чувати, с обзиром да се често тражи на увид приликом изласка из земље.
Царинском службенику на граничном прелазу, обавезно је пријавити свако уношење или изношење готовине у износу од 10.000 евра или више, односно, у противвредности тог износа у другим валутама, или другим средствима плаћања.
Културна добра (личне збирке, археолошки предмети, слике, скулптуре, старе књиге, етнолошко благо и др), могу се уносити и износити из земље, само на основу одобрења надлежног органа за заштиту културне баштине (извозна дозвола).

Привремени увоз и извоз кућних љубимаца (пси, мачке, птице итд), на краћи период, дозвољен је уколико власник поседује међународно уверење о здравственом стању животиње. Шире информације су доступне преко линка: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/fizicke-osobe-2715/prijenos-zivotinja/2744 
Заштићене или угрожене врсте дивље флоре и фауне, те трофеји и производи израђени од таквих животиња и биљака, могу се уносити или износити, само на основу међународне потврде CITES, која се издаје у складу са Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне, и која се доставља надлежним органима земље у коју се врши извоз.

Животне намирнице, независно од количине која се уноси, морају бити усклађене са прописима о храни, и подлежу прегледу ветеринарског инспектора на улазном граничном прелазу. Унос производа животињског порекла (месо, месне прерађевине, млеко и млечни производи, јаја), није дозвољен, са изузетком производа који су пореклом из ЕУ.
Страни држављани који у Р. Хрватску долазе ради лова, могу преко државне границе преносити ловачко оружје и припадајућу муницију, само ако је исто уписано у путну исправу у дипломатско-конзуларном представништву Републике Хрватске. Више информација из ове области, доступно је преко званичне web презентације хрватске царине: www.carina.hr  и сајта МУП РХ (преглед дозвољених категорија оружја)
- https://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/oruzje/2013/PRILOG2_2.pdf 

Друмски међународни гранични прелази са Р. Хрватском су Батровци, Љуба, Сот, Шид, Бачка Паланка, Бездан и Богојево. Препорука је да се пре поласка на пут, прибаве додатне информације о проходности и функционисању граничних прелаза, а корисне информације које се по правилу редовно ажурирају, доступне су преко линкова: http://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/ део:Гранични прелази - http://www.mup.hr/

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
На снази је Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању, који је ступио на снагу 1. маја 2003. године;

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Р. Хрватска не спада у категорију држава које карактерише опасност од великих епидемија или санитарног угрожавања већих размера. Између Р. Србије и Р. Хрватске, на снази је билатерални споразум о социјалном осигурању, који даје право држављанима обе државе, да у случају краћег туристичког боравка, користе здравствене услуге у хитним случајевима.
Под тиме се подразумевају стања у којима је озбиљно угрожено здравље или живот осигураника, и као таква, захтевају озбиљан болнички третман, хируршке или друге медицинске интервенције. Под хитним случајевима се подразумевају и погоршања хроничних болести, због којих би без одговарајуће медицинске помоћи, живот болесника био угрожен. У случају пријема у болницу ради хитне интервенције или неодложног лечења, потребно је поседовати потврду на обрасцу СРБ/ХР 111, која се издаје на основу непосредног прегледа осигураног лица од стране лекарске комисије. Након утврђивања да не постоје сметње у виду акутних и хроничних обољења, издају се потврде за период од 90 дана када се ради о приватном боравку у иностранству, односно 12 месеци, када се ради о службеном боравку или упућивању на рад у иностранство. Контроле и преписивање лекова овим уговором нису предвиђени.
Лекови се могу унети само за личну употребу, и у количини која је довољна за месец дана, уз поседовање одговарајуће медицинске документације (нпр. рецепти, историја болести). Унос опојних дрога је забрањен, али се могу уносити лекови који садрже опијате, у количинама довољним за 5 дана, уз услов поседовања медицинске документације.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Општа безбедносна ситуација је по процени надлежних органа Р. Хрватске стабилна, уз низак ниво опасности од тероризма и криминала. Ипак, и поред такве оцене, у протеклом периоду су регистровани националистички испади навијачких или десничарских група у Р. Хрватској, који су у неким случајевима ескалирали до вербалних или физичких напада на држављане Републике Србије или лица српске националности. Држављанима Р. Србије који намеравају да транзитирају преко територије Р. Хрватске или бораве у Р. Хрватској по разним основима, превентивно се препоручује да избегавају места масовних скупова на којима је могуће наглашавање националне припадности, као и ношење одеће са истакнутим националним симболима Р. Србије у било ком контексту.
Путничка возила или аутобусе регистарских ознака Р. Србије потребно је паркирати на осветљеним паркинг просторима који су под видео надзором или имају непосредно обезбеђење.
Нашим грађанима се препоручује да обрате посебну пажњу на безбедност у саобраћају и поштовање саобраћајних прописа, с обзиром да је у протеклом периоду регистровано више саобраћајних незгода са тешким последицама.

ТРАНСПОРТ – Из Р. Србије у Р. Хрватску, могуће је допутовати железницом(привремено воз несаобраћа), авионом или друмским путем. Телефони за информације: главна аутобуска станица у Загребу: +385 1 633 1982, +385 1 633 1999; главна железничка станица у Загребу: +385 1 4577 111; аеродром: +385 1 4562 170.
Цена возних карата у железничком саобраћају на релацији Београд-Загреб, износи око 25 евра (један правац), док се цена аутобуске карте на истој релацији, креће у распону од 30 до 35 евра.
Сви већи градови у Р. Хрватској (Загреб, Сплит, Ријека), повезани су модерним ауто-путевима, који испуњавају високе стандарде. Током туристичке сезоне, због великог прилива туриста, могуће су саобраћајне гужве, посебно на правцима према мору и наплатним рампама.
Дозвољена брзина кретања возила на ауто-путу је 130 km/h, на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила 110 km/h, 90 km/h на осталим путевима, док је у насељеним местима брзина ограничена на 50 km/h. У зависности од прекорачене брзине, новчане казне се крећу у распону од 65, па чак и до 2000 евра. Новчана казна се може платити на лицу места у висини половине прописаног минимума, или половине тачно одређеног износа казне, уколико се ради о прекршају за који је прописана само новчана казна за физичко лице до 270 евра.
Казна се може платити и након спроведеног прекршајног поступка и доношења одлуке о прекршају којом је изречена новчана казна, плаћањем две трећине износа изречене казне, у року који је одређен одлуком о прекршају.
Држављанима Р. Србије није потребно поседовање међународне возачке дозволе за управљање категоријом возила која је наведена у националној возачкој дозволи. У случају да возач није власник возила, хрватска полиција може затражити оверено овлашћење власника (на хрватском или енглеском језику). За децу старости до 5 година, која се налазе у путничким возилима, обавезна је безбедносна дечја столица.

ОСТАЛО – Хрватска је у еврозони и валута је евро (EUR). У Р. Хрватској се може користити већина платних картица (Visa, Diners, Maestro).

Контакти:
Приликом боравка у Р. Хрватској, за конзуларну помоћ и заштиту, можете се обратити:
• Амбасади Републике у Загребу, адреса: Jabukovac 23, путем контакт телефона: +3851/457-90-67, +3851/457-33-30, +3851/457-33-37 и електронске адресе: srb.emb.croatia@mfa.rs;
• Генералном конзулату Републике Србије у Ријеци, адреса: Еразма Барчића 9, путем контакт телефона: +38551/337-420,+38551/337-421, +38551/337-343 и електронске адресе: konzulat-rijeka@ri.t-com.hr;
• Генералном конзулату Републике Србије у Вуковару, адреса: Ивана Гундулића 19, путем контакт телефона: +38532/441-016, +38532/441-183, +38532/441-184 и електронске адресе: generalni.konzulat@gk-srbije-vukovar.hr