Covid-19 - uslovi za putovanje

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19    

(ažurirano 3. decembra 2021.)

Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

VAŽNO
Skrećemo pažnju da i pored navedenih informacija na sajtu, postoji mogućnost da avio kompanije imaju dodatne mere u pogledu zaštite od virusa COVID-19, te sugerišemo da kontaktirate odabranog avio prevoznika i detaljno se informišete o uslovima ukrcavanja na let.

AZERBEJDžAN
Državljanima Republike Srbije dozvoljen je ulazak i izlazak iz Republike Azerbejdžan avionskim prevozom, ukoliko poseduju sledeća dva dokumenta:
- potvrdu o negativnom PCR testu na Kovid-19, ne stariju od 72 sata i
- zvanični dokument, izdat od strane relevantne države, kojom se potvrđuje potpuna vakcinacija ili potvrda o preležanoj infekciji izazvanoj virusom Kovid-19 (Kovid pasoš).
Osobama starosti od 1 do 18 godina za ulazak u zemlju potrebna je samo potvrda o negativnom rezultatu PCR testa.
Sertifikat tj. Kovid pasoš mora imati QR kod koji potvrđuje njegovu valjanost (poželjno je da i rezultat PCR testa poseduje ovaj kod, kako bi se ubrzale formalne procedure na aerodromu, ali nije neophodno). Potrebne potvrde se proveravaju tokom prijavljivanja na let na polaznom aerodromu.
Državljanima Republike Srbije vize će se izdavati (na osnovu Kovid pasoša za osobe starije od 18 godina) u diplomatskim predstavništvima i konzulatima Republike Azerbejdžan, bez potrebe pribavljanja posebne dozvole za ulazak u zemlju koju izdaje Operativni štab Vlade Republike Azerbejdžan.
Referentne klinike i laboratorije za testiranje na koronavirus (COVID-19) u Republici Azerbejdžan mogu se naći na sledećem linku: https://www.azal.az/en/information/covid-clinics

ALBANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Albaniju. Počev od 6. septembra, putnici koji ulaze u Republiku Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:

 1. Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje);
 2. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
 3. Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja).

Navedena pravila važe za sva lica (osim za decu do 6 godina starosti), uključujući i ona koja tranzitiraju kroz R. Albaniju.

ALŽIR
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Alžir, uz prethodnu saglasnost nadležnih alžirskih vlasti. Uslov za ulazak je i posedovanje negativnog PCR testa ne starijeg od 36 sati i obavljanje antigenskog testa pri dolasku. 
Granični prelazi su delimično otvoreni, međunarodni putnički saobraćaj se obavlja isključivo vazdušnim putem, preko tri aerodroma Alžir, Oran i Konstantin.

ANGOLA
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Angole ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Pored toga, neophodno je 72 sata pre putovanja popuniti formular za prijavu dolaska („Formulário de registo de viagem“), koji se može naći na internet strani www.covid19.gov.ao.
Sedmodnevni karantin je obavezan od prvog dana ulaska osim za putnike koji imaju potvrdu o potpunoj vakcinaciji i negativan  rezultat na testu prilikom dolaska u R.Angolu
Strani državljani sa prebivalištem u Angoli i akreditovane diplomate, koji ulaze sa netativnim PCR u obavezi su da provedu sedam dana u kućnom karantinu. Stranci bez stalnog prebivališta u zemlji moraju da ostanu u vaninstitucionalnom karantinu pri čemu troškove boravka snose sami. Po isteku karantina potrebno je uraditi brzi tzv. serološki test. Ako je rezultat testa negativan, karantin se završava i dobija se pismeno odobrenje zdravstvenih vlasti Angole za slobodno kretanje. Troškovi testiranja iznose 20.000 kvanzi (oko 25 evra). U slučaju da je rezultat testa pozitivan, lice ostaje u izolaciji i mora poštovati konkretna uputstva angolskih zdravstvenih vlasti.

ANDORA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Andoru.  S obzirom da Andora nema aerodrom i da se putovanje moraju vršiti preko Španije ili Francuske, srpski državljani podležu ograničenjima ulaska u Španiju i Francusku. Odnosno, moguće je ukoliko imaju regulisan boravak u Andori ili poseduju potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (s tim da je pre ulaska u Andoru prošlo najmanje 14 dana od potpune vakcinacije).
Turisti koji u zemlji provedu tri ili više noći i koji su stariji od 6 godina neophodno je da imaju dijagnostički test (PCR ILI TMA), ne stariji od 72 sata  pre dolaska u Andoru. Posetioci koji imaju boravak u Španiji, Francuskoj i Portugaliji izuzeti su od podnošenja testa u skladu sa postojećim zdravstvenim sporazumima između Andore i ovih zemalja. Takođe su izuzeti i turisti koji dolaze iz zemalja koje se smatraju „zelenim zonama“.
Upotreba maski obavezna je za sve ljude starije od osam godina, iako se preporučuje korišćenje deci počev od šest godina.

ANTIGVA I BARBUDA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu i tranzitiraju preko Antigve i Barbude. Svi putnici koji dolaze vazdušnim putem moraju da imaju negativan RT-PCR test, uređen najkasnije četiri dana pre leta (važi i za putnike u tranzitu). Deci mlađoj od 5 godina nije potreban test.  
Svi putnici preko 18 godina, takođe moraju imati dokaz da su primili barem jednu dozu odobrene vakcine protiv COVID-19. Vakcine koje se prihvataju su sledeće: AstraZeneca (SK Bioscience), AstraZeneca (Vaxzevria) ,Covishield, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna (Pikevax), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm, Sinovac, Sputnik V.

ARGENTINA
Državljani Republike Srbije mogu ući u Argentinu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, kao i sertifikat o izvršenoj punoj vakcinaciji (važeći najmanje 14 dana). Takođe,  potreban je dokaz o zdravstvenom osiguranju, koje pokriva i bolničke troškove vezano za lečenje od SARS-CoV-2. Strani državljani su dužni da pre puta elektronski popune tzv. izjavu o odgovornosti (Declaración jurada) koja se nalazi na sledećoj veb stranici: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones .
Na istom sajtu se mogu naći i informacije o uslovima ulaska u Argentinu kopnenim putem.
Za strane državljane koji imaju stalni boravak u Argentini i maloletna lica, a koji nisu vakcinisani, određuje se obavezan karantin od 7 dana u mestu prebivališta, nakon
kojeg se obavlja novo testiranje.

AUSTRALIJA
Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim onih lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa.
Ulazak u Australiju za gore navedene kategorije omogućen je, bez obaveze odlaska u karantin, ukoliko lica poseduju sertifikat o punoj imunizaciji (na engleskom jeziku ili sa sertifikovanim prevodom na engleski jezik). Pomenuti sertifikati su prihvatljivi u papirnoj i elektronskoj/digitalnoj  formi. Kompletna imunizacija putnika podrazumeva da je od poslednje primljene doze prošlo najmanje sedam dana, kao i da je vakcina odobrena ili priznata od strane nadležnog australijskog organa – Australia`s Therapeutic Goods Administration (TGA): dve doze u razmaku od najmanje 14 dana: AstraZeneka Vaxzevria, AstraZenaka COVISHIELD, Pfizer/Biontech Comirnaty, Moderna Spikevax, Sinovac Coronavac, Bharat (Covaxin) i Sinopharm (BBIBP-CorV) ili jedna doza: Janssen-Cilag COVID Vaccine. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Za nevakcinisane putnike obavezan je karantin od 14 dana u za to posebno opredeljenim objektima, a troškove boravka u izolaciji snose sami putnici. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen uz posedovanje tranzitne vize (ukoliko je vreme provedeno u tranzitu do 72 sata).
Svi putnici treba da popune Australia Travel Declaration (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration) najmanje 72 sata pre polaska.

AUSTRIJA
Državljani R. Srbije za ulazak u R. Austriju potrebno je da prilože:
- dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Vakcina Sinopharm važi samo za ulazak u Austriju, ali ne i kao „Covid propusnica“ prilikom boravka u Austriji.
Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je: primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 270 dana, a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana, odnosno ne sme biti starija od 270 dana od 14. dana po vakcinaciji onim vakcinama za koje je predviđena samo jedna doza; najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, odnosno ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 270 dana; naredna vakcinacija, pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana i između te i prethodnih vakcinacija mora da prođe najmanje  120 dana, a 14 dana za vakcinu za koju je predviđena jedna doza.
Napomena: skraćenje trajanja važenja dokaza o vakcinaciji na 270 dana važi od  06.12.2021. godine.
- lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, koje je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19.
Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata (na nemačkom ili engleskom jeziku), i u obavezi su da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, kao i da po ulasku u zemlju stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan test. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at
Obaveza on-lajn registracije i karantina se ne odnosi na lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, kao i na lica koja u Austriju ulaze:
- iz poslovnih razloga;
- humanitarno osoblje;
- jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja;
- radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima;
- osobe u okviru redovnog putovanja (učešće u školskoj i univerzitetskoj nastavi, poseta životnom partneru, porodični razlozi);
- lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (smrtni slučaj, teža bolest, rođenje, briga o osobama kojima je potrebna podrška u hitnim slučajevima).
- maloletna lica između 12. i 18. godine života koja u zemlju ulaze pod nadzorom potpuno imunizovane osobe (koja poseduje dokaz o vakcinaciji ili dokaz o preležanoj bolesti)
Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Dozvoljeni su samo neodložni i nužni prekidi. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.
NAPOMENA: Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BARBADOS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Barbados. Svi putnici moraju da imaju negativan RT-PCR test, urađen najkasnije 3 dana pre planiranog dolaska na Barbados.
Navedeno važi i za tranzit.
Takođe, 24 sata pre dolaska, putnici moraju popuniti sledeći formular: https://www.travelform.gov.bb/home

BAHAMI
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Bahame. Lica koja su u potpunosti vakcinisana i kod kojih je prošlo minimum dve nedelje od izvršene vakcinacije, moraju da poseduju negativan Antigen Rapid Test ne stariji od 5 dana u odnosu na putovanje.
Nevakcinisani putnici moraju posedovati negativan rezultat RT-PCR testa, ne stariji od 5 dana pre datuma dolaska.
Deca mlađa od 2 godine nisu obavezni da poseduju test.
Pre dolaska na Bahame, svi putnici moraju da popune “Travel Health” vizu, na sledećem  linku: https://travel.gov.bs/

BAHREIN
Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen ulazak u Bahrein, osim za lica sa odobrenim boravkom. Putnici sa odobrenim boravkom mogu da uđu sa negativnim PCR testom (ne stariji od 72č pre puta) i uz ponovno PCR testiranje po dolasku u Bahrein.
Putnicima mlađim od 6 godina dozvoljen je ulazak bez PCR testa, nezavisno od toga da li imaju regulisan boravak ili ne.
Putnicima može biti određen karantin u trajanju do 10 dana, osim za lica sa potvrdom o vakcinaciji protiv Covid-19 koja je izdata u Bahreinu, na Kipru, u Grčkoj, Mađarskoj, Izraelu, Kuvajtu, Omanu, Saudijskoj Arabiji, Sejšelima i UAE, kojom se dokazuje da su bili potpuno vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska, kao i za lica sa potvrdom o vakcinaciji protiv Covid-19 koja je izdata u zemljama koje ispunjavaju uslove za izdavanje vize po dolasku.

BELGIJA
Državljanima Republike Srbije koji nemaju regulisan boravak u Belgiji potreban je nužan razlog za putovanje u Belgiju, uz odgovarajuću potvrdu koja se dobija u Ambasadi Kraljevine Belgije u Beogradu. Izuzetak predstavljaju lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji nekom od vakcina priznatih od strane EMA (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) ili vakcinom Kovišild i ukoliko je od prijema druge doze prošlo najmanje dve nedelje. Takođe, obavezno je testiranje prvog ili drugog dana po dolasku i karantin do dobijanja negativnog rezultata.
Ukoliko lice nema potvrdu o vakcinaciji nekom od priznatih vakcina, mora da poseduje potvrdu o nužnom razlogu putovanja koju izdaje Ambasada K. Belgije u Beogradu, kao i negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata u momentu ulaska u Belgiju. Po dolasku u Belgiju obavezan je karantin u trajanju od 10 dana i ponovno PCR testiranje prvog i sedmog dana. Karantin može biti skraćen ukoliko se dobije negativan rezultat testa sedmog dana.
Svi putnici koji ulaze u Belgiju imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u K. Belgiju, osim putnika koji u Belgiju dolaze kopnenim putem i zadržaće se kraće od 48 sati. Putnici koji dolaze avionom ili brodom moraju da popune Public Health Passenger Locator Form, bez obzira na to koliko vremena će boraviti u Belgiji. Nakon popunjavanja formulara, putnik će dobiti SMS sa aktivacionim kodom.
Tranzit automobilom bez posedovanja PCR testa je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. PCR test nije potreban za tranzit vazdušnim saobraćajem, ako se ne napušta međunarodna tranzitna zona na aerodromu. Za ostale vidove transporta u tranzitu (voz, autobus…) potreban je PCR test, ukoliko je na snazi crveni kod, a lice nije vakcinisano jednom od gore navedenih vakcina.
Više informacija je dostupno na  https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i na https://travel.info-coronavirus.be/, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.

BELIZE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Belize. Svi putnici moraju da poseduju negativan RT-PCR test ne stariji od 96 sati, ili negativan Antigen Rapid test ne stariji od 48 sati.
Putnici koji dođu bez testa, u obavezi su da izvrše testiranje na aerodromu po ceni od 50 američkih dolara.
Turisti moraju da poseduju dokaz o boravku u jednom od “Gold Standard” hotela koji prikazuju imigracionim organima prilikom ulaska u zemlju.

BELORUSIJA
ržavljani R. Srbije koji poseduju original ili kopiju sertifikata (na papiru) o potpuno izvršenoj vakcinaciji protiv virusa COVID-19, mogu da uđu na teritoriju Belorusije bez obaveze posedovanja negativnog PCR testa i samoizolacije. Potpuna vakcinacija mora biti izvršena minimum mesec dana (maksimum 12 meseci) pre datuma ulaska na teritoriju Belorusije. Sertifikat o vakcinaciji mora sadržati prezime i ime lica, datum prijema finalne doze vakcine i mora biti izdat na beloruskom ili ruskom i/ili engleskom jeziku.
Državljani R. Srbije koji ne poseduju potvrdu o potpuno izvršenoj vakcinaciji na virus COVID-19, mogu da uđu u Belorusiju, bez obaveze samoizolacije, ukoliko poseduju negativan rezultat PCR testa na infekciju virusom COVID-19 (na ruskom, beloruskom ili engleskom jeziku). Navedeni rezultat ne sme biti stariji od 72 sata i mora sadržati prezime, ime lica i potvrdu negativne analize. Kontrola posedovanja medicinskog dokumenta vršiće se na granici. Neposedovanje pomenute potvrde predstavlja osnov za zabranu ulaska u R. Belorusiju.
Ulazak u Belorusiju stranih državljana, uključujući i državljane R. Srbije, kopnenim, železničkim i rečnim putem privremeno je obustavljen. Državljani R. Srbije mogu da uđu u Belorusiju isključivo preko međunarodnog aerodroma „Minsk".
Izuzetak od privremene zabrane ulaska u Belorusiju kopnenim putem predstavlja poseta iz poslovnih razloga, na poziv pravnih lica registrovanih na teritoriji R. Belorusije u cilju ostvarivanja poslovne delatnosti ili službenog puta. (ulazak kopnenim putem se dozvoljava jedino ukoliko lice poseduje pozivno pismo pravnog lica iz Belorusije ili njegovu kopiju u papiru).
Takođe, ograničenje ulaska kopnenim putem se ne odnosi na strane državljane koji su supružnici, roditelji ili deca beloruskih državljana, strane državljane sa regulisanim stalnim ili privremenim boravkom i stranih državljana koji poseduju belorusku radnu dozvolu, lica koja dolaze u Belorusiju na školovanje ili iz medicinskih razloga (uz posedovanje sve neophodne dokumentacije).
Ograničenje ulaska kopnenim, železničkim i rečnim putem u Belorusiju se ne odnosi na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u drumskom i poštanskom saobraćaju, kao ni na posade aviona, brodova i vozova.

BENIN
Državljani Srbije mogu da uđu u Benin. Po dolasku na aerodromu se obavlja zdravstveni pregled i radi prvi PCR test. Licima bez vidljivih simtoma se određuje samoizolacija. Lica sa vidljivim simptomima se upućuju u Centar za izolaciju i privremeno se oduzima pasoš. Posle 15 dana se radi drugi PCR test. Treći PCR test se radi pre napuštanja Benina. Rezultati testa se dobijaju u roku od 24 do 48 sati. Troškove testiranja snose putnici i isti iznose oko 150 EUR. U slučaju da je posle 15 dana rezulat testa pozitivan, država Benin preuzima dalje lečenje bez naplate troškova.

BOLIVIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Boliviju. Obavezan je negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od pet godina. Po ulasku u Boliviju, obavezna je izolacija najmanje deset dana. Sedmog dana izolacije lice se dodatno testira o svom trošku.
Lica koja nemaju boravak u Boliviji moraju imati zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19.

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Republike Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko direktno ulaze iz R. Srbije.
Ukoliko državljani R. Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodno je da poseduju negativan PCR ili brzi antigenski test na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova; ili potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je pre više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz BiH primila drugu dozu vakcine ili prvu dozu, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi; ili lekarsku potvrdu kojom se potvrđuje da je lice preležalo COVID-19 u periodu od 14 do 180 dana pre dolaska na granični prelaz.

BOCVANA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bocvanu osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je 14-dnevni karantin. Tranzit je moguć iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

BRAZIL
Ulazak u Brazil je moguć isključivo vazdušnim putem. Putnik koji ulazi u Brazil iz inostranstva, bilo da je brazilski ili strani državljanin, obavezan je da avioprevozniku pre ukrcavanja pokaže:
1.  Dokument kojim se potvrđuje negativan rezultat RT-PCR testa na SARS-Cov-2, ne stariji od 72 sata pre trenutka ukrcavanja. Rezultat mora biti na engleskom, portugalskom ili španskom jeziku. Deca mlađa od 12 godina ne moraju imati rezultat RT-PCR testa ukoliko putuju u pratnji osoba koje poseduju negativan rezultat RT-PCR testa ne stariji od 72 sata. Deca uzrasta od dve do dvanaest godina koja putuju bez pratnje moraju imati potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR  testa. Deca mlađa od dve godine ne moraju posedovati rezultat testa
2. Potvrdu o zdravstvenom stanju putnika (DCV) popunjenu (odštampanu ili u elektronskoj formi), kojom putnik izjavljuje da je saglasan sa poštovanjem sanitarnih mera, kojih mora da se pridržava dok je u Brazilu. (link ka formularu za ovu potvrdu:  https://formulario.anvisa.gov.br ). Formular mora biti popunjen ne ranije od 72 sata pre putovanja i suprotnom neće važiti.
Privremeno je zabranjnjno ukrcavanje putnika za Brazil koji dolaze iz/ili prolaze kroz Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske,  Južnoafričke Republike  i Republike Inedije u poslednjih 14 dana.

BRUNEJI DARUSALAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Bruneje Darusalam osim lica koja imaju stalni boravak. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Bruneja.

BUGARSKA
Republika Srbija je označena kao crvena zona. Državljanima Republike Srbije, ukoliko ulaze iz Srbije, dozvoljen je ulazak u Bugarsku ako poseduju digitalni EU COVID-19 sertifikat (tj. sertifikat koji je sa njime izjednačen, u Srbiji - digitalni zeleni sertifikat o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili PCR testiranju). Više informacija na https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/rd-01-977_26… .
Sertifikat o preležanoj bolesti važi u periodu od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument. PCR testiranje mora biti obavljeno najkasnije do 72 sata pre ulaska u Bugarsku.
Bez navedenih dokumenata u Bugarsku mogu ulaziti lica, koja su:
1) putnici u tranzitu, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja;
2) pogranični radnici (lica, koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice);
3) vozači i stjuardi u autobusima, koji vrše međunarodni prevoz putnika;
4) vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta;
5) posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obaljaju svoje službene dužnosti;
6) posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma, i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove;
7) učenici i studenti i doktorandi koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici, studenti i doktorandi koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u navedene zemlje, radi školovanja;
8) deca do navršavanja 12 godina života;
9) državljani Srbije, Grčke, Rumunije, Turske i Severne Makedonije, koji su primljeni na studije u ustanovu visokog obrazovanja na teritoriji Bugarske, što je potvrđeno dokumentom te ustanove.
Putnici u tranzitu su dužni da prilikom ulaska u Bugarsku obaveste graničnu policiju o tranzitu i prilože dokaz o istom u vidu: avionske karte, hotelske rezervacije, pozivnog pisma i dr.
Kopnenim putem se može ući u Bugarsku preko sledećih graničnih prelaza: Kalotina, Vrška Čuka, Oltomanci i Strezimirovci. Ovo ograničenje ne važi za lica koja u Bugarsku mogu ulaziti bez kovid dokumenata.
Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade R. Srbije u Bugarskoj: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

BURKINA FASO
Državljani Srbije mogu da uđu u Burkinu Faso. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Svi putnici se upućuju u karantin u trajanju od 14 dana gde sami snose troškove boravka i tretmana. U karantinu se podvrgavaju testiranju prvog, osmog i četrnaestog dana.

BURUNDI
Državljani Srbije mogu da uđu u Burundi. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.
Po dolasku na aerodrom u Budžumburi, svi putnici se podvrgavaju dodatnom testiranju i smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Obavezan je karantin do dobijanja negativnog rezultata PCR testa. Troškovi testa i smeštaja u hotelu idu na teret putnika.

VANUATU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

UJEDINjENO KRALjEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu.
Za potpuno vakcinisana lica koja poseduju odgovarajući sertifikat, karantin nije obavezan. Potpuno vakcinisana osoba je lice koje je primilo dve doze vakcine (ili jednu od zavisnosti od proizvođača) najmanje 14 dana pre dolaska u Englesku. Vakcine koje se priznaju su: Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm Beijing i Covaxin.
Sva lica mlađa od 18 godina starosti se tretiraju kao potpuno vakcinisana.
U tom slučaju, za ulazak u Englesku je neophodan:
- rezervisan i plaćen COVID 19 test, koji će biti urađen drugog dana nakon ulaska u zemlju (više informacija https://www.gov.uk/find-travel-test-provider )
- formular za praćenje kretanja - Passenger Locator Form, popunjen 48 sati pre putovanja (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk ).
Nakon dolaska u Englesku potrebno je obaviti prethodno rezervisano testiranje 2. dana (ili pre). Ako ćete biti u Engleskoj manje od 2 dana, i dalje morate da rezervišete i platite navedeno testiranje, a test morate da uradite samo ako ste 2. dana još u Engleskoj.
Osoba koja je preležala Covid19 i primila samo jednu od prepisane dve doze vakcine mora da poštuje pravila za putnike koji nisu vakcinisani. Putovanje u Englesku je dozvoljeno i bez potvrde o vakcinisanju, ali pod određenim pravilima (više informacija: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-duri… ).
Dodatne informacija o ulasku i boravku u Engleskoj, kao i o uslovima ulaska u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, može se pronaći na sledećem linku: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-duri…

VENECUELA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Venecuelu jer su granice zatvorene za ulazak stranih državljana.

VIJETNAM
Državljani Srbije ne mogu da uđu, niti tranzitiraju kroz Vijetnam.

GABON
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Gabon, neophodan je negativan PCR test urađen najviše 72 časa pre ulaska u zemlju. Svi putnici moraju imati rezervaciju hotela, koja se mora izvršiti preko veb platforme https://voyageurs.assistcovid19.ga/home .
Po sletanju u Librevil svaki putnik ima obavezu da uradi PCR test na Covid 19 i da provede u hotelskom karantinu 24 časa (o svom trošku), dok ne dobije rezultate testa. Putne isprave ostaju u policiji dok ne stignu rezultati testa. Po dobijanju negativnog rezultata i prezentovanju dokaza o plaćenom hotelskom smeštaju za dan proveden u karantinu, putnici podižu svoje putne isprave u policiji i produžavaju do mesta svog boravka, a ukoliko je test pozitivan moraju se pratiti instrukcije Komiteta za borbu protiv Covid 19.
Od hotelskog karantina su izuzete sledeće kategorije:

 • Diplomate pod uslovom reciprociteta
 • Lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji
 • Lica koja su bolesna ili koja su konvalescenti, a čije stanje zahteva odgovarajuću medicinsku negu, uz prezentovanje medicinske dokumentacije koja to dokazuje
 • Članovi posade komercijalnih brodova
 • Lica mlađa od 18 godina, koja nemaju pratioca.

GAMBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gambiju. Međunarodni letovi su suspendovani.

GANA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ganu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.  Pre polaska putnici su dužni se prijave elektronskim putem na sajtu:  https://myfrontierhealthcare.com/home/ghana. Putnici se, po dolasku na međunarodni aerodrom ,,Kotoka” u Akri, podvrgavaju ponovnom testiranju o svom trošku. Cena testa iznosi 150 USD. Deca do pet godina starosti se ne testiraju. Rezulatat testa se dobija za 30 minuta. Lica u tranzitu, koja ne napuštaju aerodrom, se ne testiraju. 

GVATEMALA
Državljani Srbije mogu da uđu u Gvatemalu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe potrebno je registrovati se 24 sata pre ulaska na https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/ kako bi se dobila zdravstvena propusnica. 

GVAJANA 
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Gvajanu uz negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Svi odrasli putnici moraju da su vakcinisani barem jednom dozom jedne od sledećih vakcina: Astra Zeneca – ChAdOx 1, Sputnik V-Gam Covid Vac (1&2), Sinopharm – Vero Cell BIBP, Sinovac – Corona Vac, Phizer – BioNTech Covid 19 – BNT 162b2, Moderna – mRNA – 1273 vaccine, Johnson & Johnson – Janssen Ad26CoV2.S vaccine
Takođe, 24 sata pre dolaska u Gvajanu, putnici moraju elektronski popuniti tzv. PLF (Passenger Locator Form) obrazac koji može da se nađe na linku: https://guyanatravel.gy/

GVINEJA
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju avio letom uz negativan test, ne stariji od 3 dana. Navedeno važi i za strane državljane.
Zatvoreni su kopneni i pomorski granični prelazi. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineju.

GVINEJA BISAO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Gvineju Bisao. 
Nije moguć ulazak stranih državljana u Gvineju Bisao. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni, kopneni i pomorski. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Gvineje Bisao.

GRENADA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Grenadu. Svi putnici u Grenadu, moraju biti kompletno vakcinisani, kao i da prikažu negativan rezultat RT-PCR testa urađen najviše tri (3) dana pre putovanja.  
Pre dolaska, turisti moraju da apliciraju za zdravstvenu putnu dozvolu na sledećem linku: https://travelauth.health.gov.gd/

GRUZIJA
Državljani Republike Srbije koji imaju sertifikat o vakcinaciji mogu da uđu u Gruziju avionom iz bilo koje zemlje ukoliko prilože na uvid jedan od sledećih dokumenata:
- potvrdu o punoj vakcinaciji (dve doze, ili jedna doza u slučaju vakcine Johnson&Johson) bilo kojom vakcinom protiv COVID-19;
- potvrdu o preležanom virusu u poslednjih 100 dana i potvrdu o prijemu bar jedne doze bilo koje vakcine protiv COVID-19, odobrene od strane SZO za hitnu upotrebu (Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), s tim da mora da prođe najmanje 14 dana od vakcinacije.
Državljani Republike Srbije koji imaju sertifikat o vakcinaciji a u Gruziju dolaze kopnenim ili morski putem, osim prethodno navedenog, u obavezi su i da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata.
Državljani Republike Srbije koji nemaju sertifikat o vakcinaciji moraju putovati direktno u Gruziju vazdušnim, kopnenim ili morskim putem (uključujući tranzit kroz treće zemlje) i u obavezi su da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Trećeg dana boravka u Gruziji u obavezi su da urade PCR test o svom trošku.
Navedena lica su u obavezi da se prijave pre ulaska u Gruziju putem linka: https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia…
Deca mlađa od 10 godina ne moraju da prilože na uvid negativan PCR test, niti da se ponovo testiraju u Gruziji.
Osobe koje putuju iz Republike Indije, kao i lica sa istorijom putovanja u Indiju u poslednjih 14 dana, u obavezi su da prilože na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata i da provedu 14 dana u karantinu o svom trošku.

GRČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski gračni prelazi:

 •     sa Bugarskom:  Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi;
 •     sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani;
 •     sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia,  Mavromati;
 •     sa Turskom: Kastanjez i Kipi.

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.
Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.
Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

DANSKA
Državljani Republike Srbije (sve kategorije) mogu da uđu u Dansku.
Vakcinisani građani, sa potvrdom u elektronskoj formi, mogu da uđu u Dansku. Nije potrebno uraditi test po ulasku u Dansku, niti je potrebna samoizolacija.
Za nevakcinisane državljane R. Srbije je nakon ulaska u Dansku neophodan test, kao i samoizolacija u trajanju od 10 dana (čak iako je test negativan). Samoizolaciju je moguće prekinuti nakon četvrtog dana, ukoliko se uradi novi test čiji je rezultat negativan. Testiranje je besplatno. Od izolacije su izuzeta lica koja putuju službeno.
Dodatne informacije su dostupne na linku: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark

DOMINIKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Dominiku. Otvorene su granice i aerodromi.
Pre ulaska u zemlju mora se popuniti  zdravstveni upitnik na veb sajtu: https://domcovid19.dominica.gov.dm/. Zdravstvene vlasti mogu, na osnovu ovog upitnika, odbiti ulaz određenim putnicima.
Potreban je i PCR test ne stariji od 72 sata, kao i da se unapred uplati antigensko testiranje koje će se izvršiti po dolasku u zemlju.
Nevakcinisani putnici će takođe morati da vrše PCR testiranje, kao i da provedu 5-7 dana u karantinu na jednoj od “Safe in Nature” lokacija.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Dominikansku Republiku. Neophodan je negativan test.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

EL SALVADOR
Državljani Srbije mogu da uđu u El Salvador. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji 72 sata. Test nije obavezan za decu mlađu od dve godine i akreditovane diplomate. 

EKVADOR
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu i tranzitiraju kroz Ekvador. Obavezan je negativan PCR ili antigeni test, ne stariji od tri dana, ili dokaz o  vakcinaciji. Lica mlađa od dve godine i članovi posada izuzeti su od podnošenja navedenih dokumenata.

EKVATORIJALNA GVINEJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Ekvatorijalnu Gvineju. Svi putnici koji ulaze u Ekvatorijalnu Gvineju moraju posedovati negativan PCR test (ne stariji od 48 časova), kao i potvrdu o vakcinaciji protiv Covid19.
Nakon ulaska u zemlju, obavezan je hotelski karantin, u trajanju od pet dana (o svopstvenom trošku). Po dolasku u hotelu i po okončanju karantina, radi se test o trošku putnika.
Ukoliko, zbog potrebe posla, postoji potreba za međuprovincijskim putovanjima (odnosno između ostrva i kopnenog dela zemlje) potrebno je da lica sa sobom imaju negativan PCR test, kao i potvrdu o vakcinaciji.

ESVATINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Esvatini osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

ESTONIJA
Državljanima Republike Srbije dozvoljen je ulazak u Estoniju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata: dokaz o potpunoj vakcinaciji, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, antigenski test ne stariji od 48 sati ili dokaz o preležanoj infekciji u poslednjih 6 meseci.
Prihvataju se sve vakcine koje se primaju u Republici Srbiji. Potvrde o vakcinaciji ne smeju biti starije od godinu dana.
Za lica koja putuju sa negativnim testom, obavezna je samoizolacija u trajanju od 10 dana po ulasku u Estoniju. Samoizolacija može biti skraćena testiranjem u Estoniji, najranije 6 dana po dolasku.
Potpuno vakcinisana lica nemaju obavezu samoizolacije i dodatnog testiranja.
Svi putnici su u obavezi da popune elektronski upitnik dostupan na internet adresi: https://iseteenindus.terviseamet.ee/ , najranije 72 sata pre putovanja.
Detaljnije informacije, uključujući posebna pravila o putovanju dece, možete pronaći na sledećem linku: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-… .

ETIOPIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Etiopiju uz obavezno posedovanje digitalnog sertifikata kojim se dokazuje da je putnik negativan na Covid 19. Potrebno je da se na sajtu trustedtravel.panabios.org kreira nalog i detaljno sledi uputstvo (http://www.addisababa.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Travel_Guide_Simplified.pdf) u vezi sa dobijanjem digitalnog sertifikata.
Posedovanje digitalnog sertifikata je obavezno za sve putnike koje ulaze, tranzitiraju i napuštaju Etiopiju.
Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Ambasade R. Srbije u Adis Abebi http://addisababa.mfa.gov.rs/cir/newstext.php?subaction=showfull&id=1623312354&ucat=106&template=HeadlinesCir&#disqus_thread .

ERITREJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Eritreju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

ZAMBIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Zambiju ukoliko prilože negativan test (ne stariji od 72 sata) na Covid-19.
Moguće je nasumično testiranje na granici.
Svi aerodromi su otvoreni, iako je dostupnost međunarodnih letova i dalje ograničena. Upitnici o zdravlju putnika pružaju se na dolaznim letovima koje putnici popunjavaju pre iskrcavanja i isti treba popuniti na engleskom jeziku i predati po dolasku vidljivo prisutnim službenicima aerodroma.
Prevoz međunarodnim vozovima i autobusima su obustavljeni.
Svi putnici koji dolaze iz zemlje koju je Vlada Zambije proglasila „visokim rizikom“ (aktuelna lista se može pronaći na sledećem linku https://www.zambiaimmigration.gov.zm/covid-19-news/  ) moraju da urade test na Covid-19 o svom trošku (oko 100 USD) po dolasku u Zambiju ili u roku od 48 sati od dolaska, čak i ako imaju negativan PCR test, kao i da provedu 14 dana u samoizolaciji ili do dobijanja negativnog rezultata testa urađenog u Zambiji. Navedeno nije potrebno ukoliko se putnik zadržava u zemlji „visokog rizika“ kraće od 24 sata.
Negativan test na Covid-19 urađen u Zambiji je neophodan i za izlazak iz Zambije, osim za putnike na odredište koje ne zahteva negativan test za ulazak, ali se putnicima savetuje da pre putovanja provere te zahteve kod avio-prevoznika.

ZIMBABVE
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Zimbabve osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 21 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

IZRAEL
Stranim državljanima, uključujući državljane Republike Srbije, zabranjen je ulazak u Izrael, osim u slučajevima kada poseduju posebnu ulaznu dozvolu izdatu od Komisije za izuzetke (podnošenje zahteva preko sledećeg linka: https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDet… ).

INDIJA
Državljani Srbije u principu ne mogu da uđu u zemlju s obzirom da je Indija obustavila izdavanje viza svim stranim državljanima. Nove vize se mogu dobiti (u nadležnim diplolatsko-konzularnim predstavništvima Indije) isključivo u sledećim posebnim slučajevima: poslovni ljudi (odnosi se samo na biznis vize), stručnjaci iz oblasti zdravstva koji dolaze u Indiju da bi obavljali tehničke poslove u indijskom zdravstvenom sektoru (na poziv relevantnih indijskih institucija), stručnjaci iz ostalih oblasti koji rade za strane kompanije koje posluju u Indiji, inženjeri i tehničko osoblje koji dolaze radi instaliranja ili servisiranja mašina i opreme stranog porekla (na poziv indijskih kompanija). Ukoliko lice ima poslovnu vizu koja još važi (izdata pre pandemije), neophodno je da se izvrši njena revalidacija u nadležnom diplomatko-konzučlarnom predstavništvu Indije (ovo se ne odnosi na elektronske vize, sa kojima neće biti dozvoljen ulazak u Indiju).

INDONEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Indoneziju osim lica koji imaju stalnu (KITAP) ili privremenu boravišnu dozvolu (KITAS). Negativan test na koronu je neophodan. Ukoliko se pri ulasku ne poseduje test, organizuje se testiranje i rezultat se čeka u za to određenim hotelima od strane indonežanskih vlasti. Pre  putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Indonezije.  

IRAK 
Stranim državljanima je zabranjen ulazak u Irak. Izuzetak su diplomate koji moraju da poseduju posebnu dozvolu MSP.

IRAN
Državljani R. Srbije mogu da uđu u IR Iran, pod uslovom da poseduju negativan PCR test ne stariji od 96 sati.

IRSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uću i tranzitiraju kroz Irsku. Prilikom ulaska u Irsku, neophodno je posedovati validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili preležanoj bolesti, ili negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko putnik poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu preležanoj bolesti u prethodnih 180 dana, neće biti u obavezi da se testira pred putovanje niti da se podvrgne karantinu po dolasku u zemlju. Za svrhu putovanja u Irsku, putnik će se smatrati vakcinisanim ukoliko je primio neku od vakcina koje su odobrene od strane Evropske medicinske agencije uz preporučeni broj dana nakon konačne doze https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-th… .
U slučaju da putnik ne poseduje validan dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili potvrdu o preležanoj bolesti, biće u obavezi da prilikom ulaska u zemlju priloži na uvid negativan  RT-PCR test, ne stariji od 72 sata i da se podvrgne samoizolaciji u trajanju od 14 dana. U slučaju da dobije negativan rezultata  RT-PCR testa pet dana po dolasku u Irsku, putnik će biti oslobođen dalje izolacije. 
Deca uzrasta 12 do 17 godina biće u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Irsku, osim ako ne poseduju validan dokaz o vakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti. Deca bilo kog uzrasta neće biti u obavezi da se podvrgnu karantinu ukoliko putuju sa roditeljima odnosno punoletnim licima koja su vakcinisana protiv Covid-19, odnosno preležala su ovu bolest. Ukoliko je jedan od punoletnih lica u čijoj pratnji deca putuju u obavezi da se podvrgne karantinu, u tom slučaju i deca će biti u obavezi da se podvrgnu karantinu.
Svi putnici su u obavezi su da popune Formular za lokaciju putnika - Passenger Locator Form (https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/).
Detaljna informacija o uslovima ulaska u Irsku nalazi se na sledećem linku:  https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-th… 

ISLAND
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Island pod uslovom da uz potvrdu o završenoj vakcinaciji (proteklo najmanje 14 dana od druge doze) ili preležanoj bolesti,  poseduju i negativan PCR ili antigen (brzi) test, ne stariji od 72 sata.
Prihvaćene vakcine su: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Cilag International NV), Moderna, Sinopharm i Sinovac.
Sertifikati o preležanoj bolesti koji se smatraju validnim su:

 1. Pozitivan rezultat RT-PCR testa
 2. Prisustvo antitela (IgG) SARS-CoV-2/COVID-19 ELISA ili ekvivalentan serološki test (EIA, ECLIA, ELFA, CMIA, CLIA, CLMIA smatraju se ekvivalentnim ELISA testu).

Neophodno je da se svi putnici registruju putem sajta https://www.covid.is/english
Deca rođena 2005. godine i kasnije su izuzeta od gore navedenih mera.
Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland

ISTOČNI TIMOR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju kroz Istočni Timor osim lica koja su tamo rođena i imaju boravak.

ITALIJA
Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima.
Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid: negativni PCR ili antigenski test urađen do 72 sati pre ulaska u Italiju i  “Passenger Locator Form”. Za lica koja ulaze u Italiju, na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test.
Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita privatnim vozilom, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima navedenim na linku:  https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu…
Detaljne informacije o režimu ulaska iz R. Srbije u R. Italiju, mogu se naći na linku:  https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu…

JAMAJKA
Državljani Srbije mogu da uđu na Jamajku. Pre putovanja, neophodno je prijaviti se na sledećem sajtu: www.visitjamaica.com

JAPAN
Državljanima Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili tranzitirali kroz Srbiju nije dozvoljen ulazak. Od navedenog su izuzeta lica koja imaju regulisan boravak u Japanu  pod uslovom da poseduju dozvolu za ponovni ulazak (re-entry permit) i da prezentuju potvrdu na formatu koji predviđaju japanski organi da su 72 pre leta bili negativno testirani na korona virus (format potvrde dostupan je na prezentaciji Ministarstva inostranih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). Prilikom ulaska u Japan ova lica biće ponovo testirana na korona virus, a takođe su u obavezi su da potpišu izjavu (dostupna na sajtu Ministarstva spoljnjih poslova Japana https://www.mofa.go.jp/files/100168885.pdf) kojom se obavezuju da instaliraju odgovarajuću aplikaciju na telefonu preko koje će 14 dana po ulasku svakodnevno obaveštavati zdravstvenu službu o svom stanju, da instaliraju japansku COVID-19  aplikaciju za praćenje kontakata, da neće koristiti javni prevoz, da će svih 14 dana boraviti u sopstvenom smeštaju i da će sarađivati sa medicinskim organima u slučaju pojave simptoma ili pozitivnog testa u toku 14 dana karantina.

JEMEN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. 

JERMENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Jermeniju vazdušnim ili kopnenim putem iz Gruzije i Irana. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrda o kompletnoj vakcinaciji protiv COVID-19, u dozama koje su definisane uputstvom o upotrebi vakcine.
Za vakcine koje se primaju u jednoj dozi, potrebno je da je vakcina primljena najmanje 28 dana (4 nedelje) pre ulaska u Jermeniju, a za vakcine koje se primaju u više doza, potrebno je da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u zemlju. Priznaju se sve vakcine koje su dostupne u Republici Srbiji.
Potvrda o vakcinaciji ili negativnom testu može biti u digitalnom (predstavljena putem mobilne aplikacije) ili štampanom formatu (zvanični dokument), sa QR kodom. Potrebno je da budu na jermenskom, ruskom ili engleskom jeziku i da sadrže sledeće podatke:
- kontakt i naziv (ime šefa) medicinske ustanove u kojoj je obavljen test/vakcinacija,
- ime, prezime, datum rođenja i broj pasoša testirane/vakcinisane osobe,
- rezultat testa, naziv vakcine i serijski broj proizvodnje, datum dobijanja prve i druge doze, pečat medicinske ustanove i potpis šefa ustanove.
Potvrda o negativnom rezultatu testa ili potvrda o vakcinaciji nije potrebna za decu staru do 6 godina, 11 meseci i 29 dana.
Za putnike koji ulaze na teritoriju Republike Jermenije iz Ruske Federacije, potrebno je da navedene potvrde dostave putem mobilne aplikacije “Putešestvuю bez COVID-19”.
Lice koje nema negativan PCR test ili sertifikat o vakcinaciji može o svom trošku da obavi testiranje na aerodromu/kopnenom graničnom prelazu Jermenije. U tom slučaju obavezna je samoizolacija do dobijanja negativnog rezultata testa. Ukoliko osoba ne obavi testiranje, biće mu određena mora samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Osoba će biti hospitalizovana ukoliko se na zdravstvenoj kontroli na graničnom prelazu otkriju simptomi korona virusa.

JORDAN
Državljani Srbije mogu ući u Jordan. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od pet dana, polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva COVID-19 lečenje, registracija preko internet stranice www.visitjordan.gov.jo, kao i aktiviranje mobilne aplikacije „Aman“ na  telefonu. Dodatni detalji u vezi sa ulaskom u Jordan, u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi, se mogu naći na navedenom sajtu Vlade Jordana.

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Južnofričku Republiku ili tranziotiraju. Neophodna je važeća viza ili dozvola boravka. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, je neophodan ukoliko lice dolazi iz zemlje visokog rizika (spisak dostupan: http://www.dha.gov.za/index.php/list-of-high-risk-covid-19-countries). Po dolasku u JAR, svi putnici se podvrgavaju zdravstvenom pregledu. U slučaju da lice, i pored negativnog testa, ima povišenu telesnu temperaturu, biće upućeno u 10-dnevni karantin o sopstvenom trošku. Svi putnici moraju da imaju regulisano zdravstveno osiguranje.

JUŽNI SUDAN
Državljani Srbije mogu da ulaze u Južni Sudan ako poseduju negativan test. 
Pod istim uslovima ulaze i drugi strani državljani. 

KABO VERDE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kabo Verde, uz jedan od sledećih dokumenata:
1.negativan PCR test ili antigenski test, ne stariji od 48 sati ili odobren molekularni test, ne stariji od 72 sata;
2.potvrda o oporavku od virusa Covid-19 (izdata više od 14 dana, a manje od 90 dana od pozitivnog testa);
3.sertifikat o vakcinaciji.
Prihvataju se sertifikati o vakcinaciji sledećim vakcinama: AstraZeneca, Pfizer, Sinopfarm, Moderna i Sinovac - dve doze, 14 dana nakon revakcinacije i Johnson & Johnson - jedna doza, 28 dana od vakcinacije.
Navedena dokumentacija nije obavezna za decu mlađu od 12 godina i putnike koji su u tranzitu.

KAZAHSTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kazahstan, osim uz specijalnu dozvolu koju izdaje Ambasada Kazahstana u Beogradu.
Ukoliko dobiju specijalnu dozvolu, državljani R. Srbije koji su primili obe doze vakcine (priznate su sve vrste vakcina) protiv COVID-19 su oslobođeni karantina.
Nevakcinisanim državljanima R. Srbije je, osim specijalne dozvole, neophodan negativan PCR (ne stariji od 72 sata). Za decu mlađu od 5 godina nije potreban test, pod uslovom da roditelji imaju potvrdu o negativnom testu ili dokaz o vakcinaciji.
Lica sa boravišnom dozvolom u Kazahstanu mogu da uđu bez navedene dokumentacije, ali onda podležu izolaciji u karantinskoj bolnici do 3 dana, radi laboratorijskog pregleda.
Za više informacija možete da se obratite na tel. +7 7172 719 111 ili +7 717 271 91 53, odnosno na e-mail: shekaraknbkz@yandex.kz

KAMBODžA
Državljani Republike Srbije koji su potpuno vakcinisani mogu da uđu u Kambodžu, uz sertifikat o vakcinaciji i negativan test (PCR ili antigen) ne stariji od 72č, i ne podležu meri karantina ukoliko dobiju negativan rezultat brzog (antigen) testa koji se radi na ulazu u Kambodžu.
Državljani R. Srbije koji nisu potpuno vakcinisani mogu da uđu u Kambodžu uz negativan PCR test i podležu 14-dnevnoj meri karantina.

KAMERUN
Državljani Srbije mogu da uđu u Kamerun. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. 

KANADA
Državljani R. Srbije koji su potpuno vakcinisani mogu ući turistički u Kanadu i izuzeti su iz 14-dnevnog karantina i testiranja na aerodromu po dolasku, kao i testiranja nakon 8 dana po dolasku. Moguće je međutim da, metodom slučajanog uzorka, neko od putnika po dolasku na aerodrom u Kanadu bude testiran. Sledeće vakcine su priznate (Fajzer, Astrazeneka, Moderna i Džonson&Džonson), s tim da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre ulaska u Kanadu. Od 30. novembra 2021. godine biće priznate još tri vakcine odobrene od strane Svetske zdravstvene organizacije i to: Sinopharm (Covilo) Sinovac (Coronavac) i Covaxin
Nevakcinisani državljani R. Srbije sa regulisanim stalnim boravkom u Kanadi, mogu ući u Kanadu, pod određenim uslovima - obavezan karantin u trajanju od 14 dana, testiranje na aerodromu, kao i testiranje nakon 8 dana od ulaska u Kanadu.
Svim ostalim putnicima koji ne ispunjavaju navedne uslove,  nije dozvoljen ulazak u Kanadu.
Za sva lica koja ispunjavaju uslove, starija od 5 godina, obavezan je i negativan PCR test pre ukrcavanja, ne stariji od 72 sata pre ulaska u zemlju, kao i da pre ukrcavanja na let pruže odgovarajuće informacije o putovanju (kontakt podatke, plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju) preko "Arrive CAN" aplikacije.
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KATAR
Državljani Republike Srbije, koji nemaju boravišnu dozvolu u Kataru, mogu da uđu u Katar uz prethodno dobijenu dozvolu putem internet stranice www.ehteraz.gov.qa - gde je potrebno popuniti i „Acknowledgment Form“, kao i uz posedovanje negativanog PCR testa (ne stariji od 72 sata) izdatog od strane akreditovanih zdravstvenih centara u Republici Srbiji. Svi putnici moraju imati instaliranu aplikaciju „Ehteraz", koja se može aktivirati i putem SIM kartice izdate od strane mobilnih operatera u R. Srbiji.
Po dolasku se vrši novo testiranje na aerodromu „Hamad“ ili po sletanju, u roku od 36 sati, u jednom od zdravstvenih centara. Sledi jednonedeljni karantin u hotelu za one koji nisu vakcinisani, a za posetioce koji jesu vakcinisani jednom od vakcina koje priznaje Katar, sledi dvodnevni karantin u hotelu. Rezervacija hotela se vrši preko „Discover Qatar“.
Državljani Srbije koji imaju boravišnu dozvolu u Kataru su izuzeti od karantina ukoliko su vakcinisani.
Priznate su sledeće vakcine: „Pfizer", "Astra Zeneca", "Modern“ (ukoliko je prošlo minimum 14 dana od vakcinacije drugom dozom) i „Johnson Johnson“ (minimum 14 dana od dobijanja jedne doze) , dok se „"Sinofarm", "Sinovac" and "Sputnik V“ priznaju pod uslovom da se izvrši testiranje na antitela pre puta. Period imunizacije koji se priznaje je 12 meseci.
Potvrda o preležanoj bolesti Covid 19 se priznaje samo ukoliko je preležana u Kataru.
Tranzit preko aerodroma „Hamad“ je dozvoljen (preporučljivo je posedovanje PCR testa, čak iako je osoba samo u tranzitu).
Preporučujemo da se pred planirani put informišete o aktuelnim informacijama o uslovima ulaska preko sajta Ministarstva zdravlja Katara  www.moph.gov.qa

KENIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Keniju ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i nemaju simptome COVID – 19 (telesna temperatura ne sme biti iznad 37,5 stepeni celzijusa, stalan kašalj, poteškoće u disanju i bilo koji drugi simptom nalik gripu).
Neophodno je registrovati se putem sledećeg linka:  https://ears.health.go.ke/airline_registration/, kako bi se dobio QR Code koji se mora pokazati prilikom sletanja na aerodrom.
Prilikom odlaska iz Kenije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji i postavljen na onlajn platformu https://africacdc.org/trusted-travel/

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku:  http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm 
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Svi putnici koji iz inostranstva dolaze u Peking, uključujući državljane Srbije, su u obavezi da 14 dana borave u centralnom karantinu i, potom, u dodatnoj samoizolaciji u trajanju od 7 dana.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
U periodu od 6. decembra 2021. godine do 10. januara 2022. godine, svi putnici koji ulaze na teritoriju R. Kipar, bez obzira da li su vakcinisani ili ne, u obavezi su da se testiraju o sopstvenom trošku PCR, odmah po sletanju aviona na kiparskom aerodromu. Nevakcinisani moraju da imaju negativan PCR test 72 sata pre poletanja, dok je vakcinisanima za ukrcavanje dovoljan sertifikat o vakcinaciji. Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.
Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy koja turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (ukoliko nisu vakcinisani).

KIRGIZIJA
Strani državljani su obavezni da poseduju negativne rezultate PCR testa (u papirnom ili digitalnom formatu), ne starije od 72 časa od trenutka uzimanja uzorka.
Obaveza posedovanja negativnog PCR testa se ne odnosi na:
1. članove zvaničnih delegacija stranih država i međunarodnih organizacija koji putuju na poziv Ministarstva spoljnih poslova Kirgiske Republike;
2. članove posade aviona;
3. decu do 5 godina;
4. međunarodne posmatrače izbornog procesa koji dolaze u Kirgisku Republiku.
U slučaju isteka roka važenja PCR testa (72 sata) iz objektivnih razloga - više sile (kašnjenje ili pomeranje termina leta i sl.), putnici su dužni da po dolasku u Kirgiziju izvrše PCR testiranje uz popunjavanje upitnika o obavezama.
Svi navedeni uslovi se odnose i na putnike u tranzitu.

KOLUMBIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kolumbiju. Putnici moraju popuniti Migracion Colombia’s Check-Mig immigration form na veb sajtu https://apps.migracioncolombia.gov.co
Ukoliko posetilac nema negativan PCR test, mora provesti 14 dana u samoizolaciju, odnosno do rezultata negativnog testa obavljenog po dolasku.

KOMORI
Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji do 72 sata.

KONGO
Državljani Srbije sa stalnim boravkom ili važećom vizom mogu da uđu u Kongo ili tranzitiraju. Na međunarodnom aerodromu u Brazavilu uvedena su obavezna testiranja prilikom dolaska i odlaska. Takođe, obavezna je samoizolacija u periodu od 14 dana. Test na COVID–19 se naplaćuje i cena iznosi 30 evra. 

KONGO, DR
Državljani Srbije sa važećom vizom mogu da uđu u DR Kongo ili tranzitiraju. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od 11 godina, ne stariji od sedam dana. Po dolasku na aerodrom u Kinšasi putnici se dodatno povdvrgavaju testiranju o trošku putnika (45 dolara). Takođe, pre dolaska je potrebno registrovati se preko sledećeg sajta: http://www.inrbcovid.com/.
Prilikom izlaksa iz DR Kongo, svi putnici stariji od 11 godina su u obavezi da poseduju dokaz iz laboratorije ne stariji od 3 dana, koju je odobrilo Ministrastvo zdravlja, da su negativni na COVID–19. Cena testa prilikom odlaska iznosi 30 dolara.

KOREJA, Republika
Od 08. januara 2021. godine uvedena je obaveza posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, za sve strane državljane, uključujući i one koji imaju registrovan boravak u Koreji, a kojima je dozvola ponovnog ulaska (Re-entry Permit) izdata pre 08. januara 2021. godine. Ova mera se odnosi i na nosioce diplomatskih i službenih viza (A1, A2 i A3), a od obaveze posedovanja testa izuzimaju se deca mlađa od 6 godina.
Rezultat testa mora biti izdat na engleskom ili korejskom jeziku, a ykoliko je izdat na trećem jeziku, mora biti preveden na engleski ili korejski jezik i overen. Ukoliko putnici ne ispune pomenute uslove u vezi sa testom, neće im biti dozvoljen ulazak u R. Koreju. 
Putnici za R. Koreju su u obavezi da pokažu negativan PCR test na aerodromu prilikom ukrcavanja u avion. 
Putnicima u tranzitu koji ne ulaze u R. Koreju test nije potreban.

KOREJA, DNR
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

KOSTARIKA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kostariku. Neophodan je popunjen digitalni obrazac "Pase de salud", dostupan na adresi https://salud.go.cr i međunarodno putničko medicinsko osiguranje koje može biti kupljeno i u Kostariki.
Lokalno putničko osiguranje može se kupiti u Nacionalnom zavodu za osiguranje Kostarike na sledećem linku: https://www.grupoins.com/seguros-para-viajero/ ili u osiguravajućoj kompaniji Sagicor https://www.sagicor.cr/seguro_para_turistas/
Putničko osiguranje koje nije izdato od strane kostarikanskih osiguravajućih kompanija mora biti na engleskom ili španskom jeziku i da obuhvata sledeće elemente: validnost polise tokom posete Kostariki, pokrivene medicinske troškove u slučajevima Covid-19 u Kostariki (i to za najmanje 50.000 USD) i minimalno pokriće od 2.000 USD za produžene troškove smeštaja zbog pandemije.

KOT D’IVOAR
Državljani Srbije mogu da uđu u  Kot D’Ivoar. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po sletanju na aerodrom svi putnici se podvrgavaju tesiranju. Test se plaća oko 75 evra. Putnici koji nemaju test upućuju se u izolaciju u trajanju od 14 dana o trošku avio kompanije. 

KUBA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Kubu uz dokaz o izvršenoj vakcinaciji. Putnicima koji nemaju odgovarajuću potvrdu o vakcinaciji protiv Covid-19, neophodan je negativan rezultat RT-PCR testa, koji je obavljen ne više od 72 sata pre putovanja, u ovlašćenoj laboratoriji zemlje porekla. Deca mlađa od 12 godine su izuzeta od obaveze posedovanja potvrde o vakcinaciji i RT-PCR testa.
Prilikom ukrcavanja na let u mestu polaska, avio-kompanije će zahtevati od svojih putnika da dostave potvrdu o vakcinaciji ili negativan RT-PCR test.
Takođe, potrebna je Izjava o zdravstvenom stanju putnika (Affidavit of Health), čiji se model popunjava po dolasku u R. Kubu.
Obavezno je korišćenje maski na vazdušnim i lučkim terminalima, kao i širom zemlje. Svi putnici koji pokažu znake i simptome Covid - 19, biće upućeni u zdravstvene ustanove koje su  za to određene i biće im urađen RT-PCR test.
Nad svim međunarodnim putnicima koji stignu u zemlju (u hotelskim objektima ili u privatnom smeštaju), održavaće se epidemiološki nadzor.

KUVAJT
Kuvajtske vize se izdaju državljanima Republike Srbije koji su potpuno vakcinisani (dve doze) bilo kojom od sledećih vakcina odobrenih u Kuvajtu: Pfizer Biontech (Comirnaty), AstraZeneca/Oxford(Vaxzevria), Moderna ili Johnson & Johnson (jedna doza).
Putnici su obavezni da pre putovanja u Kuvajt urade PCR test na Covid – 19 ne stariji od 72 sata, kao i da po dolasku u Kuvajt urade PCR test o svom trošku i imaju potvrdu o uplati poslatu na  https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html pre polaska na put. Dužni su i da borave u karantinu do 7 dana, odnosno dok ne dobiju novi negativan nalaz PCR testa.
Prilikom apliciranja za vizu je obavezno priložiti sertifikat kojim se potvrđuje izvršena potpuna vakcinacija jednom od navedenih vakcina odobrenih u Kuvajtu. Sertifikat mora da sadrži QR kod i potrebno ga je aploudovati na https://vaxcert.moh.gov.kw/SPCMS/PH/CVD_19_Vaccine_External_Registratio…, koji će verifikovati nadležna odeljenja pre izdavanja vize.
Putnici treba pre polaska na put da instaliraju aplikacije "Shlonik" i "Kuwait-Mosafer" na svoje lične mobilne telefone, kao i da se pre dolaska prijave preko sledećeg sajta https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html
Kuvajtske vize se izdaju i državljanima R. Srbije koji su potpuno vakcinisani vakcinama Sinopharm, Sinovac ili Sputnik V, s tim što je obavezno da prilikom apliciranja za vizu prilože sertifikat da su primili i jednu dozu vakcine AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ili Pfizer-BioNTec (Comirnaty).
I ovi putnici su obavezni da pre dolaska u Kuvajt urade PCR test na Covid – 19 ne stariji od 72 sata, kao i po dolasku u Kuvajt urade 2 PCR testa o svom trošku i imaju potvrdu o uplati poslatu na  https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html pre polaska na put. Dužni su i da borave u karantinu do 7 dana, odnosno dok ne dobiju negativne nalaze PCR testova.
Putnici sa potvrdom o vakcinaciji protiv Covid-19 izdatoj u Kuvajtu moraju predočiti sertifikat preko aplikacija: Immune, Kuwait Mobile ID ili Kuwait-mosafer.

LAOS
Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u Laos. Granični prelazi su zatvoreni i suspendovani su svi međunarodni komercijalni avio-letovi, osim humanitarnih i specijalnih letova.
Izdavanje svih vrsta viza, osim za diplomate, predstavnike UN, eksperte, investitore i biznismene (uz prethodno odobrenje „radne grupe komiteta Ministarstva inostranih poslova“) je suspendovano. Za njihov ulazak u Laos neophodan je negativan RT-PCR test na COVID-19 (ne stariji od 72 sata). Nakon ulaska u Laos, obavezan je boravak u samoizolaciji u hotelu ili određenom karantin centru u trajanju od 14 dana (za diplomate i predstavnike UN, 14 dana u kućnom karantinu).

LESOTO
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Lesoto osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

LETONIJA
Državljanima R. Srbije koji poseduju „EU COVID-19 sertifikat“ o vakcinaciji dozvoljen je ulazak u Letoniju. Test na COVID-19 nije potreban, niti su ta lica u obavezi da idu u samoizolaciju.
Državljanima R. Srbije, koji ne poseduju „EU COVID-19 sertifikat“, nije dozvoljen turistički ili privatni dolazak u Letoniju s obzirom da se R. Srbija nalazi na listi područja visokog rizika zaraze.
Ulazak u Letoniju, iz država visokog rizika zaraze, dozvoljen je samo državljanima Letonije, licima koja imaju regulisan stalni boravak u Letoniji, ili vizu tipa „D“ za duži boravak, uz EU COVID-19 potvrdu.
Lica koja dolaze iz R. Srbije ili tranzitiraju preko Srbije, a nemaju „EU COVID-19 sertifikat“, u obavezi su da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata i da, najranije 48 sati pre prelaska letonske granice, ispune elektronski upitnik na veb sajtu www.covidpass.lv  u koji je unet podatak o negativnom testu na COVID-19. Takođe su obavezni i da na graničnom prelazu pokažu dobijeni QR kod (potvrda o prijavi na sajt). Po ulasku u Letoniju za njih je obavezan karantin u trajanju od 10 dana, koji se može prekinuti 7. dana ukoliko se dobije negativan rezultat novog PCR testa.
Test nije obavezan za decu do 12 godina starosti, diplomate akreditovane u Letoniji i članove njihovih porodica, diplomatske kurire, osobe koje dolaze na poziv zvaničnika Letonije. Putnicima koji tranzitiraju preko aerodroma „Riga“, a ne zadržavaju se u tranzitu duže od 24 časa, ili tranzitiraju kopnenim putem najduže 12 sati, takođe je potreban test, kao i prijava na www.covidpass.lv . Ukoliko putnici u tranzitu dolaze na teritoriju Letonije iz države van EU (uključujući R. Srbiju), u obavezi su i da daju na uvid potvrdu da im je dozvoljen ulaz u zemlju destinacije.
Od zabrane ulaska na teritoriju Letonije mogu biti izuzeti državljani zemalja EU i lica sa stalnom dozvolom boravka u EU, kao i članovi njihovih porodica, lica na redovnim studijama u Letoniji ili studenti na razmeni (uz pisanu potvrdu o studijama), sportisti i sportski funkcioneri, kao i predstavnici međunarodnih sportskih organizacija koji dolaze kao učesnici međunarodne manifestacije za koju su akreditovani u Letoniji, lica koja dolaze radi urgentnog lečenja, umetnici i kulturni radnici koji dolaze na poziv Ministarstva kulture Letonije, naučnici zaposleni u naučnim institutima u Letoniji i članovi njihovih porodica, kao i lica iz transportnog sektora. Drugim licima koja dolaze iz zemalja sa visokim brojem zaraženih izuzetno može biti dozvoljen ulaz u Letoniju radi zaposlenja, studija, spajanja porodice, urgentnog lečenja, sahrane ili tranzitiranja, uz obavezan dokumentovani dokaz o razlogu dolaska.
Za profesionalne vozače kamiona važi sledeći propis:
Vozači teretnih i putničkih vozila su u obavezi da prilikom prelaska kopnene granice na kontrolnim punktovima Grebneva, Terekhova, Paternieki ili Silene pokažu važeću potvrdu EU COVID-19 o vakcinaciji, testiranju ili o preležanoj bolesti. Ukoliko ne poseduju potvrdu, dužni su da odmah obave test na COVID – 19 na kontrolnom punktu, o svom trošku. Ukoliko lice odbije testiranje ili je rezultat testa pozitivan, Služba hitne medicinske pomoći odmah će vozača teretnog ili putničkog vozila transportovati u jedan od smeštajnih objekata (izolacija) sa liste turističkih smeštaja. Ukoliko je vozač teretnog ili putničkog vozila smešten u izolaciju, poslodavac je odgovoran za rešavanje pitanja koja proističu iz izolacije svog zaposlenog.

LIBAN
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Liban. Neophodni su negativan PCR test, ne stariji od 96 sati i polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva lečenje COVID-19.
Deci mlađoj od 12 godina nije potreban test.
Lica koja su vakcinisana, umesto PCR testa, prilažu dokaz da su primili drugu dozu vakcine protiv COVID-19 najmanje 15 dana pre dolaska u Liban.
Pre putovanja potrebno je izvršiti registraciju putem sledeće internet stranice: https://covid.pcm.gov.lb, a na stranici Ministarstva zdravlja https://moph.gov.lb/en/MoPHPASS se mogu naći dodatne informacije.

LIBERIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u  Liberiju. Poželjno je imati negativan PCR test, ne stariji od od 72 sata. Lica koja doputuju bez testa podvrgavaju se tzv. brzom testu na aerodromu. Ukoliko je rezultat testa negativan, omogućava se ulazak u zemlju. Lica sa pozitivnim rezultatom testa se pregledaju i upućuju u karantin koji traje mimimum 14 dana u okviru ustanove koju određuje državna zdravstvena institucija.
 
LIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

LITVANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Litvaniju pod uslovom da poseduju Zeleni sertifikat koji dokazuje da je prošlo minimum 14 dana od obavljene potpune vakcinacije, vakcinom koja je dozvoljena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfizer-BioNTech,  Moderna-Biotech Spain,  AstraZeneca AB,  Janssen-Cilag International).
Ukoliko su državljani Srbije vakcinisani vakcinom koja se u Litvaniji ne prihvata, ili nisu uopšte vakcinisani, potrebno je da pre puta u Litvaniju urade PCR test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 72 sata ili antigen test, koji u trenutku ulaska u Litvaniju nije stariji od 48 sati (na engleskom jeziku).
Osobama koje nemaju navedena dokumenta određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Litvaniji provede 7 dana, kada se radi PCR test.
Svi putnici, bez obzira na transportno sredstvo kojim putuju ili granični prelaz preko kojeg ulaze u Litvaniju, u obavezi su da 48 sati pre ulaska popune formular koji se nalazi na internet stranici https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Nakon što popune formular dobijaju QR kod, koji je potrebno da pokažu nadležnim litvanskim organima prilikom ulaska u Litvaniju. Formular je potrebno popuniti i u slučaju tranzita kroz Litvaniju.
Više informacija o uslovima ulaska u Litvaniju može se naći na stranicama https://lrv.lt/en/, https://sam.lrv.lt/en/ i https://koronastop.lrv.lt/en/.
Svim putnicima se preporučuje, ukoliko su u mogućnosti, da pored navedene obavezne dokumentacije, sa sobom ponesu pozivno pismo litvanskog pravnog ili fizičkog lica ili neki drugi dokument (potvrda o rodbinskoj vezi sa državljankom Litvanije, potvrda o školovanju, lečenju, sportskom takmičenju i sl.) u kojem su navedeni opravdani razlozi za put u Litvaniju.
Za ulazak u sve zatvorene javne prostore (prodavnice, javne ustanove, na poslu, u školi, kod lekara, pozorište, bioskop, tržni centri i sl.) potrebno je pokazati Zeleni sertifikat koji dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od  potpuno obavljene vakcinacije (dve doze za Fajzer, Modernu i Astra Zeneku i jedna doza za Džonson i Džonson vakcinu). Takođe, sve osobe starije od 6 godina su u obavezi da u zatvorenim javnim prostorima nose maske.

LIHTENŠTAJN
Detalji o režimu ulaska u Lihtenštajn se mogu naći u informaciji o ulasku u Švajcarsku Konfederaciju, s obzirom da je reč o identičnim uslovima 

LUKSEMBURG
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Luksemburg ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje je priznala Evropska agencija za lekove (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) i poseduju važeći sertifikat o vakcinaciji, kompatibilan sa EU sertifikatom.
Lica koja nisu vakcinisana ili lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje nije priznala Evropska agencija za lekove (Sinofarm, Sputnjik), mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu, regulisan boravak u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalja povezanih sa šengenskim prostorom. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i uredno opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.
Ukoliko se putuje vazdušnim putem, svi putnici stariji od 12 godina u obavezi su da prilikom ukrcavanja prilože važeći sertifikat o vakcinaciji vakcinom odobrenom od strane EMA, kompatibilan sa EU sertifikatom, negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72č) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48č).  Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik.
Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa.

MADAGASKAR
Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane. 

MAĐARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.
Napomena:
    1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.
    2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.
    3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
    4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije mogu da uđu u Mali. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljanima Republike Srbije nije dozvoljeno putovanje na Maltu, imajući u vidu da se Republika Srbija nalazi na „Tamno crvenoj“ listi zemalja.
Državljanima Republike Srbije dozvoljeno je putovanje na Maltu samo ukoliko su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od zemalja sa „Crvene“ liste uz poštovanje medicinskog protokola koji je propisan za te zemlje. U suprotnom putovanje na Maltu dozvoljeno je isključivo ukoliko postojanja esencijalnih ili urgentnih razloga, uz:
- prethodno pribavljenu saglasnost Superintendent of Public Health (prijava se pribavlja preko linka https://travelauthorisation.gov.mt/ );
- negativan PCR test, ne stariji od 72 sata;
- Digital Passenger Locator Form ( https://app.euplf.eu );
- obavezan karantin u trajanju od 14 dana uz obavezno ponavljanje testiranja 10-11 dana karantina,  u hotelu određenom za tu namenu od strane R. Malte, o ličnom trošku (100 evra noć, uključen doručak).
Državljani Malte i stranci koji poseduju važeću maltešku ličnu kartu ili dozvolu boravka ili imaju trajan boravak na Malti, koji poseduju sertifikat o punoj vakcinaciji priznat od strane R. Malte (među priznatim je i Srpski zeleni sertifikat sa čitljivim QR kodom za vakcine priznate od strane Evropske medicinske agencije: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca), pod uslovom da je poslednja doza primljena najmanje 14 dana ranije, mogu podneti zahtev za sprovođenje karantina u uslovima kućne samoizolacije isključivo ukoliko ispunjavaju uslove propisane medicinskim protokolom (https://travelauthorisation.gov.mt/ ).
O režimu ulaska i izuzecima od propisanog medicinskog protokola možete se informisati preko linka: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/t…

MAROKO
Državljani R. Srbije koji putuju u Maroko moraju da popune „zdravstvenu knjižicu“ putnika (fiche sanitaire), koja se može preuzeti online (http://www.onda.ma/form.php ), a koja se distribuira i u avionu ili na brodu. Naročito se skreće pažnja da je neophodno da se napiše tačna adresa tokom boravka u Maroku, kao i 2 broja telefona na koja će putnik biti dostupan, ukoliko je potrebno kontaktirati ga tokom prvih 10 dana boravka u Maroku.    
Putnici podležu izvođenju nasumičnih brzih, antigenskih testova. Ukoliko je test pozitivan, nadležne zdravstvene službe će se pobrinuti za putnike koji su marokanski državljani ili imaju regulisan boravak u Maroku, dok će ostali putnici biti odmah vraćeni u zemlju iz koje su došli.  
Za državljane zemalja koje se nalaze na listi A (među njima i Srbija), uslovi za ulazak u K. Maroko su sledeći:
- Za osobe koje su potpuno vakcinisane (2 sedmice nakon druge doze): potvrda o vakcinaciji;
- Za osobe koje nisu uopšte ili potpuno vakcinisane: negativan PCR test ne stariji od 48 sati u trenutku ukrcavanja;
Negativan PCR test nije neophodan za decu mlađu od 12 godina.

MAURITANIJA
Državljani Republike Srbije mogu putovati u Mauritaniju. Za ulazak je potrebno posedovati potvrdu o kompletnoj vakcinaciji, jednom od vakcina koje priznaje Svetska zdravstvena organizacija (AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Covishield). Kompletna vakcinacija podrazumeva protok od dve sedmice nakon primljene druge doze.
Putnici koji nisu vakcinisani, treba da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Ukoliko se pojavi neki od simptoma COVID-19, putnicima će biti urađen PCR ili brzi antigenski test na licu mesta. Ukoliko test bude negativan, putniku se savetuje da provede 10 dana u samoizolaciji. Ukoliko test bude pozitivan, lice će biti smešteno u kontrolisani karantin na 10 dana, o svom trošku. Ukoliko se ukaže potreba za medicinskom pomoći, nadležne službe mauritanskog Ministarstva zdravlja će se za to pobrinuti, bez naknade. Kontrolni PCR test će se raditi 10. dana od stupanja u karantin.
Svi strani državljani, prilikom ulaska u Mauritaniju, moraju da nose masku, da redovno dezinfikuju ruke i održavaju distancu od 1,5 m, a beskontaktno će im se izmeriti temperatura na graničnom prelazu.

MAURICIJUS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Mauricijus pod sledećim uslovima:
UKOLIKO STE POTPUNO VAKCINISANI
- Potrebno je da je proteklo najmanje 14 dana od primanja obe doze vakcina od sledećih proizvođača: Astrazeneca, Covaxin, Moderna, Pfizer BioNTech, Sinopharm, Sinovac, Sputnik V, odnosno najmanje 28 dana od primanja vakcine Janssen;
- Ukoliko posedujete potvrdu o preležanom Covid 19, potrebno je da ste najmanje 14 dana pred put primili jednu dozu od navedenih vakcina.
Pre polaska potrebno je:
- uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan);
- imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19;
- popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/.
Nakon dolaska na Mauricijus, ukoliko imate rezervisan hotelski smeštaj potrebno je da uradite antigenski test, jedan po dolasku u hotel i drugi petog dana boravka u hotelu. Ukoliko imate rezervisan drugi tip smeštaja, potrebno je da, po sletanju, uradite PCR test na aerodromu (besplatno) i antigenski test, samostalno, 5. dana boravka.
Slobodno kretanje po ostrvu je moguće nakon prvog negativnog rezultata testa urađenog u hotelu ili na aerodromu.
UKOLIKO NISTE POTPUNO VAKCINISANI potrebno je:
- uraditi PCR test 72 sata pre polaska (dobijeni rezultat mora biti negativan)
- imati zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja od Covid 19
- rezervisati i platiti 14 dana smeštaja u naznačenom hotelu, što uključuje i transfer od aerodroma do hotela i PCR testove (prvi po dolasku, drugi 7 dana i treći 14 dana)
- popuniti obrazac (ALL IN ONE TRAVEL FORM) koji se može pronaći na sajtu https://mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/
Na putnike mlađe od 18 godine primenjuju se isti uslovi kao i na punoletne osobe u čijoj su pratnji.

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

MJANMAR
Državljani Republike Srbije ne mogu da uđu u Mjanmar. Granični prelazi su zatvoreni i svi međunarodni komercijalni avio-letovi suspendovani.
Za strance koji dolaze humanitarnim i specijalnim letovima u Mjanmar, potrebna je odgovarajuća viza, negativani RT–PCR test na COVID-19, ne stariji od 72 sata i  zvanični dokument/potvda o vakcinaciji (potrebno je da je od datuma pune vakcinacije proteklo najmanje 14 dana). Nakon ulaska u Mjanmar, stranci podležu obavezi boravka u hotelskom karantinu u trajanju od 7 dana (ukolikoliko su potpuno vakcinisani) ili 10 dana, ukoliko nisu vakcinisani ili su nepotpuno vakcinisani.

MOZAMBIK
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mozabik osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) kao i prevoza karga, uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MOLDAVIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Moldaviju, uz posedovanje elektronskog sertifikata o potpunoj vakcinaciji protiv virusa COVID 19 izdatog od strane nadležnih organa R. Srbije.
Licima koja nisu vakcinisana dozvoljen je ulazak u R. Moldaviju ukoliko poseduju negativan rezultat RT- PCR test (na rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom jeziku), koji ne sme biti stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka) ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka).
Ulazak u R. Moldaviju dozvoljen je i licima sa lekarskom potvrdom da su preležali virus COVID 19, pod uslovom da je prošlo najmanje 15, a najviše 180 dana (6 meseci) od kada su testirani pozitivno na virus ili dokument kojim se potvrđuje prisustvo antitela na COVID 19, koji ne može biti stariji od 90 dana od dana testiranja.       
U slučaju da ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđenim merama samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Mera karantina se može prekinuti ukoliko lice u roku od 7 dana priloži negativan RT- PCR test ili brzi antigenski test.
Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do 12 godina; učenici i studenti do 18. godine; vozači i osoblje teretnih i putničkih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu koji ne može da traje duže od 24 sata od momenta ulaska u R. Moldaviju i po unapred utvrđenim tranzitnim rutama koje određuje granična policija R. Moldavije.

MONAKO
Za Kneževinu Monako važi isti režim ulaska kao za Francusku.

MONGOLIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mongoliju. Neophodan je negativan test na korona virus, ne stariji od 72 sata računajući od poletanja sa prvog polazišta. Po dolasku u Mongoliju lica koja nisu vakcinisana protiv Covid 19 obavezna su da borave u karantinu 7 dana, tokom kojih će ponovo biti testirani. Informacije o objektima za karantin mogu se naći na sledećem sajtu: www.tabinfo.mn radi rezervacije. U slučaju da se utvrdi da je lice tokom boravka u karantinu pozitivno na koronu, biće premešteno u bolnicu radi pružanja zdravstvene nege.
Oni putnici koji su doputovali u Mongoliju 14 dana nakon vakcinacije, ili oni kojima je ranije dijagnostifikovana infekcija korona virusom, a potpuno su se oporavili, izuzeti su od obaveznog karantina ukoliko prilože dokumenta o primljenoj vakcini ili medicinskog nalaza o oporavku od infekcije korona virusom.

NAMIBIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Namibiju osim lica sa regulisanim boravkom. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog repatriacinog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona) uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

NAURU
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima koji su tranzitirali ili boravili u Kini, Hong Kongu, Makau, Iranu, Italiji ili bilo gde u Evropi, Koreji, SAD ili Aziji (osim Tajvana) u poslednjih 21 dan pre nameravanog dolaska na Nauru, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.  Ostali putnici moraju da pribave odobrenje nadležnih organa Naurua za ulazak u zemlju. Obavezan je negativan PCR test ne stariji od 3 dana, a putnici su u obavezi da pri dolasku popune zdravstvenu deklaraciju i podvrgnu se zdravstvenom pregledu, nakon čega sledi obavezan karantin od 14 dana.

NEMAČKA
Državljani Republike Srbije, koji su potpuno vakcinisani protiv Covid 19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili Johnson&Johnson) mogu iz Srbije putovati u Nemačku u sve svrhe putovanja.
Neophodno je da je od poslednje potrebne doze vakcine prošlo najmanje 14 dana. Deci ispod 12 godina dozvoljen je ulazak u Nemačku, iako nisu vakcinisana, u pratnji bar jednog potpuno vakcinisanog roditelja.
Kod osoba koje su preležale bolest dovoljna je jedna doza neke od navedenih vakcina. Za dokazivanje statusa potpuno vakcinisane osobe moraju dokazati da su pre vakcinacije preležale bolest Covid 19. Kao dokaz mora biti priložen pozitivan PCR test.
Ukoliko ste u poslednjih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, dužni ste da pre izlaska iz Srbije popunite elektronsku prijavu ulaska putem sledeće veb-stranice: https://einreiseanmeldung.de/#/ .
Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji može biti dozvoljen ulazak u Nemačku samo u slučaju da obavljaju važnu funkciju ili dokažu da je njihovo putovanje neodložno (šta se smatra neodložnim razlogom putovanja možete pronaći na sledećem linku: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coro… ).
Za sve one koji u Nemačku putuju sa važnim razlogom za ulazak važi sledeće: obavezna elektronska prijava ulaska, test na Covid 19 (antigenski ili PCR) ili sertifikat o preležanoj bolesti i obavezni karantin (karantin se prekida kada se potvrda o ponovnom negativnom testu uređenom u Nemačkoj pošalje preko linka za elektronsku prijavu ulaska: https://einreiseanmeldung.de/#/. Međutim, novo testiranje je moguće najranije petog dana nakon ulaska u Nemačku).
Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko imate pravo ulaska u zemlju odredišta. Potreban je dokaz o ovlašćenju za ulazak u zemlju odredišta i svrsi putovanja, kao i da se tranzit obavi najkraćim mogućim putem.
Detaljne informacije o uslovima ulaska i tranzita mogu se pronaći na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu: https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/corona-einreiseinf…
U slučaju dileme u vezi sa mogućnošću ulaska ili tranzita, potrebno je kontaktirati Saveznu policiju SR Nemačke putem linka: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kontakt/08_Reiseanfrage/rei…

NIGER 
Državljani Srbije mogu da uđu u Niger. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko putnik ne poseduje test, podvrgava se zdravstvenom pregledu i testiranju o svom trošku. 

NIGERIJA 
Državljani Republike Srbije mogu da ušu u Nigeriju, potrebno je da prezentuju negativan rezultat PCR testa, urađen ne više od 72 sata pre ukrcavanja.
Za potpuno vakcinisane putnike se ne određuje izolacija, ali je potrebno da urade dodatne PCR testove drugog i sedmog dana nakon dolaska.
Putnicima koji nisu vakcinisani (ili su primili samo prvu dozu) određuje se sedmodnevna samoizolacija i potrebno je da urade dodatne PCR testove drugog i sedmog dana nakon dolaska.
Osobe koje stižu poslovnim ili zvaničnim razlogom i u Nigeriji ostaju manje od 7 dana, moraju da:
1. budu potpuno vakcinisani
2. obezbede PCR test ne stariji od 72 sata pre ukrcavanja
3. urade PCR test drugog dana nakon dolaska

NIKARAGVA
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Nikaragvu. Neophodno je posedovati negativan PCR test na Covid-19, ne stariji od 72 sata (za putnike koji dolaze iz Azije, Afrike i Okeanije ne stariji od 96 sati).
Strani državljani koji imaju temperaturu ili druge simptome virusa, ne mogu ući u zemlju, dok državljani Nikaragve mogu ući u zemlju, ali moraju provesti određeno vreme u karantinu, u skladu sa protokolom uspostavljenim u zemlji.
Putnici koji pri dolasku prezentuju negativan PCR test na Covid-19 i koji ne pokazuju nikakve simptome, moći će da se slobodno kreću u zemlji, ali će ih zdravstveno osoblje pratiti (telefonom) u periodu od 14 dana.

NOVI ZELAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju, osim lica koja imaju odobren stalni boravak i članova njihove uže porodice. Mogućnost ulaska postoji ako su u pitanju humanitarni ili dovoljno ubedljivi razlozi uz prethodno pribavljanje dozvole od strane nadležnih organa. Obavezan je karantin od 7 dana, u za to posebno opredeljenim objektima, i putnici moraju da u istima rezervišu smeštaj pre polaska na put. Troškove boravka u izolaciji snosi putnik. Dodatnih 7 dana lice će provesti u kućnom karantinu. Sva lica moraju da dostave dokaz negativnog PCR testa, ne stariji od 72č, i svi se po dolasku u Novi Zeland dodatno testiraju na COVID-19.
Svi putnici stariji od 17 godina moraju biti u potpunosti vakcinisani, uz uslov da je od poslednje doze prošlo 14 dana, i da je lice imunizovano vakcinama koje je prihvatio nadležni organ Novog Zelanda: https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/#vaccine-list
Tranzit državljana Srbije je dozvoljen samo preko aerodroma u Oklandu i samo za kompletno vakcinisana lica (vakcinama koje je prihvatio nadležni organ Novog Zelanda), uz posedovanje tranzitne vize i uz obavezu da vreme provedeno u tranzitu bude maksimalno 24č.

NORVEŠKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u K. Norvešku.
Za sva lica starija od 16 godina za ulazak u Norvešku potrebna je prethodna registracija na https://reg.entrynorway.no/ .
Pored registracije potrebno je i priložiti potvrdu o izvršenoj COVID-19 vakcinaciji ili da je osoba preležala korona virus u poslednjih 6 meseci (više informacija na https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_16 i https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/reiserad-knyttet-ti… ).  
Ukoliko lice ne poseduje navedenu potvrdu, potrebno je da priloži negativan  PCR test ne stariji od 24 časa (osim dece mlađe od 18 godina) kao i obavezno testiranje po dolasku u predviđenim centrima na graničnim prelazima. Detaljnije informacije mogu se pronaći na https://udi.no/ i na https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-measures-to-apply-to-entry-in…

OMAN
Državljani Srbije mogu da uđu u Sultanat Oman. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

PAKISTAN
Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Pakistan. Na aerodromu se kontroliše temperatura. Za lica koja pokažu simptome medicinsko osoblje na aerodromu odlučuje da li će zahtevati test na koronu. U slučaju pozitivnog testa, obavezna je mera izolacije u bolničkim ili uličnim uslovima. 

PALAU
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19. 
Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

PALESTINA
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti da tranzitiraju preko teritorije Palestine.

PANAMA
Državljani Srbije mogu da uđu u Panamu. Neohodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. I za tranzit se zahteva posedovanje negativnog PCR testa, uz zabranu napuštanja aerodroma. 

PAPUA NOVA GVINEJA 
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u Papua Novu Gvineju. Izuzetak su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od sedam dana.

PARAGVAJ
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Paragvaj. Uslov za ukrcavanje u avion je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski test urađen 24 časa pre poletanja. Neophodno je imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19, te 24 časa pre leta elektronskim putem popuniti obrazac o zdravstvenom stanju. Obavezan je karantin od 5 dana za lica koja nemaju dokaz o vakcinaciji. Svi putnici su dužni da se testiraju pet dana nakon sletanja u Paragvaj.

PERU
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Peru. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe se zahteva prethodno slanje elektronskim putem tzv. izjave o odgovornosti da je putnik upoznat sa svim sanitarnim propisima i procedurama u Peru. U zavisnosti od krajnje destinacije i aktuelnog stanja pandemije u datoj oblasti Perua, može biti određen obavezni karantin od 14 dana za nerezidente. Sve informacije u vezi s tim, kao i formular koji se popunjava 72 sata pre leta treba potražiti na sledećoj internet stranici: http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/  
Stranci ne mogu ući Peru ukoliko su boravili u Južnoj Africi, odnosno uloliko su tranzitirali preko ove države u poslednjih 14 dana.

POLjSKA
Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen turistički ili privatan ulazak u Poljsku. Dozvoljena su isključivo opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje, lečenje. Takođe, dozvoljen je ulazak državljanima Srbije koji u Poljskoj imaju regulisan boravak i poseduju karticu boravka u Poljskoj.
Pored odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje opravdanost putovanja, državljanima Srbije je potrebna i potvrda o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfizer, AstraZeneca i Moderna – dve nedelje od druge doze,   Janssen – dve nedelje posle prve doze).
Osobama koje nisu vakcinisane ili su vakcinisane ruskom ili kineskom vakcinom potreban je negativan PCR test. Imajući u vidu da Poljska ne priznaje PCR test urađen u zemljama koje nisu članice EU, pomenutim licima se preporučuje da otputuju do neke od susednih država koje su članice EU (Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska), tamo urade PCR test, prevedu ga na engleski jezik i po dobijanju rezultata ovog testa nastave put ka Poljskoj.
Za ulazak u Poljsku priznaje se Zeleni sertifikat u kojem je upisana činjenica da nije prošlo više od 6 meseci od preležane bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2. Osobama koje nemaju Zeleni sertifikat ili PCR test urađen u zemlji EU određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se provede 7 dana u izolaciji u Poljskoj, kada je moguće uraditi PCR test, te ukoliko je on negativan osoba će biti oslobođena karantina.
Putnici koji ulaze na teritoriju Poljske avionom (boravak u Poljskoj, ne tranzit), pre leta treba da na internetu popune Obrazac za lociranje putnika koji se nalazi na linku https://www.gov.pl/web/gov/fill-in-the-passenger-locator-form. Ukoliko niste popunili obrazac, zamolite da dobijete obrazac od avionskom osoblju tokom vašeg leta za Poljsku. Putnici koji ulaze u Poljsku drugim vidovima transporta nisu u obavezi da popunjavaju ovaj obrazac.
Tranzit preko aerodroma je dozvoljen pod uslovom da putnik poseduje avionska karta kojom se dokazuje da će napustiti teritoriju Poljske u roku od 24 sata. Nije dozvoljen izlazak sa aerodroma u pauzi između letova.
Tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca druge zemlje EU (Slovačka, Češka, Nemačka, Švedska, Litvanija) je dozvoljen uz dokument koji dokazuje gde se putuje (npr. kartice boravka u nekoj drugoj zemlji EU ili npr. Rusiji, Belorusiji, ili pozivno pismo za neku drugu zemlju). Dozvoljen je izlazak sa teritorije Poljske prema Rusiji, Belorusiji i Ukrajini.
Za tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca Rusije, Belorusije i Ukrajine, potrebna je dozvola poljskih organa. Potrebno je da se putnik (u zavisnosti iz koje zemlje kreće na put) obrati Ambasadi Srbije u Moskvi, Minsku ili Kijevu, dostavi im skenirane kopije pasoša svih osoba koje putuju, kao i saobraćajnu dozvolu automobila kojim se putuje. Potrebno je navesti planirane datume ulaska i izlaska sa teritorije Poljske, kao i konkretne granične prelaze koji će se koristiti za ulazak/izlazak sa teritorije Poljske. Po dobijanju zahteva nadležne Ambasade će zahtev proslediti Ambasadi Srbije u Varšavi, koja će zatim obaviti potrebne najave i zatražiti dozvolu za ulazak putnika.
Za ulazak u Poljsku iz poslovnih razloga, pored potvrde o vakcinaciji, putnici kod sebe treba da imaju pozivno pismo poljskog privrednog subjekta, kao i izvod iz Privrednog registra Poljske kako dokaz da zaista putuju na poziv poljske firme koja im je poslala pozivno pismo. U pozivnom pismu treba da bude naveden konkretan razlog za dolazak u Poljsku, naziv i adresa srpske firme koja se poziva, ime, prezime i broj pasoša osobe/a koja se poziva/ju.
Za ulazak u Poljsku radi studiranja, razmene studenata/učitelja, učešća na Erasmus programima i sl, pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gore navedenih potvrda, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljske škole, fakulteta i obrazovne ustanove. Iako nije obavezan dokument, preporučujemo da putnik sa sobom ima potvrdu na engleskom jeziku, od matične škole/fakulteta da je imenovani student/profesor u toj obrazovnoj ustanovi.
Za ulazak u Poljsku radi učešća na sportskom događaju/takmičenju, pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gore navedenih potvrda, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljskog organizatora sportskog događaja. Takođe, iako se ne radi o obaveznom dokumentu, preporučujemo da putnik ponese i potvrdu matičnog sportskog saveza ili kluba da je registrovani sportista/trener u Srbiji.
Za ulazak u Poljsku iz humanitarnih razloga, pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gore navedenih potvrda, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljske bolnice ili zdravstvene institucije. U ovim slučajevima se preporučuje da se dodatno obratite i Ambasadi Srbije u Varšavi na mejl adresu embassy.warsaw@mfa.rs

PORTUGALIJA
Od 1. decembra 2021. godine, svi putnici koji dolaze u Portugaliju treba da imaju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati, bez obzira da li imaju EU Kovid sertifikat o vakcinaciji, Kovid sertifikat R. Srbije o vakcinaciji ili bilo koji drugi Kovid sertifikat o vakcinaciji koji Portugalija priznaje.  
Do 1. decembra 2021. godine za ulazak u Portugaliju važe sledeća pravila:
Putnicima koji dolaze iz Srbije omogućen je ulazak u Portugaliju, bez obzira na razlog putovanja, ukoliko poseduju Kovid sertifikat R. Srbije o vakcinaciji sprovedenoj vakcinama odobrenim od strane Evropske agencije za lekove - EMA (Pfizer-BioNtech, Janssen, AstraZeneca, Moderna) ili EU Kovid sertifikat o vakcinaciji.
Ukoliko ne poseduju nijedan od pomenutih sertifikata, putnicima iz R. Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju „nužnih“ putovanja (putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga). U ovom slučaju, pored potvrde o razlogu putovanja, za ulazak u Portugaliju, svi putnici, osim dece do 12 godina, moraju imati negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati, koji sadrži podatke u skladu sa standarima EU.
Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.
Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.
Pored navedenog, vazdušni saobraćaj sa Portugalijom dozvoljen je iz država EU i Šengen zone (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska). Ukoliko u bilo kojoj od ovih zemalja postoji više od 500 slučajeva zaraženih virusom Kovid-19 na 100.000 stanovnika, putnici iz ovih država mogu putovati u slučaju pomenutih "nužnih" razloga ili je obavezan karantin.

RUANDA
Državljani Srbije, kao i svi putnici koji dolaze u Ruandu, presedaju, tranzitiraju i odlaze iz Ruande, su u obavezi su da pokažu negativan PCR test, urađen u licenciranoj laboratoriji, ne stariji od 72 sata.
Pre leta svi putnici su u obavezi da popune elektronsku aplikaciju (www.rbc.gov.rw) i dobiju jedinstveni zdravstveni kod (Unique Health Code), koji prikazuju prilikom sletanja u Ruandu.
Za putnike koji ulaze u Ruandu, obavezujući je još jedan PCR test koji se radi po dolasku, a rezultati testa dobijaju se u roku od 24 sata. Do trenutka dobijanja rezultata testa, putnici se, o svom trošku, smeštaju u hotele koji su namenjeni za tu svrhu. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ruandu mogu se pronaći na sledećem linku: https://travel.rbc.gov.rw/travel/

RUMUNIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rumuniju, pod uslovom da su u jednoj od sledećih kategorija: lica koja su vakcinisana, a po isteku 10 dana od kompletne vakcinacije; lica kojima je potvrđeno prisustvo virusa COVID – 19 u prethodnih najviše 180, a najmanje 14 dana pre ulaska na teritoriju Rumunije; deca uzrasta do 12 godina (bez obaveze prilaganja negativnog rezultata PCR testa); deca uzrasta između 12 -16 godina (uz obavezno prilaganje negativnog rezultata PCR testa, ne starijeg od 72 sata); prekogranični radnici; studenti; lica koja na teritoriji Rumunije ostaju najduže 72 sata (ukoliko prilože negativan rezultat PCR testa); lica u tranzitu, pod uslovom da teritoriju Rumunije napuste u roku od 24 sata.

RUSKA FEDERACIJA
Državljani Republike Srbije (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji) mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 72 sata od datuma uzimanja brisa. Ukoliko strani državljanin ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan nazad u državu poletanja. Ovo pravilo se odnosi i na sve one strance koji poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji Ruske Federacije.
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju vazdušnim putem, direktnim letovima, kao i iz svih zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u tim zemljama (važeću vizu, privremeni ili stalni boravak).
Države sa kojima je Rusija obnovila direktne letove su:
1.Austrija, 2. Azerbejdžan, 3. Belgija, 4. Bugarska, 5. Velika Britanija, 6. Venecuela, 7. Vijetnam, 8. Grčka, 9. Egipat, 10. Etiopija, 11. Indija, 12. Irska, 13. Island, 14. Italija, 15. Japan, 16. Jermenija, 17. Jordan, 18. Kazahstan, 19. Katar, 20. Kipar, 21. Kirgizija, 22. Republika Koreja, 23. Kuba, 24. Liban, 25. Luksemburg, 26. Mađarska, 27. Maldivi, 28. Malta, 29. Maroko, 30. Mauricijus, 31. Meksiko, 32. Nemačka, 33. Portugalija, 34. Saudijska Arabija, 35. Severna Makedonija, 36.SAD, 37. Sejšeli, 38. Singapur, 39. Sirija, 40. Tadžikistan, 41. Turska, 42. Ujedinjeni Arapski Emirati, 43. Uzbekistan, 44. Finska, 45. Hrvatska, 46. Švajcarska, 47. Šri Lanka, 48. Francuska, 49. Češka. 50. Moldavija 51. Bahrein 52. Dominikanska Republika, 53. Albanija, 54. Belorusija, 55. Španija, 56. Slovačka, 57. Kenija, 58. Irak, 59. Danska, 60. Peru, 61. Džibuti, 62. Južnoafrička Republika, 63. Novi Zeland, 64. Tanzanija, 65. Kina, 66. Lihtenštajn, 67. Kuvajt, 68. Andora, 69. Kolumbija, 70. Bahami, 71. Iran, 72. Holandija, 73. Norveška, 74. Oman, 75. Slovenija, 76. Tajland, 77. Tunis, 78. Bangladeš, 79. Brazil, 80. Mongolija, 81. Kostarika, 82. Argentina, 83. Švedska.
Ukoliko se putuje iz Beograda za Rusiju, nije moguće tranzitiranje preko nabrojanih zemalja (izuzetak su nosioci diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije).
Povratak iz Rusije u Srbiju je moguć preko bilo koje zemlje, s tim da aviokompanije zadržavaju pravo da ne prime putnike na letove ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi zemlje u koju se putuje.
Kopnene granice Rusije su zatvorene, osim za vozila sa oznakom CMR i TIR, kao i lica kojima je ruski krizni štab odobrio ulazak kopnenim putem.

SAD
Državljani Republike Srbije će, od 8. novembra, moći da putuju u SAD pod uslovom da su vakcinisani (sa izuzetkom američkih državljana, nosilaca Zelene karte i useljeničkih viza, kao i diplomatskih viza). Neophodan je dokaz o punoj vakcinaciji i negativan test na COVID-19 ne stariji od 3 dana.  
Potpuno vakcinisanim putnik se smatra:
- 2 nedelje (14 dana) nakon vakcine za COVID-19 koja se daje u jednoj dozi
- 2 nedelje (14 dana) nakon druge doze vakcine za COVID-19 koja se daje u dve doze
- 2 nedelje (14 dana) nakon primanja pune serije aktivne COVID-19 vakcine u okviru testiranja AstraZeneca ili Novavax u SAD
- 2 nedelje (14 dana) nakon primljene dve doze bilo koje kombinacije prihvaćenih vakcina  za COVID-19 koje su dobijene u razmaku od najmanje 17 dana
SAD prihvataju dokaz o vakcinaciji sledećim vakcinama: Janssen/J&J, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm i Sinovac.

SAMOA
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

SAN MARINO
Državljani Srbije mogu da uđu u San Marino ili tranzitiraju uz obavezu prethodne prijave Ministarstvu inostranih poslova San Marina, putem e-mejla: viaggiareinformati@esteri.sm  ili telefonski: 00378/549888888. Po dolasku obavezno je podvrgavanje serološkom testu. U slučaju pozitivnog rezultata lice se podvrgava molekuralnom testu i ukoliko rezultat bude pozitivan podleže kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana. 

SAO TOME I PRINCIPE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sao Tome i Principe uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Deci do 5 godina starosti nije potreban RCR test.
Neophodno je da potvrda o negativnom PCR testu bude u papirnoj formi, imajući u vidu da se ne prihvata digitalna verzija testa.

SAUDIJSKA ARABIJA
Najduže 72 časa pre polaska putnika za Saudijsku Arabiju neophodno je izvršiti registraciju podataka o imunizaciji na internet stranici: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home . Odobrene vakcine su: Fajzer, AstraZeneka, Džonson i Džonson. Minimum dve nedelje nakon dobijanja druge doze je potrebno da prođe kako bi se registracija prihvatila. Zahteva se potvrda uspešne registracije (SMS porukom, odštampanom potvrdom sa brojem registracije, potvrdom registracije preko internet stranice Muqeem). Pre ulaska obavezno je popunjavanje formulara sa osnovnim informacijama i instalacija aplikacije Tawakkalna na mobilni telefon, koja određuje i trajanje karantina. Državljani Republike Srbije koji imaju boravišnu dozvolu (rezidenti) su u obavezi da koriste platformu Quddum, u okviru Absheer aplikacije za registraciju pre dolaska.
Rezidenti sa važećom izlaznom/ulaznom vizom ili putnici sa nekim od sledećih viza: poslovna, radna ili za posetu, mogu da uđu u zemlju pod sledećim uslovima:
1. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) neophodan je za sve putnike. Vakcinisani rezidenti idu u kućni karantin koji određuje aplikacija Tawakkalna.
2. Institucionalni karantin (hotel) u trajanju 5 dana obavezan je za putnike koji su primili samo prvu dozu odobrenih vakcina , kao i imunizovane vakcinama neodobrenim u Saudijskoj Arabiji (Sputnjik V - trenutno). Tokom boravka se rade dodatna dva PCR testa, prvi 24 časa po dolasku i drugi petog dana, striktno na osnovu termina u Tawakkalna aplikaciji. Troškovi ovog karantina i testova se pokrivaju uz avionsku kartu. Karantin se završava ako je drugi PCR test negativan.
3. Licima ispod 18 godina je dozvoljen ulazak (ukoliko su u pratnji potpuno imunizovanih roditelja), uz kućni karantin u trajanju od 5 dana. PCR test se radi petog dana.
Priznaje se Sinofarm vakcina, ali uz treću dozu koja se prima u Saudijskoj Arabiji (Fajzer ili AstraZeneka).
Nakon isteka karantina rezidenti su u obavezi da prime drugu dozu vakcine, ili treću dozu u slučaju da su se vakcinisali Sinofarm vakcinama.
Za prekršioce pravila karantina zaprećena je novčana kazna u iznosu od oko 50.000 USD, deportacija i trajna zabrana ulaska u Saudijsku Arabiju.
Saudijska Arabija je uvela ograničenje pristupa javnim prostorima za nevakcinisane, na osnovu statusa u aplikaciji Tawakkalna. Licima koja imaju status „imunizovan“ je dozvoljen ulazak u tržne centre, restorane, radnje i pijace, uz proveru aplikacije.
Za registraciju vakcinacije obavljene u Srbiji u ovoj aplikaciji saudijsko Ministarstvo zdravlja povremeno traži legalizaciju uverenja o vakcinaciji, te se preporučuje da se uverenje legalizuje pre putovanja.

SVETA LUCIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu  u Svetu Luciju. Svi putnici preko 5 godina moraju imati negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 5 dana pre putovanja.
Nevakcinisani putnici mogu da odsedaju samo na COVID-19 odobrenim destinacijama, kao i da do tih destinacija putuju COVID-19 odobrenim prevozom. Za više informacija možete posetiti sledeći link: https://www.stlucia.org/en/covid-19/
Pre polaska, svi putnici su u obavezi da popune obrazac sa sledećeg linka: https://travelslu.govt.lc/

SENEGAL
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Senegal, uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Rezultati testa moraju biti odštampani na francuskom ili engleskom jeziku.
Navedeno se odnosi na sve putnike starije od 2 godine, kao i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu.
Prilikom leta, putnici potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Taj dokument je moguće pribaviti i online: https://www.royalairmaroc.com/documents/20195/53057329/Senegal_Declarat…
Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši aerodromu o trošku putnika.   
Po dolasku u Senegal, mora se popuniti formular za lokalizaciju putnika: https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-po…
Isti uslovi ulaska primenjuju se i na putnike koji su vakcinisani i na one koji nisu.

SENT VINSENT I GRENADINI
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sent Vinsent i Grenadine uz obavezu da pre puta popune i podnesu formular koji se može naći na sledećem linku:  http://health.gov.vc/health/
Putnici se smatraju potpuno vakcinisanim posle 14 dana od dobijanja druge doze. Sledeće vakcine su priznate: AstraZeneca – Oxford, AstraZeneca (Vaxzevria)COVISHIELD, AstraZeneca COVID-19 SK Bioscience, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, Moderna COVID-19 vaccine, Janssen (Johnson & Johnson), Gamalaya (Sputnik V, Sputnik Light, Gam-Covid-Vac); Cuban COVID-19 vaccine.
Vakcinisani moraju da poseduju negativan COVID-19 PCR test ne stariji od 72 sata. Takođe, na zahtev nadležnih može se zahtevati dodatno testiranje po dolasku, kao i karantin na odobrenim turističkim smeštajima u trajanju od 48 sati.
Nevakcinisani putnici podležu istim uslovima kao i vakcinisani, uz dodatnu obavezu karantina u trajanju od 3 do 14 dana zavisno sa koje destinacije dolaze. Karantin se obavlja u predodređenim turističkim smeštajima.

SENT KITS I NEVIS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sent Kits i Nevis pod uslovom da su potpuno vakcinisani, kao i da (svi putnici preko 2 godine starosti) poseduju negativan rezultat RT-PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Obavezno je popuniti ulazni formular koji se može pronaći na veb sajtu: https://www.knatravelform.kn/

SEVERNA MAKEDONIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Severnu Makedoniju, pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

 • sertifikat o primljene 2 voze vakcine protiv Covid-19;
 • potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja;
 • negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju R. Severne Makedonije;
 • negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije.

Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje.

Strani državljani moći će da tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju (do 5 časova), uz obavezu popunjavanja Izjave o tranzitu na graničnom prelazu na ulazu u zemlju, koju će predavati na graničnom prelazu na izlasku iz Severne Makedonije.

SEJŠELI 
Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

SIJERA LEONE
Državljani Srbije mogu da uđu u Sijera Leone uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i dozvolu putovanja koja se dobija preko portala Vlade Sijera Leonea (www.travel.gov.sl).  Takođe, po dolasku u zemlju su dužni da popune zdravstveni upitnik i prezentuju potvrdu o uplati za novi PCR i RDT test kojima će biti podvrgnuti po dolasku u zemlju. 
U slučaju da je RDT test negativan, putnicima je dozvoljeno da napuste aerodrom. U obrnutom slučaju se stavljaju u izolaciju u neki od hotela u gradu Lunđi dok se ne dobiju rezultati PCR testa. Vreme za dobijanje rezultata PCR testa je 48 sati. U slučaju da je PCR test pozitivan zdravstvene vlasti Sijera Leone prinudno upućuju putnika u neki od centara za lečenje. 

SINGAPUR
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju u Singapur osim lica koja imaju stalnu boravišnu ili radnu dozvolu. Moguće su kratkoročne posete rezidentu Singapura a da ga posećuju supružnik ili deca. Za takvu vrstu poseta je potrebno podneti zahtev, te se stoga savetuje da se prethodno kontaktira najbliža ambasada Singapura. 

SIRIJA 
Državljani Srbije mogu ući u Siriju jedino iz Libana, preko kopnenog GP „Masna“. Za ulazak je neophodan negativan PCR test urađen u državnoj laboratoriji u Bejrutu, ne stariji od 12 sati. Po ulasku u Siriju, neophodna je samoizolacija u trajanju od 5 dana. Državljani Srbije ne mogu tranzitirati kroz Siriju.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu ući u Slovačku. Neophodna je elektronska registracija pre ulaska na teritoriju Slovačke na: http://korona.gov.sk/ehranica. Osobe koje su vakcinisane (najmanje 14 dana od druge doze ili 21 dan, ako je vakcina koja se daje u jednoj dozi) mogu ući bez ograničenja, ukoliko imaju potvrdu o vakcinaciji na slovačkom, češkom ili engleskom jeziku. Registracija vakcinisanim osobama (preko sajta: http://korona.gov.sk/ehranica) važi 6 meseci od datuma prve registracije.
Osobe koje nisu vakcinisane moraju poštovati epidemiološke mere (izolacija u trajanju od 14 dana, koja se može prekinuti dobijanjem negativnog rezultata PCR testa, koji se može uraditi najranije petog dana izolacije).
Osobe koje dolaze avionom ujedno treba da popune formular na sajtu http://www.mindop.sk/covid.

SLOVENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati .
Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

SOLOMONOVA OSTRVA
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.
Izuzeta su lica sa specijalnim odobrenjem nadležnih organa koja moraju da poseduju dupli negativan PCR test (ne stariji od 14 i 3 dana pre putovanja). Takođe, obavezan je karantin od 14 dana.

SOMALIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Somaliju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 96 sati.
Prilikom odlaska iz Somalije svi putnici su u obavezi da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

SUDAN, REPUBLIKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Sudan. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

SURINAM
Državljani Republike Srbije mogu da putuju u Surinam iz turističkih razloga pod sledećim uslovima:
- Da su potpuno vakcinisani ili da su preležali COVID-19 u periodu od 14 dana do 90 dana
- Da poseduju negativan antigenski test ne stariji od 24 sata ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata
Nevakcinisani putnici mogu da putuju jedino iz neophodnih razloga, uz prethodno odobrenje nadležnih organa. Po dolasku biće u obavezi da budu u karantinu u jednom od predodređenih hotela, u trajanju od 7 dana.

TAJLAND
Državljani Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Tajland sa turističkom vizom uz ispunjavanje odgovorajućih uslova od kojih je jedan 14-dnevni karantin. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je pre putovanja neophodno kontaktirati Počasni konzulat u Beogradu ili najbližu ambasadu Tajlanda.

TANZANIJA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Po dolasku, svi putnici se o svom trošku (25 dolara) podvrgavaju dodatnom testiranju (brzi test).
Pre dolaska u Tanzaniju (u roku od 24 sata) svi putnici moraju da popune obrazac na sajtu https://afyamsafiri.moh.go.tz/.

TADžIKISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tadžikistan, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak ili na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja nadležnih organa Tadžikistana u slučajevima postojanja bračnih ili rodbinskih veza. Nije potreban negativan test, ali je obavezan 14-to dnevni karantin. Testiranje obavezno samo u slučajevima postojanja simptoma bolesti.

TOGO
Državljani Srbije mogu da uđu u Togo. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od pet dana. Po dolasku na aerodrom u Togo putnici se podvrgavaju ponovnom testiranju. Takođe, i pre napuštanja Togoa putnici su dužni da urade PCR test. Troškove oba testa snose putnici.  Po dolasku u Togo putnici su u obavezi da instaliraju mobilnu aplikaciju TOGO SAFE, koja mora biti aktivna tokom boravka i najmanje još 30 dana po napuštanju Togoa. U slučaju nepridržavanja ove mere, licu se može odrediti karantin i izreći novčana kazna.

TONGA
Svim stranim državljanima, uključujući državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju, osim uz specijalno odobrenje nadležnih organa. 
Obavezan je karantin od 14 dana.

TRINIDAD I TOBAGO
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Trinidad i Tobago jedino pod uslovom da su potpuno vakcinisani, vakcinama priznatim od strane SZO. Izuzev vakcinacije putnici moraju da poseduju negativan COVID-19 PCR test ne stariji od 72 sata prilikom dolaska u zemlju.
Svi putnici, takođe moraju da popune “TTravel Pass” i sačekaju odobrenje nadležnih organa.
Za više informacije i popunjavanje “Travel Pass”-a, posetite sledeći link: https://ttravelpass.gov.tt/

TUVALU
Svim stranim državljanima, uključujući i državljane Srbije, do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

TUNIS
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis uz obavezan negativan rezultat PCR testa, ne starijeg od 72 sata i samoizolaciju u trajanju od 7 dana. Nakon isteka navedenog perioda, radi se nov test, te ukoliko je rezultat negativan, karantin se prekida.
Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji.

TURSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.
Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

TURKMENISTAN
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

UGANDA
Državljani Srbije mogu da uđu u Ugandu. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 120 sati.
Prilikom odlaska iz Ugande svi putnici su u obavezi da poseduju negativan PCR test, koji je urađen u ovlašćenoj laboratoriji. Sve aktuelne informacije u vezi sa ulaskom u Ugandu mogu se pronaći na internet stranici: https://www.health.go.ug/covid/

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI
Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina. Takođe, Republika Srbija se nalazi na tzv. Zelenoj listi zemalja UAE. 
Za ulazak u Dubai, potreban je negativan PCR test ne stariji od 48h.
Za ulazak u Abu Dabi je takođe neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test (besplatno).  Karantin je obavezan samo za nevakcinisane putnike koji dolaze u Abu Dabi iz zemalja koje nisu na zelenoj listi.
Za vakcinisane putnike:
1.      Putnici koji u Abu Dabi dolaze iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana, moraju da urade PCR test 6. dana boravka u Abu Dabiju.
2.      Putnici koji u Abu Dabi dolaze iz ostalih zemalja moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 4 dana potreban je PCR test 4. dana boravka u Abu Dabiju. Ukoliko ostaju duže od 8 dana, potreban je PCR test 4. i 8. dana boravka u Abu Dabiju.
Za nevakcinisane putnike:
1.      Putnici koji u Abu Dabi  dolaze iz zemalja koje su na ''zelenoj listi'' moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Nema karantina. Ukoliko ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana, moraju da urade PCR test 6. dana boravka u Abu Dabiju. Ukoliko ostaju duže od 9 dana, potreban je PCR test 6. i 9. dana boravka u Abu Dabiju.
2.      Putnici koji u Abu Dabi  dolaze iz ostalih zemalja moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48č. Po sletanju na aerodrom biće im urađen još jedan PCR test. Obavezan je karantin od 10 dana (dobija se GPS narukvica) i PCR test 9. dana karantina.
Cena PCR testa je određena od strane Vlade UAE na 50 dirhama (oko 12 eura).
Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-…
Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.
U Abu Dabiju, samo vakcinisane osobe mogu ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. To podrazumeva zeleni status Al Hosn aplikacije. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.
Savetujemo da se aplikacija instalira pre putovanja ili odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.
Za dobijanje zelenog statusa potrebano je biti vakcinisan i imati podatke o vakcinaciji i negativan PCR test prikazan na Al Hosn aplikaciji. Aplikacija je zelena 30 dana od PCR testa.
Za turiste koji dolaze u Abu Dabi kako bi imali zeleni status na Al Hosn aplikaciji i kako bi mogli da pristupe bilo kom javnom mestu (supermarket, šoping centar, plaža…) potrebno je najmanje 5 dana pre putovanja u Abu Dabi instalirati aplikaciju ICA UAE Smart ili posetiti ica.gov.ae  gde je potrebno popuniti „Register Arrivals Form“ i priložiti vakcinacioni sertifikat na odobrenje. Po dobijanju odobrenja dobićete sms poruku koja sadrži i link za instaliranje Al Hosn aplikacije. Po sletanju na Abu Dabi aerodrom turisti dobijaju UID broj, koji je potreban za kreiranje naloga na „Al Hosn“ aplikaciji.  Vakcinacioni sertifikat i svi PCR testovi koji budu rađeni u UAE bi trebalo da se pojave u aplikaciji.
Napomena: Svi koji su drugu dozu vakcine primili pre 6 meseci, moraju imati i sertifikat o primljenoj i trećoj dozi vakcine.
Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i emirata Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Rezidenti i nerezidenti UAE koji spadaju u kategoriju koja ima obavezan karantin, na samom punktu će dobiti GPS. Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

UZBEKISTAN
Državljani Republike Srbije, koji dolaze sredstvima vazdušnog ili železničkog transporta, mogu da uđu u Republiku Uzbekistan uz obavezan negativan rezultat PCR testa (na ruskom ili engleskom jeziku), ne stariji od 72 sata.  Deca do 2 godine nisu u obavezi da rade PCR test.
Spisak laboratorija i medicinskih ustanova koje su ovlašćene za izradu i proveru PCR testova u Uzbekistanu mogu se naći na sledećem linku: http://www.sanepid.uz/en/docs/hududidagi-tibbiyot-muassasalari-va-labor…
Lica koja ulaze na teritoriju Republike Uzbekistan drumskim putem (automobilom) su u obavezi da se odmah o ličnom trošku testiraju antigenskim testom u najbližim specijalnim laboratorijama na graničnim prelazima.
Lica koja ulaze iz zemalja koje spadaju u žutu ili crvenu kategoriju su u obavezi da provedu 14 dana u karantinu, u uslovima kućne samoizolacije ili u hotelu.
Lica koja ulaze iz zemalja zelene kategorije, mogu ući bez obaveznog karantina pod uslova da ne pokazuju simptome infekcije korona virusom.
Na graničnim prelazima državne granice Republike Uzbekistan, na međunarodnim aerodromima i železničkim stanicama postoje opšti uslovi ulaska turista iz žutih i crvenih zemalja.

UKRAJINA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Ukrajinu ukoliko imaju jedan od sledećih uslova za ulazak:
- potvrdu o prijemu jedne ili više doza vakcine protiv COVID-19 (vakcinama Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac)
- negativan PCR test ili brzi antigenski test ne stariji od 72 sata
Obavezno za obe kategorije je da moraju da poseduju polisu osiguranja koja pokriva troškove lečenja od virusa COVID-19 za vreme boravka u Ukrajini (polisu je moguće kupiti na sajtu https://visitukraine.today/ ).
Nevakcinisane osobe podležu samoizolaciji u trajanju do 10 dana i u obavezi su da instaliraju aplikaciju  „Vdoma“. Samoizolacija počinje 72 sata nakon ulaska u Ukrajinu i za to vreme će moći urade PCR ili brzi antigenski test u Ukrajini nakon čega, u slučaju dobijanja negativnog rezultata, samoizolacija nije potrebna.
Deca mlađa od 12 godina moraju imati samo polisu osiguranja.
Strani državljani koji tranzitiraju kroz Ukrajinu i imaju dokumenta koja potvrđuju njihov odlazak iz zemlje u roku od 48 sati, izuzeti su od samoizolacije i ne moraju da instaliraju aplikaciju „Vdoma“ niti da se testiraju na prisustvo virusa COVID-19 u Ukrajini.
Nevakcinisani građani koji putuju iz Rusije ili Indije (uključujući tranzit) i koji su bili na njihovoj teritoriji više od 7 dana u poslednjih 14 dana, moraju da provedu 14 dana u samoizolaciji - bez mogućnosti da istu prekinu.

URUGVAJ
Državljani Republike Srbije mogu ući u Urugvaj ukoliko imaju dokaz o punoj vakcinaciji izvršenoj u poslednjih devet meseci ili ukoliko prilože dokaz da su preležali SARS-CoV-2 u periodu između 20-90 dana pre ukrcavanja.
Ovi zahtevi se ne odnose na maloletna lica i državljane Srbije koji imaju stalni boravak u Urugvaju.  
Svi putnici, osim dece do 6 godina starosti, prilikom ulaska u zemlju moraju da prikažu negativan PCR test, ne stariji od 72 sata i zdravstveno osiguranje, kojim su pokriveni i troškovi lečenja od SARS-CoV-2.
Strani državljani su dužni da pre puta elektronskim putem dostave tzv. izjavu o odgovornosti (Declaración jurada) koja se nalazi na sledećoj veb stranici:  https://www.gub.uy/tramites/declaracion-jurada-ingreso-uruguay-extranje…
Na istom sajtu se mogu naći i detaljne informacije o kategorijama stranih državljana koji, u izuzetnim situacijama, mogu ući u Urugvaj iako nisu vakcinisani, odnosno nisu preležali SARS-CoV-2.  

FILIPINI
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Filipine osim supružnika i dece filipinskih državljana i nosioca boravišne dozvole. Prilikom dolaska podleže se medicinskoj evaluaciji i vrsti karantina koji bude određen. Pre putovanja, potrebno je kontaktirati najbližu ambasadu Filipina.

FINSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Finsku samo ukoliko imaju regulisan boravak ili poseduju dokaz o potpunoj vakcinaciji (druga doza mora biti primljena najmanje 14 dana pre putovanja). Priznate vakcine su: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CoronaVac.
Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na PCR testiranje na aerodromu/granici; odbijanje testiranja može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca.
Svima koji u Finsku uđu bez dokaza o potpunoj vakcinaciji (čak i onima koji poseduju negativan rezultat PCR ili antigenskog testa ne starijeg od 72 sata) biva naloženo da 3 do 5 dana nakon dolaska urade još jedan PCR test. Moraju biti u samoizolaciji do dobijanja rezultata testa, ili 14 dana, ukoliko ne urade test. Besplatno testiranje se može zakazati putem linka: https://www.finentry.fi/en/
Izuzeci: neodložna porodična pitanja ili hitni lični razlozi (rođenje sopstvenog deteta, sopstveno venčanje, ozbiljna bolest bliskog rođaka, poseta rođacima, emotivna veza, sahrana člana porodice, itd) za koje se poseduju dokazi, vlasništvo nad nekretninom u Finskoj, obavljanje sezonskog posla ili posla neophodnog za funkcionisanje finskog društva ili lanca snabdevanja (lista delatnosti: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_260120… ,
formular opravdanosti putovanja: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/TEM_10022021_tyonantajan_peru… ).
Tranzit je dozvoljen na aerodromima.
Detaljne informacije: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/c…
Druge korisne informacije: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi .

FIDžI
Državljanima Republike Srbije, kao i svim stranim državljanima do daljnjeg je zabranjen ulazak u zemlju.

FRANCUSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku ukoliko su potpuno vakcinisani nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson & Johnson. Ovo se takođe odnosi i na putnike koji su primili dve doze Sinopharm ili Sinovac vakcine nakon čega su primili treću - buster dozu neke od mRNA vakcina. Osobe koje su primile samo jednu dozu vakcine Sinopharm ili Sinovac, moraće da prime još dve doze vakcine mRNA kako bi se smatrale kompletno vakcinisanim.
Lica koja nisu vakcinisana ili su vakcinisani isključivo vakcinama koje ne priznaje Evropska agencija za lekove ni Svetska zdravstvena organizacija (npr. Sputnjik) moći će da uđu u Francusku pod uslovom da pripadaju nekoj od sledećih kategorija putnika:
- državljani Francuske
- državljani zemalja EU
- državljani trećih država koji su nosioci francuske ili evropske boravišne karte, ili vize za duži boravak u Francuskoj i koji imaju primarno prebivalište u Francuskoj
- državljani trećih država koji su nosioci vize za duži boravak izdate radi spajanja sa porodicom, odnosno spajanja sa porodicom-licima koje uživaju izbeglički status u Francuskoj
- studenti koji primljeni na neku od francuskih visokoškolskih ustanova
- istraživači ili nastavnici (uključujući asistente za jezik) koji se nastanjuju u Francuskoj na poziv istraživačke laboratorije, kako bi obavljali istraživačke poslove i koji zahtevaju njihovo obavezno fizičko prisustvo, kao i njihovi supružnici (brak, građansko partnerstvo i vanbračna zajednica, uz dokaze) i deca
- radnici u sektoru pomorskog, drumskog i avio saobraćaja
- strani državljani nosioci diplomatskih i službenih pasoša koji su akreditovani u Francuskoj ili pri međunarodnoj organizaciji sa sedištem u Francuskoj, kao i njihovi supružnici i deca
- putnici koji tranzitiraju preko aerodroma u Francuskoj i koji se ne zadržavaju duže od 24 časa u međunarodnoj zoni
Navedena lica moraju posedovati negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 48 sati i potpisanu izjavu kojom garantuju da nemaju simptome infekcije covid-19 i da nisu bila u kontaktu sa licem kome je potvrđen covid-19 i kojom se obavezuju da će obaviti antigensko testiranje ili biloški pregled po dolasku u Francusku. Po dolasku u Francusku, ovi putnici će biti podvrgnuti karantinu ili izolaciji u trajanju od 10 dana. S tim u vezi, potrebno je da dostave prateću dokumentaciju kojom potvrđuju adresu svog boravka tokom perioda propisanog karantina ili izolacije, u kojoj će biti navedeno na koji način kontrolori propisanih mera mogu da dođu do njih i provere da li se mere poštuju. Deca mlađa od dvanaest godina izuzeta su od ovih mera.
Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju koji važi za zemlje crvene zone: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificat…
Dodatne informacije, kao i obrasce izjava i formulara koje je potrebno popuniti, mogu se pronaći na sajtu Ambasade Republike Francuske u Beogradu https://rs.ambafrance.org/Covid-19-najnovije-informacije-i-najcesc%CC%8…

HAITI
Državljani Srbije mogu da uđu u Republiku Haiti. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 časa. Kopnena granica sa Dominikanskom Republikom je zatvorena. 

HOLANDIJA
Državljanima Republike Srbije koji ne poseduju sertifikat o vakcinaciji nije dozvoljen ulazak u K. Holandiju, osim licima koja imaju regulisan boravak u K. Holandiji.
Državljani Republike Srbije koji poseduju sertifikat o vakcinaciji mogu putovati u K. Holandiju pod uslovom da prilože negativan PCR test (ne stariji od 48č) ili negativan antigen test (ne stariji od 24č).
Vakcine koje se priznaju su: Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm i Sinovac.
Licima koja su potpuno vakcinisana neće biti određen karantin. Međutim, u obavezi su da popune tzv. izjavu o karantinu u kojoj će navesti da su izuzeti od obaveze karantina, jer su vakcinisani. Izjava se može pronaći na sledećem linku: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publica…
Od ovih mera izuzeti su nosioci diplomatskih pasoša.

HONDURAS
Državljani Srbije mogu da uđu u Honduras. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan brzi kovid test. Takođe, potrebno je registrovati se u imigracionom institutu (https://prechequeo.inm.gob.hn/Login).

HRVATSKA
Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska:
- predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata);
- predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya – Sputnik V, Sinopharm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
- predočenje potvrde o preboljenom virusu COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana;
- predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane doktora.
Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navdene uslove.
Putnici u tranzitu su izuzeti od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12 sati od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste R. Hrvatsku.
Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u R. Hrvatsku mogu se pronaći na linku https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA 
Državljani Srbije mogu sa važećom vizom da uđu u Centralnoafričku Republiku ili tranzitiraju. Nije potrebno testiranje. 

CRNA GORA
Od 14. septembra 2021.g. ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) poseduju jedan od propisanih uslova:

 • Potvrda o revakcinaciji, ukoliko je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije (ukoliko se vakcina daje u dve doze);
 • Negativan PCR test na Covid-19, koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan  PCR test na Covid-19 koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana;
 • Negativan brzi antigenski test, koji nije stariji od 48 sati

Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina (crnogorski i strani državljani)

ČAD
Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Češku, pod uslovom da su potpuno vakcinisani. Potpuno vakcinisanim se smatraju one osobe koje su vakcinisane jednom od vakcina koje se priznaju u Češkoj (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria ili Covishield) i da je od druge doze prošlo najmanje 14 dana. U tom slučaju, radi putovanja u Češku potreban je sertifikat o izvršenoj vakcinaciji, kao i da se pred put popuni i odštampa elektronsku prijava dolaska (link: https://plf.uzis.cz/).
Državljani Republike Srbije koji nisu vakcinisani mogu ući samo ukoliko imaju regulisan boravak u Češkoj. Tada je, pored prijave dolaska, potrebno da pred put urade PCR test, kao i da po dolasku u Češku ponove testiranje u periodu između 5. i 7. dana. Do rezultata ponovljenog PCR testa nije obavezna samoizolacija, već nošenja maske tipa FFP2 i sl. svuda van mesta boravka.
Deca mlađa od 12 godina oslobođena su, osim ove, i obaveze elektronskog prijavljivanja.
Ukoliko se putuje avionom ili autobusom, neophodno je proveriti da li prevoznik ima posebne uslove za putovanje.
S obzirom na česte promene i dopune pravila ulaska u Češku, preporučujemo da pred put obavezno proverite aktuelne uslove ulaska putem sledećeg linka  https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.

ČILE
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Čile, uz strogo poštovanje određenih uslova. Prilikom ukrcavanja na let, obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a testiranje se može zahtevati i prilikom sletanja. Strani turisti moraju imati zdravstveno osiguranje kojim je pokriveno i lečenje od COVID-19 i koje nije ispod vrednosti od 30.000 USA dolara. Potrebno je da se popune odgovarajući formulari, uključujući tzv. Formular o praćenju kretanja čiji sadržaj se može naći na sledećoj veb stranici: https://www.c19.cl/formularios.html.
Strani turisti mogu ući u Čile samo ukoliko imaju tzv. Dozvolu kretanja (Pase de movilidad).  Dozvola kretanja se dobija popunjavanjem formulara na veb stranici https://www.mevacuno.gob.cl i slanjem sertifikata o punoj vakcinaciji. Čileanski nadležni organi odlučuju o svakoj potvrdi pojedinačno. Procedura elektronskog odobravanja i izdavanja Dozvole o kretanju traje između dve nedelje i mesec dana. Licima sa Dozvolom o kretanju, bez obzira na državljanstvo i svrhu putovanja određuje se karantin u trajanju od 5 dana.
Čileanski državljani i stranci sa stalnim boravkom u Čileu mogu ući u zemlju i bez Dozvole o kretanju, ali podležu karantinu od 7 dana.
Putnici nemaju pravo korišćenja nikakvog javnog sredstva prevoza od aerodroma do naznačenog prebivališta, a ukoliko ga dočeka neka druga osoba i ona podleže obaveznom karantinu.
Izlazak iz Čilea je omogućen svim licima, uz odgovarajuće mere, u zavisnosti od destinacije na koju se putuje i da li se koristi vazdušni ili putni saobraćaj.

DžIBUTI
Državljani Srbije mogu da uđu u Džibuti samo sa negativnim PCR testom (za starije od 11 godina, kako na ulasku, tako i na izlasku). Po ulasku u Džibuti se radi brzi test i obavezan je karantin. Lica starija od 25 godina koji imaju potvrdu o vakcinaciji ne moraju da idu u desetodnevni karantin.
Ulazak nije dozvoljen licima koja su boravila u Južnoj Africi, Brazilu ili Indiji ili su samo tranzitirali kroz te zemlje.

ŠVAJCARSKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Švajcarsku samo ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm.
Tranzit je dozvoljen za državljane Srbije koji poseduju boravišnu dozvolu ili vizu tipa D zemlje u koju putuju u Šengen zoni, kao i za one koji su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska i poseduju odgovarajuću potvrdu. Lica mlađa od 18 godina mogu da tranzitiraju kroz Švajcarsku u pratnji odrasle vakcinisane osobe. Lica koja nisu vakcinisana, ali poseduju odobrenje za ulazak i kraći boravak do 90 dana odredišne države u Šengen zoni, mogu ući u Šengen zonu samo putovanjem direktno u odredišnu zemlju – ne smeju da tranzitiraju preko Švajcarske.
Putovanje iz Srbije preko Švajcarske u neku drugu zemlju izvan Šengen zone nije dozvoljeno, osim ako se koristi tranzit preko međunarodnih aerodroma Cirih i Ženeva (ostaju u tranzitnoj zoni aerodroma).
Lica koja poseduju švajcarski pasoš ili važeću švajcarsku boravišnu dozvolu mogu da ulaze u Švajcarsku iz bilo koje zemlje - ako su stariji od 16 godina, pre ulaska u Švajcarsku (bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze) moraju popuniti elektronski formular  (Einreiseformular/Entry form) koji mogu naći na sledećem linku https://swissplf.admin.ch/formular. Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku priložiti negativan PCR (ne stariji od 72č) ili antigenski test (ne stariji od 48č). Dodatno imaju obavezu da se između četvrtog i sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu.
Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).

ŠVEDSKA
Zbog povećanog rizika od širenja pandemije Covid-19, švedska Vlada je 20.09.2021. godine donela odluku o zabrani ulaska državljana Srbije u Kraljevinu Švedsku, koja važi do 31.01.2022. godine. Od zabrane ulaska u Švedsku mogu biti izuzete osobe koje dolaze radi urgentnog lečenja ili iz hitnog porodičnog razloga, uz prezentovanje dokaza o tome i negativan rezultat testa na COVID-19, ne stariji od 72 sata, kao i  lica koja imaju dozvolu boravka u Švedskoj, zaposleni u transportnom sektoru, putnici u tranzitu, diplomate akreditovane u Švedskoj i lica koja dolaze na poziv zvaničnih organa Švedske.
Novom odlukom švedske Vlade, koja se primenjuje od 30.11.2021. godine lica koja imaju digitalnu potvrdu EU o vakcinaciji (EU digital COVID-19 certificate) izdatu u Srbiji, mogu bez ograničenja da uđu u Švedsku.

ŠPANIJA
U Španiju mogu da uđu državljani Republike Srbije koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
- Poseduju sertifikat o vakcinaciji (minimum 14 dana je prošlo od druge doze) jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO;
- Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predviđeni Uredbom MUP Španije INT/657/2020 od 17.07.2020. U slučajevima preke potrebe, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje,  potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19.
Zajedničko za sve kategorije koje ispunjavaju uslove za ulazak u Španiju je da, osim navedenog, moraju obavezno da poseduju i „QR kod“ koji može da se dobije preko sledeće veb stranice: www.spth.gob.es
Nevakcinisani turisti ne mogu da uđu u K. Španiju.