VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Gambiju. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu Komercijalni letovi su ograničeni. Kopnenim putem se može ući iz Senegala.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka u Gambiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Gambiju, putem sledećeg kontakt telefona : +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com