Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Gambija

Bandžul

 

Omar M.O. Faal

Počasni konzul Republike Srbije

Adresa: Fajara Booster Station Off Kairaba Avenue Fajara, Banjul, The Gambia

Telefon: +220 979 2598, +220 779 2598

Elektronska adresa: srbconsbjl@gmail.com

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi