VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Na osnovu Uredbe Ministarstva zdravlja R. Italije (na snazi od 01.05. do 31.05.2022) od 01.  maja 2022. ukida se obaveza posedovanja digitalnog obrasca za praćenje putnika - “Passenger Locator Form”.
Licima koja ulaze iz R. Srbije u R. Italiju dozvoljen je ulazak, uz obavezno stavljanje na uvid:
- zelenog sertifikata Covid-19 (ako je reč o dve doze onda se priznaje sertifikat o vakcinaciji vakcinama priznatim u EU - Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, a u slučaju booster doze prve dve mogu biti i Sputnik i Sinofarm, ali treća mora biti jedna od gore navedenih vakcina priznatih u EU) ili
- sertifikata o preležanoj bolesti ili
- negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata ili
- negativnog antigenskog testa, ne starijeg od 48 sati ili druge potvrde o vakcinaciji priznate u Italiji.
Period važenja zelenog sertifikata o vakcinaciji sa dve doze je maksimalno 9 meseci, za vakcinaciju booster dozom je trenutno bez ograničenja, dok je važnost sertifikata o preležanoj bolesti 6 meseci.
U slučaju neposedovanja jednog od napred navedenih sertifikata lice podleže meri obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 5 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test.
Obaveza posedovanja jednog od gore navedenih sertifikata ne primenjuju se na decu mlađu od 6 godina, u slučaju tranzita privatnim vozilom, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima navedenim na linku: https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-ital…

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Između Republike Srbije i Republike Italije na snazi je bezvizni režim. Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije, koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Republike Italije u Beogradu.
Državljani Republike Srbije u Republiku Italiju mogu da uđu ukoliko poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Italije. Po pravilu, osim putne isprave, traže se na uvid i dodatna dokumenta kao što su povratna karta, rezervacija hotela ili pozivno pismo i dokaz o posedovanju dovoljne količine novca za planirani boravak (min. 40-50 evra po danu) na teritoriji Republike Italije.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Na snazi je bilateralna Konvencija o socijalnom osiguranju iz 1957. godine, koja srpskim državljanima omogućuje ostvarivanje prava iz penzijskog (sabiranje staža radi ostvarivanja prava na penziju), invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U Italiji ne postoje posebni zdravstveni rizici i nije potrebna posebna vakcinacija. Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Voda možete bezbedno da se pije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, međutim, treba izbegavati mesta masovnih okupljanja radi lične bezbednosti. U velikim gradskim centrima i na turističkim destinacijama beleži se porast sitnog kriminala - krađi novčanika i dokumenata. Ne savetuje se ostavljanje dokumenata, vrednih stvari ili prtljaga u parkiranom vozilu.

TRANSPORT – Železnička mreža (sistem brzih pruga) i putna infrastruktura su dobro razvijeni.
Za vreme privremenog boravka/tranzita u Italiji je dozvoljeno upravljanje motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz istovremeno posedovanje međunarodne vozačke dozvole. Lica koja su prijavila boravak u Italiji, srpsku vozačku dozvolu mogu koristiti najduže do 1 godine,
U ovom momentu nije moguća zamena vozačkih dozvola, jer je Sporazum o priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Republike Srbije i Republike Italije prestao da važi 8.4.2018. godine. U toku su pregovori između nadležnih organa R. Srbije i R. Italije o produženju ovog Sporazuma.

Zelena karta nije potrebna.

OSTALO – Valuta je evro. Za unos gotovine od preko 10.000 evra potrebno je imati dokaz o poreklu. Plaćanje je moguće i u kešu i preko platnih kartica.
Brojevi telefona za hitne slučajeve: policija 113 (112), vatrogasna služba 115, služba hitne pomoći 118.
U nekim italijanskim gradovima je kažnjivo bacanje smeća na ulici, sedenje na stepenicama spomenika i konzumacija jela i pića u blizini najznačajnijih kulturnih i drugih javnih zgrada.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Italiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
- Ambasadi Republike Srbije u Rimu, Via dei Monti Parioli 20 - 00197 Rim, putem sledećih kontakt telefona: + 39 (06) 3260-9159 i + 39 (06) 3211-950 i elektronske adrese: amb.roma@mfa.rs i konzularno.rim@mfa.rs
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Milanu, Via Pantano 2 - 20122 Milano, putem sledećeg kontakt telefona: +39 (02) 7209-5466 (isključivo za hitne slučajeva van radnog vremena +39 375-673-5763) i elektronske adrese: info@gkrsmi.it
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Trstu, Strada del Friuli 54 – 34136 Trst, putem sledećih kontakt telefona: +39 (040) 410-125 i +39 (040) 410-126 i elektronske adrese: gkrstrst@spin.it