VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u Turkmenistan postoji obaveza pribavljanja vize za državljane R. Srbije. Viza se može dobiti i na graničnim prelazima i međunarodnim aerodromima Turkmenistana, pod uslovom da se poseduje original ili kopije pozivnog pisma fizičkog ili pravnog lica, koje je overeno od strane Državne migracione službe Turkmenistana, uz važeći pasoš.  Zahtev za vizu se može podneti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Turkmenistana.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Ne traži se posebna vakcinacija prilikom ulaska.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija u Turkmenistanu je stabilna, uz tendenciju pojačane kontrole na graničnim prelazima.

TRANSPORT – Postoji poseban carinski režim predviđen je za tepihe, nakit, muzičke instrumente, zaštićene vrste životinja, antikvarne i umetničke predmete.
Glavni aerodrom je u Ašhabadu. Redovni letovi postoje sa Bakuom, Frankfurtom, Moskvom, Istanbulom, Taškentom, Abu Dabijem, Bangkokom, Pekingom, Alma Atom, Nju Delhijem, Dubaijem, Londonom, Minskom.

OSTALO – Nacionalna valuta je manat.
Praktikuje se uglavnom gotovinsko plaćanje. Samo pojedini hoteli primaju kreditne kartice.
U Moskvi postoji Ambasada Turkmenistana za direktne kontakte (+7 495 695 37 16; +7 495 690 32 02).

Kontakti:
Prilikom boravka u Turkmenistanu, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Moskvi, Ruska Federacija, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Turkmenistan, putem kontakt telefona: +7495-988-66-45 i elektronske adrese: ambasada.moskva@mfa.rskonzularno.moskva@mfa.rs