Sektor za javnu i kulturnu diplomatiju

 

Sektor za javnu i kulturnu diplomatiju obavlja poslove koji se odnose na:

 • obaveštavanja domaće i strane javnosti o spoljno-političkim ciljevima Republike Srbije i o aktivnostima Ministarstva;
 • učestvuje u pripremi i sprovođenju posebnih projekata u okviru predsedavanja Republike Srbije međunarodnim organizacijama;
 • učestvuje u organizaciji i sprovođenju obeležavanja važnih datuma i godišnjica Republike Srbije;
 • učestvuje u sprovođenju aktivnosti u okviru velikih međunarodnih sportskih događaja;
 • obavlja aktivnosti vezane za komunikaciju sa medijima;
 • organizuje i sprovodi aktivnosti koje se odnose na predstavljanje srpske kulture, umetnosti, jezika, nauke i sporta u svetu;
 • organizuje, sprovodi i koordinira projekte javne i kulturne diplomatije sa diplomatskim misijama i kulturnim centrima Republike Srbije u svetu;
 • učestvuje u organizovanju konferencija, stručnih predavanja, obeležavanja festivala srpske kulture u inostranstvu; učestvuje u sprovođenju festivala kulture stranih država u Republici Srbiji;
 • koordinira poslove u vezi sa dodelom stipendija domaćim i stranim studentima;
 • učestvuje u organizaciji skupova u vezi sa negovanjem kulture sećanja na oslobodilačke ratove i stradanje srpskog naroda u zemlji i inostranstvu;
 • obavlja poslove koji se odnose na unapređenje položaja srpske dijaspore u inostranstvu i prati pitanja iseljavanja iz Srbije;
 • strateško planiranje spoljno-političkog nastupa na planu očuvanja teriorijalnog integriteta i suveretiniteta Republike Srbije;
 • organizuje programe za negovanje tradicije srpske diplomatije i organizuje aktivnosti Muzeja srpske diplomatije;
 • i druge poslove iz svog delokruga

U Sektoru za javnu i kulturnu diplomatiju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Odeljenje za javnu diplomatiju

Odeljenje za kulturnu diplomatiju

Odeljenje za dijasporu i pitanja emigracije

Grupa za strateško planiranje spoljno političkog nastupa

Muzej srpske diplomatije