Званичан назив
КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА
Државно уређење
Уставна монархија федералног уређења
Главни град
Брисел
Шеф државе
краљ Филип (Philippe Ier, Roi des Belges)
Председник Владе
Александар Де Кро (Alexander de Croo)
Министар спољних послова
Софи Вилмес (Sophie Wilmès)
Датум успостављања билатералних односа
1886. године

Политички односи

Билатерални односи између две земље су добри и одржава се конструктиван дијалог у циљу бољег међусобног разумевања и даљег унапређења сарадње.
Политички дијалог је последњих година унапређен и интензивиран. Између два министарства иностраних послова успостављена је пракса одржавања политичких консултација на нивоу помоћника министра за билатералну сарадњу. Политичке консултације два министарства први пут су одржане 2018. у Бриселу, а затим у Београду 2019.
Дипломатски односи између Краљевине Србије и Краљевине Белгије успостављени су 1886. године.

 

Економски односи

Економска сарадња између две земље одвија се највише кроз робну размену и у том светлу има простора за њено продубљивање. У периоду јануар-новембар 2020. остварен укупна робна размена је износила 611,11 мил. ЕУР (извоз 180,62 мил. ЕУР, а увоз 430,49 мил. ЕУР). У 2019. остварен робна размена је била 635,29 мил. ЕУР (192,72 мил. ЕУР, а увоз 442,57 мил. ЕУР).
Према подацима Народне банке Србије, за период од 2010. до јуна 2019. приливи по основу улагања белгијских резидената у Републику Србију износили су 91,5 мил. ЕУР, при чему је Белгија доспела на 30. место међу земљама са највећим нето улагањима нерезидената у Републику Србију.
На основу података Агенције за привредне регистре Републике Србије до 3. јуна 2020. године у Србији је регистровано 109 пословних ентитета, који су у већинском власништву белгијских компанија или физичких лица белгијске националности, међу којима су: Delhaize, Minel-Schraider, BLOCKX, KENZAI GROUP (Carpetland), СОРА HOME, „Уради сам" и др.

 

Уговорно стање

На снази је 28 билатералних уговора, међу којима су најзначајнији Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Белгије о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине (21.11.1980; Службени лист СФРЈ бр. 11/1981);

Споразум између Савезне владе Републике Југославије и Владе Краљевине Белгије, Владе Великог Војводства Луксембурга и Владе Краљевине Холандије о враћању и прихватању лица која не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак или боравак на територији друге државе уговорнице (19.7.2002; Службени лист СРЈ – Међународни уговори бр. 12/2002),

Споразум између Владе Републике Србије и Влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша (21.12.2006; СГ РС-МУ бр. 102/07);

Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности и извесних чланова породица особља дипломатских и конзуларних представништава (17.2.2010; СГ РС-МУ бр. 12/10) и

Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности (15.7.2010; СГ РС-МУ бр. 12/10).

 

Контакти

Амбасада Републике Србије у Бриселу: http://brussels.mfa.gov.rs/cir/index.php

Амбасада Краљевине Белгије у Београду: https://serbia.diplomatie.belgium.be/sr

Контакт у Министарству спољних послова Републике Србије: Одељење за Европу, тел: 011/306-82-74, 011/306-83-26, Е- пошта: oev@mfa.rs .